Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zápisy magisterského navazujícího studia T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zápisy magisterského navazujícího studia T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci."— Transkript prezentace:

1 1 Zápisy magisterského navazujícího studia T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci

2 2 Osnova 1. Harmonogram dne Harmonogram dne 2. Studijní programy a plány Studijní programy a plány 3. Požadavky na absolvování Požadavky na absolvování 4. Harmonogram semestru, registrace, zápisy Harmonogram semestru, registrace, zápisy 5. Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním) Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním) 6. O škole a fakultě (budovy, fakulty, osoby) O škole a fakultě (budovy, fakulty, osoby) 7. Internetové kontakty Internetové kontakty 8. Život v Praze Život v Praze 9. CD FPH CD FPH

3 3 Harmonogram dne 8.00 – 8.45 informace o kreditním systému (SB 321) – doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci 8.45 – 10.00 počítačové registrace (SB 1. patro) – SB 103 studenti A – Chl (Ing. Theodor) – SB 104 studenti Cho – Luň (Ing. Dušková) – SB 105 studenti Lut – Ž (Ing. Švecová) 10.00 – 11.00 fotografování na identifikační karty (SB 112) – od 10.00 studenti A - Chl – od 10.20 studenti Cho – Luň – od 10.35 studenti Lut - Ž 11.00 – 12. 00 informace o studijních podmínkách – Ing. Lucie Dušková tajemnice pro studentské záležitosti 12.00 – 13.00 administrativní zápis – studijní referentky (NB 379 – 382) 8.45 – 10.30 prodej Studijního programu, CD FPH (před učebnou SB 321)

4 4 Studijní programy na VŠE bakalářské studijní programy (studenti přijímáni do r. 1998 a od r. 2001) – délka 3 roky magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky magisterské pětileté studijní programy (studenti přijatí v r. 1999 a 2000) – délka 5 roků doktorské studijní programy (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky

5 5 Přesné označení studovaného programu kód KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání, skupina 62 Ekonomie) dle MŠMT: 6208T název studijního programu: Ekonomika a management název studijního oboru: Podniková ekonomika a management

6 6 Studijní plány, do nichž se přijímá na FPH prezenční/ distanční 1997199819992000200120022003 bakalářskýB/B D/- navazující magisterský B/- B/B D/D magisterský (pětiletý) C/CC/- doktorskýX/X

7 7 Informační materiály Studijní programy FPH Průvodce distančním studiem FPH Nabídka předmětů Informační CD FPH

8 8 Struktura studia

9 9 Předměty MNS povinné celoškolsky (cP) Ekonomie (6) – MIE403 Mikroekonomie 2 – MAE405 Makroekonomie 2 Státní zkoušku je možné skládat po získání zápočtů z předmětů MIE403 a MAE405

10 10 Odborný předmět MNS v cizím jazyce (cJA2) povinnost získat 2 kredity předměty FPH vyučované v cizím jazyce LOG601Mezinárodní logistika (anglicky) MG_301Výzkum trhu (německy) PE_477Úvod do analýzy nákladů a výkonů (německy a anglicky) PE_479Podnikání v Rusku (rusky) PE_601Podniková strategie v evropském kontextu (anglicky) CEMS PM_601Vztahy státu a podnikatelské sféry 1 (anglicky) PM_602Vztahy státu a podnikatelské sféry 2 (anglicky) PM_603Řízení virtuálních operací (anglicky) PM_605Podnikání v nemovitostech (anglicky) PM_606Podnikatelská etika (anglicky) PM_607Management změny (anglicky) PM_608SS Řízení a správa společností (anglicky) PSP601Trénink interkulturální komunikace (anglicky) PSP602Sociologie on line (anglicky) CEP353Manažerské systémy ve střední a východní Evropě (anglicky)

11 11 Předměty MNS povinné fakultně (hP) MG_430Marketing 3 – Chování spotřebitele a výzkum trhu (4 kredity) P__421Personální řízení 2 (2) PE_443Podniková ekonomika 3 – Manažerská ekonomika (4) PM_400Management 2 (4) PM_428Management 3 – Manažerské rozhodování (4)

12 12 Předměty MNS volitelné fakultně (hPEV) hP1 (18 kreditů) nabídka 98 předmětů – KLOG 8 – KM 31 – KMG 11 – KMIE 4 – KP 8 – KPE 23 – KPSŘ 8 – KŘV 3 – KPRA 2 hP2 (2 kredity) – diplomový seminář nabídka 29 předmětů – KLOG 1 – KM 7 – KMG 7 – KP 4 – KPE 8 – KPSŘ 1 – KŘV 1

