Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápisy magisterského navazujícího studia

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápisy magisterského navazujícího studia"— Transkript prezentace:

1 Zápisy magisterského navazujícího studia
T. Kubálek proděkan pro pedagogiku a informatizaci

2 Osnova Harmonogram dne Studijní programy a plány
Požadavky na absolvování Harmonogram semestru, registrace, zápisy Speciální situace (přerušení, problémy, jiné formy, diplom s vyznamenáním) O škole a fakultě (budovy, fakulty, osoby) Internetové kontakty Život v Praze CD FPH 2

3 1 Harmonogram dne 8.00 – 8.45 informace o kreditním systému (SB 321)
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci 8.45 – počítačové registrace (SB 1. patro) SB 103 studenti A – Chl (Ing. Theodor) SB 104 studenti Cho – Luň (Ing. Dušková) SB 105 studenti Lut – Ž (Ing. Švecová) 10.00 – fotografování na identifikační karty (SB 112) od studenti A - Chl od studenti Cho – Luň od studenti Lut - Ž 11.00 – informace o studijních podmínkách Ing. Lucie Dušková tajemnice pro studentské záležitosti 12.00 – administrativní zápis studijní referentky (NB 379 – 382) 8.45 – prodej Studijního programu, CD FPH (před učebnou SB 321) 3

4 Studijní programy na VŠE
2 Studijní programy na VŠE bakalářské studijní programy (studenti přijímáni do r a od r. 2001) – délka 3 roky magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky magisterské pětileté studijní programy (studenti přijatí v r a 2000) – délka 5 roků doktorské studijní programy (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky 4

5 Přesné označení studovaného programu
kód KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání, skupina 62 Ekonomie) dle MŠMT: 6208T název studijního programu: Ekonomika a management název studijního oboru: Podniková ekonomika a management 5

6 Studijní plány, do nichž se přijímá na FPH
prezenční/ distanční 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 bakalářský B/B D/- navazující magisterský B/- D/D magisterský (pětiletý) C/C C/- doktorský X/X 6

7 Informační materiály Studijní programy FPH
Průvodce distančním studiem FPH Nabídka předmětů Informační CD FPH 7

8 Struktura studia 8

9 Předměty MNS povinné celoškolsky (cP)
Ekonomie (6) MIE403 Mikroekonomie 2 MAE405 Makroekonomie 2 Státní zkoušku je možné skládat po získání zápočtů z předmětů MIE403 a MAE405 9

10 Odborný předmět MNS v cizím jazyce (cJA2)
povinnost získat 2 kredity předměty FPH vyučované v cizím jazyce LOG601 Mezinárodní logistika (anglicky) MG_301 Výzkum trhu (německy) PE_477 Úvod do analýzy nákladů a výkonů (německy a anglicky) PE_479 Podnikání v Rusku (rusky) PE_601 Podniková strategie v evropském kontextu (anglicky) CEMS PM_601 Vztahy státu a podnikatelské sféry 1 (anglicky) PM_602 Vztahy státu a podnikatelské sféry 2 (anglicky) PM_603 Řízení virtuálních operací (anglicky) PM_605 Podnikání v nemovitostech (anglicky) PM_606 Podnikatelská etika (anglicky) PM_607 Management změny (anglicky) PM_608 SS Řízení a správa společností (anglicky) PSP601 Trénink interkulturální komunikace (anglicky) PSP602 Sociologie on line (anglicky) CEP353 Manažerské systémy ve střední a východní Evropě (anglicky) 10

11 Předměty MNS povinné fakultně (hP)
MG_430 Marketing 3 – Chování spotřebitele a výzkum trhu (4 kredity) P__421 Personální řízení 2 (2) PE_443 Podniková ekonomika 3 – Manažerská ekonomika (4) PM_400 Management 2 (4) PM_428 Management 3 – Manažerské rozhodování (4) 11

12 Předměty MNS volitelné fakultně (hPEV)
hP1 (18 kreditů) nabídka 98 předmětů KLOG 8 KM 31 KMG 11 KMIE 4 KP 8 KPE 23 KPSŘ 8 KŘV 3 KPRA 2 hP2 (2 kredity) – diplomový seminář nabídka 29 předmětů KLOG 1 KM 7 KMG 7 KP 4 KPE 8 KPSŘ 1 KŘV 1 12

13 Předměty MNS volitelné celoškolsky (cVV)
široká nabídka převážně 2kreditní FPH se účastní 118 předměty t. č. povinně volitelné 4 kredity exaktních předmětů 13

