Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. M. Tichá, MUDr. M. Janatová, Ing. A. Bohunčák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. M. Tichá, MUDr. M. Janatová, Ing. A. Bohunčák"— Transkript prezentace:

1 MUDr. M. Tichá, MUDr. M. Janatová, Ing. A. Bohunčák
Terapie poruch stability s využitím vizuální zpětné vazby MUDr. M. Tichá, MUDr. M. Janatová, Ing. A. Bohunčák

2 Společné pracoviště 1.LF UK a FBMI ČVUT, Albertov

3 Interdisciplinární tým
Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. 1.LF UK Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. 2.LF UK Ing. Karel Hána, Ph.D. FBMI ČVUT Ing. Adam Bohunčák FBMI ČVUT MUDr. Marie Tichá 1.LF UK, FBMI ČVUT MUDr. Markéta Janatová 1.LF UK, FBMI ČVUT Mgr. Pavlína Oborná VFN, FBMI ČVUT

4 Laboratoř aplikací virtuální reality v rehabilitaci
vývoj diagnosticko-terapeutických systémů pro terapii poruch motorických a kognitivních funkcí využití moderních technických prostředků: stereoskopická projekce stabilometrická plošina akcelerometrický systém pro snímání pohybu

5 StereoBalance Systém vyvinutý speciálně pro Laboratoř VR a pacienty KRL objektivní vyšetření stability soubor tréninkových scén (hra s míči, terč, …)

6 Vyhodnocení dat Zobrazení grafů: Výpočet důležitých parametrů
Časový vývoj polohy COP v obou osách Statokinesiogram (průmět polohy „těžiště“ do roviny plošiny) Periodogram pohybu těžiště (frekvenční analýza) Výpočet důležitých parametrů Maximální výchylky v osách, střední pozice těžiště, délka opsané trajektorie Možnost přehrát záznam měření Export dat Export jednotlivých grafů v rastrových formátech (BMP, PNG, JPG) Export dat ze stabilometrické plošiny (M-file, XLS, CSV, XML)

7 Způsob prezentace výsledků

8 HomeBalance Modifikovaná verze systému pro ambulantní a domácí využití
Easy-to-use HW přizpůsobený pro snadné ovládání Nízká hmotnost - využítí tabletu, miniPC Modifikované jednoduché GUI pro pacienty Grafická prezentace výsledků Objektivní měření Data z terapií jsou ukládána a analyzována Pojistka proti přetrénování Přenos dat RT - Wi-Fi / offline - USB flashdisk

9 Využití v klinické praxi
Indikace: Stavy po poškození mozku (porucha stability, vertigo, hemiparéza, porucha kognitivních funkcí, …) Ostatní diagnózy ( vertebrogenní bolesti, poruchy stability jako důsledek seniorského věku, posttraumatické stavy, …) Kontraindikace: Kognitivní deficit znemožňující pochopit zadání Výrazná porucha zraku Neschopnost stoje (případně stabilního sedu) Závažné komorbidity

10 Terapie pacientů po poškození mozku
Komplexní terapeutická intervence na principu aktivního repetitivního tréninku fyziologických pohybových vzorů, s důrazem na tyto aspekty: Terapie poruch stability Aktivizace paretické horní končetiny Trénink kognitivních funkcí, zlepšení prostorové orientace, pozornosti, paměti

11 Diagnostika Kontrolní vyšetření na začátku a na konci každé terapie
Rombergův test Limits of stability Referenční dynamická scéna Sledování dlouhodobého vývoje změn stabilometrických parametrů Výsledky z kazuistik u pacientů po poškození mozku z Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1.LF : zlepšení stability po jednotlivých terapiích i v dlouhodobém měřítku

12 Rehabilitace v domácím prostředí
Výhody využití stabilometrické plošiny a vizuální zpětné vazby: Zefektivnění rehabilitačního procesu, podpora neuroplasticity Aktivizace pacienta v domácím prostředí Kontrola complience Zpětná vazba - kontrola správnosti plnění zadaného cvičení Zlepšení kognitivních funkcí a psychické pohody pacienta Motivační faktor Terapie formou hry Prezentace progresu, pocit virtuálního dohledu Supervize – možnost online přenosu dat

13 Další vývoj diagnosticko-terapeutických systémů
Vytvoření norem u zdravé populace Vytvoření prototypu HomeBalance a testování v praxi na vybraných pracovištích Dokončení pilotní klinické studie: ověření efektu terapie na zlepšení stability u pacientů po poškození mozku Vývoj nových tréninkových scén Realistické 3D scény z ADL Další modifikace pro komplexní terapii

14 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "MUDr. M. Tichá, MUDr. M. Janatová, Ing. A. Bohunčák"

Podobné prezentace


Reklamy Google