13 13 Předměty MNS volitelné celoškolsky (cVV) široká nabídka převážně 2kreditní FPH se účastní 118 předměty t. č. povinně volitelné 4 kredity exaktních předmětů

14 14 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX) Fakulta financí a účetnictví UPE - Učitelství odborných předmětů ekonomických PEB - Peněžní ekonomie a bankovnictví VFI - Veřejné finance UCE - Účetnictví a finanční řízení podniku OCE - Oceňování podniku a jeho majetku Fakulta mezinárodních vztahů AAS - Anglo-americká studia CER - Cestovní ruch EEI - Evropská ekonomická integrace IAS - Iberoamerická studia KOJ - Komerční jazyky MEP - Mezinárodní politika OPO - Obchodní podnikání POL - Politologie PRA - Právo v podnikání RST - Rozvojová studia SFZ - Studia frakofonních zemí SZN - Studia zemní německé jazykové oblasti ZAO - Zahraniční obchod

15 15 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX) Fakulta podnikohospodářská EPP – Ekonomika průmyslového podniku FIM – Finanční manažer LOG – Logistika - mezinárodní přeprava a zasilatelství MAR – Marketing MNG – Management MQE – Management kvality, environmentu a bezpečnosti MSP – Malé a střední podniky PER – Personální management v podniku PSF – Psychologie a sociologie v řízení firmy

16 16 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX) Fakulta informatiky a statistiky ASE - Analýza sociálně ekonomických dat DSA - Demografie a sociální analýza FIL - Filosofie INT - Inteligentní systémy ISP - Management v informační společnosti MIS - Manažerské informační systémy PIN - Pojistné inženýrství PVM - Počítače v managementu Fakulta národohospodářská ETE - Ekonomická teorie EZP - Ekonomika životního prostředí EZU - Ekonomická žurnalistika HSP - Hospodářská a sociální politika MAA - Makroekonomická analýza REI - Regionální rozvoj a evropská integrace RMR - Rozvoj měst a regionů SPO - Sociální politika

17 17 Předměty MNS rezervní kredity Využití opakování předmětů (pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) studium dalších předmětů

18 18 Požadavky na absolvování dosáhnout 72 kreditů v předepsané struktuře složit 4 státní zkoušky obhájit diplomovou práci

19 19 Požadavky úspěšného studia navazujícího magisterského studijního programu možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů omluvené uznané >=28 >=10 standardní délka: 2 roky, maximálně: 3 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list.

20 20 Předmět Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. PM_428 (Management 3). Předmět je ohodnocen počtem kreditů (= počet hodin výuky týdně), např. 4 kredity. Výuka je realizována formou přednášek a cvičení. Paralelně může probíhat výuka ve více kurzech, které jsou číslovány (XX000, 00YYY, XXYYY, 00000). Každý předmět má garanta. Některé předměty navazují na jiné předměty. Info o předmětech a kurzech http://pes.vse.czhttp://pes.vse.cz

21 21 Ohodnocení předmětů kredity

22 22 Ukončení předmětu Forma – zápočet (výsledky: započteno, nezapočteno, omluveno) – zkouška (výsledky: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl, omluveno) Omluvy – u učitele – po skončení zkouškového období u proděkana pro pedagogiku a informatizaci prostřednictvím žádosti u studijních referentek

23 23 Ukončení předmětů

24 24 Kredity kreditní poukázky použité = kredity získané + kredity ztracené + kredity vynaložené v běžném semestru + kredity odebrané při uznávání rezervní kredity – počet: 14 kreditů pro celé navazující magisterské studium – využití: na další předměty nad rámec 72 kreditů na opakování předmětů

25 25 Kredity započitatelné za poslední 2 semestry Povinnost získat 28 kreditů Kredity získané za: úspěšně absolvované předměty na VŠE uznané předměty, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na jiné VŠ Nezapočítávají se: kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo z jiných škol, pokud studenta VŠE ke studiu nevyslala

26 26 Uznávání předchozího studia (žádost do 15. 9. 2003) Neuznávají se: předměty s výsledkem zkoušky 3 předměty složené před více než 3 roky předměty v předchozím studiu uznané předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE403) Uznávání předmětů je zpoplatněno (100 Kč za předmět)

27 27 Státní zkoušky z ekonomie podmínkou kredity z 2 předmětů (MIE403, MAE405) z vedlejší specializace podmínkou získání kreditů VS v předepsané struktuře z odborných předmětů podmínkou získání kreditů oboru a HS v předepsané struktuře zpravidla v jeden den, zpravidla jako poslední státní zkoušky – z podnikové ekonomiky a marketingu (MG_430, PE_443) – z podnikového managementu (PM_400, PM_428) – obhajoba diplomové práce

28 28 Výjimky státních zkoušek Proděkan může na žádost studenta, který zpracoval diplomovou práci na vedlejší specializaci, a se souhlasem vedoucího katedry, na které se koná SZZ z VS, povolit obhajobu DP při SZZ z VS. Proděkan může na žádost studenta se souhlasem vedoucího katedry, na které se koná SZZ z HS, povolit obhajobu DP samostatně.