14 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX)
Fakulta financí a účetnictví UPE - Učitelství odborných předmětů ekonomických PEB - Peněžní ekonomie a bankovnictví VFI - Veřejné finance UCE - Účetnictví a finanční řízení podniku OCE - Oceňování podniku a jeho majetku Fakulta mezinárodních vztahů AAS - Anglo-americká studia CER - Cestovní ruch EEI - Evropská ekonomická integrace IAS - Iberoamerická studia KOJ - Komerční jazyky MEP - Mezinárodní politika OPO - Obchodní podnikání POL - Politologie PRA - Právo v podnikání RST - Rozvojová studia SFZ - Studia frakofonních zemí SZN - Studia zemní německé jazykové oblasti ZAO - Zahraniční obchod 14

15 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX)
Fakulta podnikohospodářská EPP – Ekonomika průmyslového podniku FIM – Finanční manažer LOG – Logistika - mezinárodní přeprava a zasilatelství MAR – Marketing MNG – Management MQE – Management kvality, environmentu a bezpečnosti MSP – Malé a střední podniky PER – Personální management v podniku PSF – Psychologie a sociologie v řízení firmy 15

16 Předměty MNS vedlejší specializace (sXXX)
Fakulta informatiky a statistiky ASE - Analýza sociálně ekonomických dat DSA - Demografie a sociální analýza FIL - Filosofie INT - Inteligentní systémy ISP - Management v informační společnosti MIS - Manažerské informační systémy PIN - Pojistné inženýrství PVM - Počítače v managementu Fakulta národohospodářská ETE - Ekonomická teorie EZP - Ekonomika životního prostředí EZU - Ekonomická žurnalistika HSP - Hospodářská a sociální politika MAA - Makroekonomická analýza REI - Regionální rozvoj a evropská integrace RMR - Rozvoj měst a regionů SPO - Sociální politika 16

17 Předměty MNS rezervní kredity
Využití opakování předmětů (pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) studium dalších předmětů 17

18 Požadavky na absolvování
3 Požadavky na absolvování dosáhnout 72 kreditů v předepsané struktuře složit 4 státní zkoušky obhájit diplomovou práci Dosažení titulu inženýr 18

19 Požadavky úspěšného studia navazujícího magisterského studijního programu
možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů uznané >=28 >=10 omluvené standardní délka: 2 roky, maximálně: 3 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list. 19

20 Předmět Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. PM_428 (Management 3). Předmět je ohodnocen počtem kreditů (= počet hodin výuky týdně), např. 4 kredity. Výuka je realizována formou přednášek a cvičení. Paralelně může probíhat výuka ve více kurzech, které jsou číslovány (XX000, 00YYY, XXYYY, 00000). Každý předmět má garanta. Některé předměty navazují na jiné předměty. Info o předmětech a kurzech 20

21 Ohodnocení předmětů kredity
21

22 Ukončení předmětu Forma Omluvy
zápočet (výsledky: započteno, nezapočteno, omluveno) zkouška (výsledky: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl, omluveno) Omluvy u učitele po skončení zkouškového období u proděkana pro pedagogiku a informatizaci prostřednictvím žádosti u studijních referentek Nezapočteno a nevyhověl i při neomluvené neúčast při plnění podmínek zápočtu a neomluvené neúčasti u zkoušky, při odstoupení od zkoušky. S výsledkem klasifikace je katedra povinna studenta seznámit do konce zkouškového období. Způsob seznámení s výsledky klasifikace musí být znám před začátkem zkouškového období. Student je povinen dostavit se k zapsání výsledku v termínu stanoveném katedrou, nejdéle však do dvou týdnů po ukončení zkouškového období. Student je povinen mít i zápis „Omluven“. Studenta nelze zapsat do vyššího semestru bez zápisů klasifikací (popř. omluv). Zápis výsledku podepisuje vyučující, ve výjimečných případech akademický pracovník pověřený vedoucím katedry. 22

23 Ukončení předmětů 23

24 Kredity kreditní poukázky použité rezervní kredity = kredity získané
+ kredity ztracené + kredity vynaložené v běžném semestru + kredity odebrané při uznávání rezervní kredity počet: 14 kreditů pro celé navazující magisterské studium využití: na další předměty nad rámec 72 kreditů na opakování předmětů Za zapsaný a následně řádným způsobem omluvený předmět je použití kreditních poukázek stornováno. 24

25 Kredity započitatelné za poslední 2 semestry
Povinnost získat 28 kreditů Kredity získané za: úspěšně absolvované předměty na VŠE uznané předměty, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na jiné VŠ Nezapočítávají se: kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo z jiných škol, pokud studenta VŠE ke studiu nevyslala 25

