Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bobath koncept v terapii pacientů po CMP – objektivizace pomocí povrchové elektromyografie Veronika Kristková 1,3 Barbora Paráková 1,3 Marcela Míková 2,3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bobath koncept v terapii pacientů po CMP – objektivizace pomocí povrchové elektromyografie Veronika Kristková 1,3 Barbora Paráková 1,3 Marcela Míková 2,3."— Transkript prezentace:

1 Bobath koncept v terapii pacientů po CMP – objektivizace pomocí povrchové elektromyografie Veronika Kristková 1,3 Barbora Paráková 1,3 Marcela Míková 2,3 Marcela Míková 2,3 1 Kineziologická laboratoř KRTVL FN Olomouc 2 Rehabilitační oddělení Nemocnice České Budějovice 3 Ústav fyzioterapie LF UP Olomouc

2 3 základní otázky ? Bobath koncept (stále ano X už ne) ? ? terapeutické prvky (co, kdy, jak) ? ? hodnocení (subjektivní X objektivní) ?

3 Bobath koncept  koncept ≠ metodika  koncept = myšlenky, principy  vývoj (minulost → současnost; reflexní model → hierarchický model → systémový model)  účelově (funkčně) orientovaný, systémový přístup (vyšetření i terapie)

4 Charakteristika terapeutických prvků  funkce (funkční aktivity)  inhibice  facilitace  handling  „hands on“ X „hands off“

5 Hodnocení  vyšetření (vstup X výstup) i terapie (feedback)  subjektivní X objektivní  kineziologický rozbor (aspekce, palpace, popis) → škály, skóre → kineziologická přístrojová technika

6 Hodnocení  kineziologický rozbor – „prostá“ aspekce, palpace, popis - ryze subjektivní; zkušenosti, pozorovací a vyjadřovací schopnosti terapeuta; „vizuální a palpační iluze“  škály, skóre - menší subj. chyba, testované situace podobné ADL (soběstačnost, samostatnost – FIM, mobilita, balance – BBS, RMI, POMT), chybí informace o použité strategii k provedení úkolu, event. kompenzaci  kineziologická přístrojová technika (pEMG, posturografie...)

7 Studie „KONCEPT 24“  rehabilitační oddělení a kineziologická laboratoř KRTVL FN Olomouc  září 07 – doposud (březen, duben 08)  experiment. sk. (n = 9), kontrol. sk. (n = 8) (doposud)  dg.CMP (jakékoliv etiologie, do 1 roka od vzniku, první epizoda)  průměrný věk pacientů = 57,3 roků  bez přidružených polymorbidit

8 Studie „KONCEPT 24“  pacienti rozděleni do 3 sk. podle úrovně mobility při přijetí  hodnocení – kineziologický rozbor, Berg Balance Scale, POMT, Rivermed Mobility Index, pEMG + posturografie  experimentální i kontrolní sk. – intenzivní terapie (min. 2x denně, ergothp., logopedie...)  experimentální sk. + instruktáž pacienta, ošetřovatelského personálu a rodinných příslušníků (obrazový materiál, slovní instruktáž)  objektivizace terapeutických prvků pomocí pEMG

9 Chůze hemiparetiků  individuální kombinace patologických komponent chůze → ≠ „typická chůze hemiparetiků“  obecně: změny časoprostorových parametrů (délka, šířka kroku...), dynamických i kinematických charakteristik chůze (distribuce zatížení, produkovaná síla, výchylky těžiště, rychlost a rytmus...)  změny ve stojné i švihové fázi  selektivní pohyb nahrazen masovou synergií → porucha koordinace, velikosti svalové aktivity, timingu Gage 1991, Perry 1994, Whittle 1997, Kirtley 2006

10 Chůze hemiparetiků ? vliv terapeutického handlingu na aktivitu a timing svalů ? ? univerzálnost terapeutického handlingu ? ? použití opěrné pomůcky ?

11 Objektivizace terapeutických prvků – metodika měření  jakmile byl pacient schopen chůze (nejdříve 14 od přijetí)  příprava pacienta (poučení pacienta, očištění pokožky, nalepení elektrod)  aplikace terapeutických prvků (bridging, extenze v kyčli se semiflektovaným kolenem vleže na boku, lateroflexe dolního trupu na postiženou stranu vsedě, chůze – 2 způsoby vedení)  pacient (n = 9) samostatně X 3 terapeuti

12 Objektivizace terapeutických prvků – metodika měření  pEMG – 16ti kanálový přístroj Myosystem 1400, fa Noraxon   software MyoVideo 1.3, synchronizace záznamu s videokamerou  svaly – ES Thp, LD, OAE, RF, Gmed, BF, TA, Gastmed  úprava, zpracování a vyhodnocení záznamu – software Myosystem 2.10 (rektifikace, smoothing RMS 25ms, hodnocený parametr Mean Amplitude)  zpracování získaných dat – MS Excell

13

14 Glut med dx

15 Výsledky  hodnocení velikosti aktivity Gmed během stojné fáze (initial contact – kontralaterální initial contact) při samostatné chůzi X při terapeutickém handlingu  hodnocení timingu Gmed během první 0,5 s od initial contact  hodnocení velikosti aktivity Gmed během stojné fáze (initial contact – kontralaterální initial contact) při chůzi s opěrnou pomůckou X při terapeutickém handlingu – kazuistika (2 pacienti)  rozdíly mezi terapeuty – individuální u všech pacientů  aktivity při obou způsobech vedení X provádění pacientem samostatně není výrazný rozdíl v timingu, ale v době dosažení a udržení peaku amplitudy opět  aktivity při obou způsobech vedení X provádění pacientem samostatně

16 Výsledky

17 Závěr ANO – Bobath koncept, ALE v současném („moderním“) pojetí = „plně informovaném“ pojetí ANO – „univerzální“ handling, ALE „individuální“ pacient i terapeut = handling cílený pro danou funkci a daného pacienta ANO – objektivizace hodnocení, ALE vždy v korelaci s klinickým nálezem = žádné vyšetření samostatně nepostihuje celou podstatu problému znalostipraxe

18 Další trendy výzkumu  timing  únava (Fatigue Index)  symetrie zatížení (Symmetry Report)  korelace výsledků s posturografem...a mnohé další

19 KINEZIOLOGICKÁ LABORATOŘ FN Olomouc

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Bobath koncept v terapii pacientů po CMP – objektivizace pomocí povrchové elektromyografie Veronika Kristková 1,3 Barbora Paráková 1,3 Marcela Míková 2,3."

Podobné prezentace


Reklamy Google