Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Novák - ČVUT FEL, katedra kybernetiky (za pomoci FN Motol a Polikliniky Barrandov) Diagnostika a rehabilitace strabismu (šilhavosti)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Novák - ČVUT FEL, katedra kybernetiky (za pomoci FN Motol a Polikliniky Barrandov) Diagnostika a rehabilitace strabismu (šilhavosti)"— Transkript prezentace:

1 Petr Novák - ČVUT FEL, katedra kybernetiky (za pomoci FN Motol a Polikliniky Barrandov) Diagnostika a rehabilitace strabismu (šilhavosti)

2  Okolo16% populace – nějaké formy strabismu (šilhavosti)  Ve většině případů nesprávný souběh očí nebo neostré vidění  Nutno správně a včas určit diagnózu – později léčba obtížnější  Velmi často založeno na subjektivním hodnocení  Hodnocení lékaře – podle zkušeností / z výpovědí pacienta  Hodnocení pacienta – neinformovanost / složitost testů  Nutno objektivně určit diagnózu – opakovatelnost testů  Vyloučit systematické a náhodné chyby lékaře a pacienta  Pomoci lékaři při návrhu diagnózy a rehabilitace  Pomoci lékaři při hodnocení rehabilitace / léčebného procesu Úvod

3 Řešení projektu / problému  Celý proces složen ze dvou hlavních částí  Diagnostické nástroje => určení diagnózy / stav pacienta  Soubor testů / úloh pro detekci poruchy pacienta  Objektivizace hodnocení výstupů testů / úloh  Podpora lékaře při stanovení diagnózy / stavu pacienta  Rehabilitační nástroje => léčba detekované poruchy  Návrh procesu léčby podle diagnózy / stavu pacienta  Úlohy pro léčbu v ordinaci lékaře – okamžitý dohled / speciální  Úlohy pro domácí léčbu – samostatná léčba / adaptivní úlohy  Hodnocení výsledků úloh za určité časové období (týdny)  Stanovení úspěšnosti / změna léčebného procesu

4 Diagnostické nástroje / testy 1/2  Objektivizace výstupů testů / opakovatelnost  Stejné podmínky, automatické hodnocení, opakovatelnost  Vyloučení subjektivní složky lékaře a částečně i pacienta  Test sleduje stav pacienta a poskytuje hodnocení  Vhodnost úloh pro děti / dospělé / handicapované  Srozumitelnost testů / úloh – informovanost pacienta  Neovlivnitelnost pacienta lékařem – test pacienta vede  Změna principu testu – objektivizace / zrychlení  Výstup netvoří lékař ze slov pacienta – nastavení a odečet hodnot  Výstup tvoří pacient podle svého vjemu – výpočet hodnot  Větší vypovídací schopnost – více veličin  Informace o chování / přístupu pacienta – věrohodnost výstupu

5 Diagnostické nástroje / testy 2/2  Optotipy / znaky (ostrost vidění)  Excentrická fixace (nejostřejší místo vidění)  Omezení pohybu oka (oční svaly)  Souběh očí (koordinace očních svalů)  Souběh očí (koordinace očních svalů)  Hessovo plátno (oční svaly)

6 Podpora stanovení diagnózy 1/3  Využívá se třech základních přínosů / vstupů  Dlouhodobě ověřené poznatky – učebnicové znalosti / škola  Poznatky získané několika-letou praxí – zkušenosti  Podobnost s již řešenými problémy – příklady  Vhodnost pro návrh znalostního systému  Pravidla – poznatky + zkušenosti  Příklady – dříve řešené problémy s ohodnocením / klasifikací  Společná součinnost = pravidla + příklady  Doplnění – selhání jedné části pro nedostatek informací  Filtrace výsledku – poskytnutí nejrelevantnějšího výstupu  Poskytnutí nápovědy, nejen návrhu diagnózy  Jaká pravidla / příklady znalostní systém při návrhu použil

7 Podpora stanovení diagnózy 2/3  Vychází se z vyšetření pomoci Hessova plátna (HS)  Vytvořen víceúrovňový popis HS obrazce  Definice základních parametrů obrazce  Hrany (směr a délka), posun, pootočení  Definice základním symbolů  Pro hrany, posun, pootočení  Popis HS obrazce pomocí symbolů  Členění na dílčí pod-problémy  Snadné zpracování / aplikace pravidel

8 Podpora stanovení diagnózy 3/3  Znalostní systém na podporu stanovení diagnózy  Část využívající pravidla (vstup => pravidla => výstup)  Část využívající příklady (vstup => nejbližší příklad(y) => výstup)

9 Proces rehabilitace 1/2  Vychází z diagnózy / stavu pacienta a dodatečných informací  (věk, úroveň spolupráce, možnosti pacienta atd.)  Rehabilitační úlohy – klasifikace podle vhodnosti pro poruchu  Možnost sestavit optimální soubor úloh pro pacienta  Nastavení počátečních parametrů úloh – stavu pacienta  Některé úlohy pouze pod dohledem lékaře – (blikavé, pulzující)  Jiné dostupné v rámci domácí léčby – výsledky odesílány lékaři  Adaptivní úlohy – přizpůsobení stavu pacienta  Tři zpětnovazební smyčky  Domácí adaptivní úloha  Léčba v ordinaci s dohledem  Kontrola diagnózy po delším čase

10 Proces rehabilitace 2/2  Úlohy v ordinaci lékaře  CAM, trenažér očních svalů  Úlohy pro domácí léčbu  Bludiště (šířka cesty, složitost, …)  Ext. fixace (velikost bodu, kříže, …)  Značky (velikost, složitost,..)  Omalovánky (změna kresby, pera, …)  Hodnocení průběhu  Formou grafů  Za dané období  Vše uchováno v DB

11 Hodnocení rehabilitace  Vždy pouze za delší časové – nikoli okamžitě, možný výkyvy  Hodnocení po úsecích – týdny (dostatečný interval)  Nutná aproximace, průměrování – časté výchylky v úlohách  Sledování vývoje  Prognóza, odhad  Nutno hodnotit  Poruchy samostatně  Globální hodnocení  Vhodnost úloh  Změna úloh  Grafické podání  Vhodnost pro lékaře 0 4 2 6 týdny hodnocení odchylky odchylkyodchylky hodnocené týdenní intervaly dlouhodobé hodnocení krátkodobé hodnocení čas rehabilitace závažnost poruchy 0 zraková ostrost šířka fuze rehabilitac e pohyblivost oka

12 Implementace  Základní požadavky na vytvoření / implementaci  použití pokud možno jedné technologie / programovacího jazyka  Jednotnost všech částí systému / pře-použitelnost částí (kódu) => snadná rozšiřitelnost a udržovatelnost  Implementováno za použití Microsoft.NET Framework  Desktopové PC – WPF.NET (desktopové grafické aplikace)  Webové úlohy – SilverLight.NET (klientské webové graf. aplikace)  Datové úložiště – LINQ.NET (přístup k datovému úložišti)  Jediný programovací jazyk C# => snadná údržba / modifikovatelnost  Jako server pro přenos dat od / k pacientů lze využít Linux  PHP scrypt – použití není podmínkou – lze přímo na PC lékaře  Lze využít jakýkoli server – pouhé uložení / vyzvednutí souborů


Stáhnout ppt "Petr Novák - ČVUT FEL, katedra kybernetiky (za pomoci FN Motol a Polikliniky Barrandov) Diagnostika a rehabilitace strabismu (šilhavosti)"

Podobné prezentace


Reklamy Google