26 Uznávání předchozího studia (žádost do 15. 9. 2003)
Neuznávají se: předměty s výsledkem zkoušky 3 předměty složené před více než 3 roky předměty v předchozím studiu uznané předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE403) Uznávání předmětů je zpoplatněno (100 Kč za předmět) 26

27 Státní zkoušky z ekonomie z vedlejší specializace z odborných předmětů
podmínkou kredity z 2 předmětů (MIE403, MAE405) z vedlejší specializace podmínkou získání kreditů VS v předepsané struktuře z odborných předmětů podmínkou získání kreditů oboru a HS v předepsané struktuře zpravidla v jeden den, zpravidla jako poslední státní zkoušky z podnikové ekonomiky a marketingu (MG_430, PE_443) z podnikového managementu (PM_400, PM_428) obhajoba diplomové práce 27

28 Výjimky státních zkoušek
Proděkan může na žádost studenta, který zpracoval diplomovou práci na vedlejší specializaci, a se souhlasem vedoucího katedry, na které se koná SZZ z VS, povolit obhajobu DP při SZZ z VS. Proděkan může na žádost studenta se souhlasem vedoucího katedry, na které se koná SZZ z HS, povolit obhajobu DP samostatně. 28

29 Úskalí Neúspěch u třetího termínu státní zkoušky.
Nesplnění počtu kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech. Vyčerpání rezervních kreditů. Nevykonání státní zkoušky a obhajoby diplomové práce do roka od splnění předpokladů státní zkoušky nebo do konce 6. aktivního semestru studia. 29

30 4 Harmonogram semestru přípravné období: 15. – 19. 9. 2003
výuka: – (první týden je lichý) zkoušky, zapisování zápočtů a zkoušek: do státní zkoušky: 1. – , – , 1. – státní svátky: út po děkanský den: po začátek přípravného období v letním semestru: 30

31 Uznávání předchozího studia (žádost do 15. 9. 2003)
Neuznávají se: předměty s výsledkem zkoušky 3 předměty složené před více než 3 roky předměty v předchozím studiu uznané předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE101) Uznávání předmětů je zpoplatněno (100 Kč za předmět) 31

32 Registrace a zápisy Registrace – student projevuje zájem
Na PC učebnách registruje ident, kurz a skupinu. Registrace je závazná, tj. nelze zrušit akceptované registrace. Zápis – přizpůsobení nabízené kapacitě Automatizovaný zápis (dle počtu získaných a ztracených kreditů) a zápis na PC učebnách. Zápis je ve 3 kolech. Dodatečné zápisy po druhém týdnu výuky. Po skončení vytištěn zápisový list, který student podepíše u studijní referentky. Registrace a zápis mimosemestrálních kurzů na katedrách. Registrace i zápis možné přes Internet (http://nb.vse.cz/regzap). 32

33 Vzorový studijní program
1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. cP MAE405 MIE403 SZ oP MG_430 P__421 PE_443 PM_400 PM_428 VS (sP, sV) kreditů 23 21 20 8 33

34 Speciální situace Přerušení studia
5 Speciální situace Přerušení studia Maximální délka souvislého přerušení: 2 roky Nejdelší úhrnná délka přerušení: 3 roky O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou). V době přerušení není osoba studentem. 34

35 Problematické situace
Podmíněný zápis při nesplnění podmínek zápisu do dalšího semestru může výjimečně povolit děkan a to nejvýše dvakrát za studium Přesažení délky studia o 1 rok placení poplatku měsíčně 2400 Kč Studium druhé VŠ také zpoplatněno (ročně 2700 Kč) Ukončení studia nesložení ani opakovaně všech částí státní zkoušky do 1 roku po splnění podmínek studia neúspěch při třetím pokusu u státní zkoušky neoprávněný zápis do vyššího semestru opakované nevyužití práva na zápis po přerušení Zanechání studia 35

36 Další formy a druhy studia
Prezenční, kombinovaná a distanční forma studia Děkan zpravidla nepovoluje přestup z jedné do druhé formy studia. Mimořádné studium Existuje na VŠE pro studenty nepřijaté na studium. Za každý kredit se platí 700 Kč. Studovat lze pouze malou část předmětů. Přestup na jinou hlavní specializaci není možný. 36

37 Diplom s vyznamenáním obdrží ti studenti, kteří během MNS:
dosáhnou průměrného prospěchu do 1,5 včetně, z žádného předmětu nebudou hodnoceni známkou "nevyhověl" ani "dobře" nebo "nezapočteno", všechny státní zkoušky i obhajobu diplomové práce vykonají s celkovým prospěchem "výborně", magisterské navazující studium, včetně složení státních zkoušek a obhajoby diplomové práce absolvují za 4 semestry. 37

