Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-learningový kurz e-learningu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol GP – oblast podpory 1.3 CZ1.07/1.3.05/02.0025 Vysoká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-learningový kurz e-learningu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol GP – oblast podpory 1.3 CZ1.07/1.3.05/02.0025 Vysoká."— Transkript prezentace:

1 E-learningový kurz e-learningu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol GP – oblast podpory 1.3 CZ1.07/1.3.05/02.0025 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Regionální centrum celoživotního vzdělávání

2 Cíl projektu Proškolit pedagogické pracovníky a pracovníky IT v metodice e-learningu Proškolit pedagogické pracovníky a pracovníky IT v metodice e-learningu Možnost si, v průběhu projektu, prakticky ověřit získané dovednosti Možnost si, v průběhu projektu, prakticky ověřit získané dovednosti Cílová skupina - pracovníci škol a školských zařízení z území Moravskoslezského kraje Cílová skupina - pracovníci škol a školských zařízení z území Moravskoslezského kraje

3 Popis kurzu Distančně vedený E-learningový kurz, 4 presenční setkání Distančně vedený E-learningový kurz, 4 presenční setkání Studující si vytvoří část studijních materiálů či testů v LMS Moodle Studující si vytvoří část studijních materiálů či testů v LMS Moodle Kurz je zdarma, doprava, občerstvení, nocležné hrazeno Kurz je zdarma, doprava, občerstvení, nocležné hrazeno Úspěšní účastníci obdrží Osvědčení vydané VŠB-TUO, připravuje se akreditace MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Úspěšní účastníci obdrží Osvědčení vydané VŠB-TUO, připravuje se akreditace MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

4 Popis kurzu 1.modul – podstata a metody e-learningu, specifický způsob tvorby studijních opor 1.modul – podstata a metody e-learningu, specifický způsob tvorby studijních opor 2.modul – metodické a praktické seznámení s moderními způsoby práce na Internetu, principy LMS 2.modul – metodické a praktické seznámení s moderními způsoby práce na Internetu, principy LMS 3.modul – LMS Moodle z pohledu pedagoga, příklady dobré praxe 3.modul – LMS Moodle z pohledu pedagoga, příklady dobré praxe

5 Studijní materiály Základní studijní materiál – elektronický výukový text v LMS Základní studijní materiál – elektronický výukový text v LMS Vytištěný výukový text - vždy pro daný modul Vytištěný výukový text - vždy pro daný modul Vytištěný Průvodce studiem (obsahuje pokyny pro odezvdávání POTů) Vytištěný Průvodce studiem (obsahuje pokyny pro odezvdávání POTů) Harmonogram kurzu Harmonogram kurzu Dotazník Dotazník

6 POT Práce opravovaná tutorem Práce opravovaná tutorem 7 POTů v celém kurzu 7 POTů v celém kurzu Odevzdávání v termínech dle harmonogramu Odevzdávání v termínech dle harmonogramu Odesílání prostřednictvím výukového systému– diskuzní příspěvky s přílohou Odesílání prostřednictvím výukového systému– diskuzní příspěvky s přílohou

7 Práce v LMS iTutor Studium výukových materiálů – modul Student Studium výukových materiálů – modul Studenthttp://rccv.vsb.cz/itutor/ Odesílání vypracovaných úkolů (POTů) – práce s diskusními příspěvky (podrobnosti v Průvodci studiem) Odesílání vypracovaných úkolů (POTů) – práce s diskusními příspěvky (podrobnosti v Průvodci studiem) Veřejná elektronická diskuse s kolegy – připomínky, nedostatky, náměty ke kurzu Veřejná elektronická diskuse s kolegy – připomínky, nedostatky, náměty ke kurzu

8 A teď k jednotlivým kapitolám prvého modulu

9 1. E-learning jako technologický prvek distančního vzdělávání Distanční vzdělávání – definice a principy Distanční vzdělávání – definice a principy E-learning –definice, formy, výhody a nevýhody, náklady E-learning –definice, formy, výhody a nevýhody, náklady Účastníci e-learningu při tvorbě a realizaci kurzu, studující Účastníci e-learningu při tvorbě a realizaci kurzu, studující Tutor – jeho úkoly, pracovní zatížení, kompetence, doporučení jak vést výuku Tutor – jeho úkoly, pracovní zatížení, kompetence, doporučení jak vést výuku

10 2. Tvorba studijních opor pro e- learning Této kapitole věnujte značnou pozornost. Bez osvojení vědomostí z ní si výrazně snížíte šanci vytvořit dobrý studijní e-learningový text. Stěžejními kapitolami druhé části jsou: 2.5 Vymezení studijních cílů. 2.5 Vymezení studijních cílů. 2.7 Psaní studijních textů. 2.7 Psaní studijních textů. 2.9 Průvodce studiem, Studijní návod. 2.9 Průvodce studiem, Studijní návod.