29 29 Úskalí Neúspěch u třetího termínu státní zkoušky. Nesplnění počtu kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech. Vyčerpání rezervních kreditů. Nevykonání státní zkoušky a obhajoby diplomové práce do roka od splnění předpokladů státní zkoušky nebo do konce 6. aktivního semestru studia.

30 30 Harmonogram semestru přípravné období: 15. – 19. 9. 2003 výuka: 22. 9. 2003 – 19. 12. 2002 (první týden je lichý) zkoušky, zapisování zápočtů a zkoušek: do 28. 1. 2004 státní zkoušky: – 1. – 19. 9. 2003, – 19. 1. – 6. 2. 2004, – 1. – 18. 6. 2004 státní svátky: – út 28. 10. 2003 – po 17. 11. 2003 děkanský den: – po 27. 10. 2003 začátek přípravného období v letním semestru: 9. 2. 2004

31 31 Uznávání předchozího studia (žádost do 15. 9. 2003) Neuznávají se: předměty s výsledkem zkoušky 3 předměty složené před více než 3 roky předměty v předchozím studiu uznané předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE101) Uznávání předmětů je zpoplatněno (100 Kč za předmět)

32 32 Registrace a zápisy Registrace – student projevuje zájem Na PC učebnách registruje ident, kurz a skupinu. Registrace je závazná, tj. nelze zrušit akceptované registrace. Zápis – přizpůsobení nabízené kapacitě Automatizovaný zápis (dle počtu získaných a ztracených kreditů) a zápis na PC učebnách. Zápis je ve 3 kolech. Dodatečné zápisy po druhém týdnu výuky. Po skončení vytištěn zápisový list, který student podepíše u studijní referentky. Registrace a zápis mimosemestrálních kurzů na katedrách. Registrace i zápis možné přes Internet (http://nb.vse.cz/regzap).http://nb.vse.cz/regzap

33 33 Vzorový studijní program 1. sem.2. sem.3. sem.4. sem. cPMAE405MIE403SZ oPMG_430 SZ P__421 PE_443 PM_400PM_428 VS (sP, sV) SZ kreditů2321208

34 34 Speciální situace Přerušení studia Maximální délka souvislého přerušení: 2 roky Nejdelší úhrnná délka přerušení: 3 roky O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou). V době přerušení není osoba studentem.

35 35 Problematické situace Podmíněný zápis při nesplnění podmínek zápisu do dalšího semestru může výjimečně povolit děkan a to nejvýše dvakrát za studium Přesažení délky studia o 1 rok placení poplatku měsíčně 2400 Kč Studium druhé VŠ také zpoplatněno (ročně 2700 Kč) Ukončení studia – nesložení ani opakovaně všech částí státní zkoušky do 1 roku po splnění podmínek studia – neúspěch při třetím pokusu u státní zkoušky – neoprávněný zápis do vyššího semestru – opakované nevyužití práva na zápis po přerušení Zanechání studia

36 36 Další formy a druhy studia Prezenční, kombinovaná a distanční forma studia Děkan zpravidla nepovoluje přestup z jedné do druhé formy studia. Mimořádné studium Existuje na VŠE pro studenty nepřijaté na studium. Za každý kredit se platí 700 Kč. Studovat lze pouze malou část předmětů. Přestup na jinou hlavní specializaci není možný.

37 37 Diplom s vyznamenáním obdrží ti studenti, kteří během MNS: dosáhnou průměrného prospěchu do 1,5 včetně, z žádného předmětu nebudou hodnoceni známkou "nevyhověl" ani "dobře" nebo "nezapočteno", všechny státní zkoušky i obhajobu diplomové práce vykonají s celkovým prospěchem "výborně", magisterské navazující studium, včetně složení státních zkoušek a obhajoby diplomové práce absolvují za 4 semestry.