38 6 Budovy VŠE Žižkov Jižní Město (JM) stará budova (SB)
nová budova (NB): posluchárny A – D, stará aula (AU), nová aula (MAX, NAUL) menza (ME) Jižní Město (JM) 38

39 Schéma FPH (3. patro nové budovy)
studijní referentky T. Kubálek (NB 309) KMIE KPSŘ L. Dušková (NB 310) 385a 376 367 373     KP děkanát KMIE schody KM KPE 326 304 stará budova výtah 327 347 KM NB 379 – NB 382 KPE zased. schody KLOG Inf. stř. KMG 39

40 Fakulty VŠE F1: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)
F2: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) F3: Fakulta podnikohospodářská (FPH) F4: Fakulta informatiky a statistiky (FIS) F5: Fakulta národohospodářská (FNH) F6: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci (FMH) 40

41 Počet studentů k 41

42 Akademičtí funkcionáři
rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. čtyři prorektoři studijní a pedagogická činnost (doc. Musílek) věda a výzkum (doc. Patočka) zahraniční vztahy a public relation (doc. Hořejší) informační systém (RNDr. Čermák) 42

43 Vedení fakulty děkan prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
proděkan pro pedagogiku a informatizaci doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro vědu prof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček, CSc. proděkan pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. tajemnice fakulty Ing. Martina Soukupová 43

44 Katedry FPH a jejich struktura
44

45 Zastoupení studentů a pomoc studentům
tajemnice pro studentské záležitosti Lenka Dušková (NB 310) pomoc studentům při různých nestandardních studijních situacích - kam, jak a na koho se obrátit akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů) akademický senát VŠE (1 student za FPH) Informační středisko FPH (NB 340) psychologická poradna (SB 117) konzultační hodiny učitelů práce ve funkci „pomocná vědecká síla“ (pomvěd) 45

46 Studijní referentky po, st 8.30 – 11.30, 13 – 15 pá 8.30 – 11.30
Alena Humešová (NB 379) A – Hon, Ch Miluše Ježková (NB 380) Hoo – Maj Růžena Vojířová (NB 381) Mak – Sko, stipendia Ivana Skalická (NB 382) Skr – Ž 46

47 Poradce pro studium v zahraničí
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. telefon: Před výjezdem za účelem studia v zahraničí je třeba kontaktovat prof. Soukupa v jeho konzultačních hodinách na katedře mikroekonomie. základní dokumenty: Learning Agreement Žádost o uznání předmětů studovaných v zahraničí 47

48 Studijní výjezdy do zahraničí
CEMS Master´s Degree M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration studium jednoho semestru na některé z partnerských univerzit požadavky dobré studijní výsledky, výborná znalost jazyka, dobrá motivace. další informace: 48

49 7 Internetové kontakty WWW stránky diskusní skupina e-mail
diskusní skupina news.vse.cz vse.fakulta-3 49

50 8 Život v Praze provoz školy po – pá 6 – 22 so 7 – 18
počítačová studovna a učebny knihovna (CIKS) psychologická poradna (SB 117) stravování menza na Žižkově - karta, systém objednávek min. na 1 den dopředu menza na Jižním Městě menza na Jarově menza v Opletalově ulici koleje Jarov Jižní Město Rooseveltova kolej MHD v Praze 50

51 9 CD FPH pro zájemce o studium, pro nově přijaté studenty, pro další zájemce o FPH více než 600 stránek, 500 fotografií, 4 videosekvence hypertextový průvodce kreditním systémem sborník konference fakulty, ukázky skript vyšlých v roce 2001 ve formátu PDF ukázky výukových materiálů učitelů, prezentací studentů na odborných seminářích 51

52 Struktura CD FPH FPH VŠE Studijní program Právní předpisy
pro zájemce o studium pro přijaté studenty nostrifikace pedagogika věda zahraniční vztahy informatizace katedry učitelé a zaměstnanci orgány fakulty publikační aktivity komunikace se studenty akademické obřady napsali o fakultě historie FPH VŠE Studijní program Právní předpisy Zákon o VŠ Kde najít VŠE a její části Praha a její okolí Užitečné WWW stránky Ovládání a realizace CD 52

53 Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské!
Publikace prezentace Hodně úspěchů ve studiu na Fakultě podnikohospodářské! 53


Stáhnout ppt "Zápisy magisterského navazujícího studia"

Podobné prezentace


Reklamy Google