11 2. Tvorba studijních opor pro e- learning Jistě pro vás nebudou bez zajímavosti kapitoly: Doporučený pracovní postup, Doporučený pracovní postup, studijní čas, studijní čas, studijní text a barva, kompozice obrázků, studijní text a barva, kompozice obrázků, pravidla citací, pravidla citací, multimediální prvky, grafická úprava textu. multimediální prvky, grafická úprava textu. aplikace autorského zákona. aplikace autorského zákona.

12 3. Hodnocení kvality e- learningového kurzu Hodnocení kvality e-learningového kurzu – globální hodnocení, funkčně strukturní rozbor, obsahově didaktický rozbor Hodnocení kvality e-learningového kurzu – globální hodnocení, funkčně strukturní rozbor, obsahově didaktický rozbor

13 Co by měl tedy autor e-learningového studijního materiálu: Znát učební látku Znát učební látku Stanovit si hlavní a vedlejší studijní cíle (2.5) Stanovit si hlavní a vedlejší studijní cíle (2.5) Vytvářet zpětnovazební a kontrolní prvky(2.7.6, 2.8) Vytvářet zpětnovazební a kontrolní prvky(2.7.6, 2.8) Vědět jak vytvořit názorný materiál (2.7.3) Vědět jak vytvořit názorný materiál (2.7.3)

14 Co by měl tedy autor e-learningového studijního materiálu: Umět vytvořit pro studenta atraktivní materiál (2.7.7) Umět vytvořit pro studenta atraktivní materiál (2.7.7) Umět psát čtivě (2.7.2) Umět psát čtivě (2.7.2) Motivovat žáka ke studiu (2.7.6, 2.9) Motivovat žáka ke studiu (2.7.6, 2.9) Vytvářet materiál interaktivní (1.5) Vytvářet materiál interaktivní (1.5) Ujednotit si s kolegy standardy materiálu (2.7.1) Ujednotit si s kolegy standardy materiálu (2.7.1)

15

16 Závěrem: Co je tedy nutné? Studijní materiál v LMS Ovlád nutí LMS Umět psát Di text Znalos t obsahu

17 Výhled A na co se můžete těšit v dalších modulech?

18 Modul 2 Moderní formy práce na Internetu, Moderní formy práce na Internetu, práce s informačními zdroji, efektivní vyhledávání ve zdrojích, práce s informačními zdroji, efektivní vyhledávání ve zdrojích, sdílení informací a nástroje pro kolaborativní přístup k výuce – wiki technologie, sdílení informací a nástroje pro kolaborativní přístup k výuce – wiki technologie, současné trendy v elektronické podpoře vzdělávání, současné trendy v elektronické podpoře vzdělávání, elektronické výukové materiály. elektronické výukové materiály.

19 Modul 3 LMS Moodle z pohledu pedagoga. LMS Moodle z pohledu pedagoga. Tvorba kurzu – základní dovednosti. Tvorba kurzu – základní dovednosti. Tvorba kurzu – struktura a prvky výukových materiálů (odkazy, adresáře, textová/HTML stránka). Tvorba kurzu – struktura a prvky výukových materiálů (odkazy, adresáře, textová/HTML stránka). Práce s aktivitami, způsoby jejich vyhodnocování. Práce s aktivitami, způsoby jejich vyhodnocování. Ukončení kurzu, archivace, opětovné zpřístupnění kurzu. Ukončení kurzu, archivace, opětovné zpřístupnění kurzu. Typické činnosti při tvorbě kurzu – příklady. Typické činnosti při tvorbě kurzu – příklady.

20 Kontakty Tutor modulu 1 - lenka.pelcerova@vsb.cz Tutor modulu 1 - lenka.pelcerova@vsb.cz Garant kurzu - adrian.kapias@vsb.cz Garant kurzu - adrian.kapias@vsb.cz Tutor modulu 3 – pavel.smutny@vsb.cz Tutor modulu 3 – pavel.smutny@vsb.cz http://www.vsb.cz http://www.vsb.cz http://rccv.vsb.cz/ http://rccv.vsb.cz/ Regionální centrum celoživotního vzdělávání, VŠB-TU Ostrava Regionální centrum celoživotního vzdělávání, VŠB-TU Ostrava Stránka projektu ELKEL: Stránka projektu ELKEL:http://rccv.vsb.cz/elkel/

21 Děkujeme za pozornost Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Regionální centrum celoživotního vzdělávání


Stáhnout ppt "E-learningový kurz e-learningu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol GP – oblast podpory 1.3 CZ1.07/1.3.05/02.0025 Vysoká."

Podobné prezentace


Reklamy Google