38 38 Budovy VŠE Žižkov – stará budova (SB) – nová budova (NB): posluchárny A – D, stará aula (AU), nová aula (MAX, NAUL) – menza (ME) Jižní Město (JM)

39 39 Schéma FPH (3. patro nové budovy) děkanátKPE KM KLOG KM KPE KMG zased.        výtah schody KP KMIE KPSŘ studijní referentky stará budova T. Kubálek (NB 309) L. Dušková (NB 310) NB 379 – NB 382 Inf. stř. schody 304 327 326 347 367373 376385a

40 40 Fakulty VŠE F1: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) F2: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) F3: Fakulta podnikohospodářská (FPH) F4: Fakulta informatiky a statistiky (FIS) F5: Fakulta národohospodářská (FNH) F6: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci (FMH)

41 41 Počet studentů k 31. 10. 2002

42 42 Akademičtí funkcionáři rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. čtyři prorektoři – studijní a pedagogická činnost (doc. Musílek) – věda a výzkum (doc. Patočka) – zahraniční vztahy a public relation (doc. Hořejší) – informační systém (RNDr. Čermák)

43 43 Vedení fakulty děkan prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro vědu prof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček, CSc. proděkan pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. tajemnice fakulty Ing. Martina Soukupová

44 44 Katedry FPH a jejich struktura

45 45 Zastoupení studentů a pomoc studentům tajemnice pro studentské záležitosti Lenka Dušková (NB 310) e-mail: duskova@vse.cz pomoc studentům při různých nestandardních studijních situacích - kam, jak a na koho se obrátit akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů) akademický senát VŠE (1 student za FPH) Informační středisko FPH (NB 340) psychologická poradna (SB 117) konzultační hodiny učitelů práce ve funkci „pomocná vědecká síla“ (pomvěd)

46 46 Studijní referentky po, st 8.30 – 11.30, 13 – 15 pá 8.30 – 11.30 Alena Humešová (NB 379) A – Hon, Ch Miluše Ježková (NB 380) Hoo – Maj Růžena Vojířová (NB 381) Mak – Sko, stipendia Ivana Skalická (NB 382) Skr – Ž

47 47 Poradce pro studium v zahraničí prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. e-mail: Soukup@vse.cz telefon: 224 095 307 Před výjezdem za účelem studia v zahraničí je třeba kontaktovat prof. Soukupa v jeho konzultačních hodinách na katedře mikroekonomie. základní dokumenty: – Learning Agreement – Žádost o uznání předmětů studovaných v zahraničí

48 48 Studijní výjezdy do zahraničí CEMS Master´s Degree M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration studium jednoho semestru na některé z partnerských univerzit požadavky – dobré studijní výsledky, – výborná znalost jazyka, – dobrá motivace. další informace: http://nb.vse.cz/ozs http://nb.vse.cz/ozs

49 49 Internetové kontakty WWW stránky – http://fph.vse.cz http://fph.vse.cz – http://vyuka.vse.cz http://vyuka.vse.cz – http://vysledky.vse.cz http://vysledky.vse.cz – http://nb.vse.cz/regzap http://nb.vse.cz/regzap – http://www.vse.cz http://www.vse.cz diskusní skupina – news.vse.cz vse.fakulta-3 e-mail – kubalek@vse.cz – duskova@vse.cz – humesova@vse.cz – jezkovam@vse.cz – vojirova@vse.cz – skalicka@vse.cz

50 50 Život v Praze provoz školy po – pá 6 – 22 so 7 – 18 počítačová studovna a učebny knihovna (CIKS) psychologická poradna (SB 117) stravování – menza na Žižkově - karta, systém objednávek min. na 1 den dopředu – menza na Jižním Městě – menza na Jarově – menza v Opletalově ulici koleje – Jarov – Jižní Město – Rooseveltova kolej MHD v Praze

51 51 CD FPH pro zájemce o studium, pro nově přijaté studenty, pro další zájemce o FPH více než 600 stránek, 500 fotografií, 4 videosekvence hypertextový průvodce kreditním systémem sborník konference fakulty, ukázky skript vyšlých v roce 2001 ve formátu PDF ukázky výukových materiálů učitelů, prezentací studentů na odborných seminářích

52 52 Struktura CD FPH FPH – pro zájemce o studium – pro přijaté studenty – nostrifikace – pedagogika – věda – zahraniční vztahy – informatizace – katedry – učitelé a zaměstnanci – orgány fakulty – publikační aktivity – komunikace se studenty – akademické obřady – napsali o fakultě – historie FPH VŠE Studijní program Právní předpisy – Zákon o VŠ Kde najít VŠE a její části Praha a její okolí Užitečné WWW stránky Ovládání a realizace CD

53 53 Publikace prezentace http://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_mns.asp http://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_mns.asp Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské!


Stáhnout ppt "1 Zápisy magisterského navazujícího studia T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google