Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

– základní matematické operace se signály (odečty, podíly...) – složitější operace se sadou datových souborů – tvorba maker pro automatizaci zpracování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "– základní matematické operace se signály (odečty, podíly...) – složitější operace se sadou datových souborů – tvorba maker pro automatizaci zpracování."— Transkript prezentace:

1 – základní matematické operace se signály (odečty, podíly...) – složitější operace se sadou datových souborů – tvorba maker pro automatizaci zpracování Zpracování většího počtu datových souborů

2 Kompatibilita ZÁZNAMŮ konverze dat –kompatibilita typu proměnných a jednotek konverze dat –kompatibilita proměnné y - typ proměnné a JEDNOTKY !!! –kompatibilita proměnné x - typ proměnné a JEDNOTKY !!!

3 Kompatibilita ZÁZNAMŮ –kompatibilita datového kroku („hustoty bodů“ - data spacing) interpolace dat či snížení hustoty bodů normalizace stupnice –kompatibilita polohy bodů normalizace stupnice

4

5

6

7

8 Odečty ZÁZNAMŮ ä kompenzace vlivu pozadí ä kompenzace vlivu matrice ä kompenzace vlivu rozpouštědla è ODEČET REFERENTNÍHO ZÁZNAMU ä sledování změn v závislosti na další proměnné (čas, teplota...) è ODEČET VÝCHOZÍHO ZÁZNAMU

9 Odečty ZÁZNAMŮ X ZPŮSOBY ODEČTU A - B ä A - B (kompenzační odečet) è STEJNÉ VŠECHNY OSTATNÍ PODMÍNKY a PARAMETRY MĚŘENÍ kromě VLIVU, který má být KOMPENZOVÁN

10 Odečty ZÁZNAMŮ X ZPŮSOBY ODEČTU A - k Bk ä A - k B ( k - nastavitelný faktor, kladné číslo) å sledování změn záznamů è INFORMACE JE NEJEN k VE VÝSLEDNÉM ZÁZNAMU, ale též V HODNOTĚ faktoru k

11 Součty ZÁZNAMŮ ADITIVITA SUB-SPEKTER ? SOUČTY ZÁZNAMŮ od složek směsi pro reálnou směs od složek směsi pro srovnání s experimentálním záznamem pro reálnou směs STUDIUM INTERAKCÍ !

12 Součty ZÁZNAMŮ X ZPŮSOBY SOUČTU mA + n Bm, n  mA + n B ( m, n - nastavitelné faktory, kladná čísla) å sledování změn záznamů při míchání komponent è INFORMACE JE NEJEN m, n VE VÝSLEDNÉM ZÁZNAMU, ale též V HODNOTĚ faktorů m, n

13 Násobky ZÁZNAMŮ KVANTIFIKACE NÁSOBEK ZÁZNAMU - změna obsahu analytu - změna nastavení měřicího zařízení - změna dalších podmínek měření

14 Podíly ZÁZNAMŮ ä opakované záznamy - míra shody è PODÍL A/B=1 pro shodná spektra ä dělení jednopaprskových spekter pro získaní transmitančních spekter è TAM, KDE POUZE PŘÍSTROJOVÝ VLIV A/B=1 (100 %) R pozn. log A/B = log A - log B

15

16

17

18

19 Průměrování ZÁZNAMŮ ä opakované záznamy pro tentýž vzorek za stejných experimentálních podmínek è ZVÝŠENÍ POMĚRU signál/šum ä záznamy pro různé vzorky stejného původu è ZLEPŠENÍ REPRESENTATIVNOSTI DAT

20 Průměrování ZÁZNAMŮ ¢ VÝPOČET SMĚRODATNÝCH ODCHYLEK PODÉL ZÁZNAMU äopakované záznamy pro tentýž vzorek za stejných experimentálních podmínek è OVĚŘENÍ STABILITY VZORKU příp. též MĚŘICÍHO SYSTÉMU

21 Průměrování ZÁZNAMŮ ¢ VÝPOČET SMĚRODATNÝCH ODCHYLEK PODÉL ZÁZNAMU äzáznamy pro různé vzorky stejného původu è SLEDOVÁNÍ HOMOGENITY/HETEROGENITY VZORKŮ

22

23 Tvorba MAKER  opakovaní stejného sledu operací (příp. velmi podobného) při zpracovávání rozsáhlých sad dat è ZRYCHLENÍ PRÁCE, SNÍŽENÍ RIZIKA CHYB ZPŮSOBENÝCH LIDSKÝM FAKTOREM

24 Tvorba MAKER ä PLNĚ AUTOMATIZOVATELNÝ SLED OPERACÍ, NEVYŽADUJÍCÍ ZÁSAH UŽIVATELE ä SLED OPERACÍ, KDE POUZE V PŘEDEM ZNÁMÝCH A JEDNOZNAČNĚ URČENÝCH MÍSTECH JE NUTNÝ ZÁSAH UŽIVATELE

25 Tvorba MAKER äSLED OPERACÍ, KDE KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ KROK MŮŽE BÝT OVLIVNĚN UŽIVATELEM è PLNĚ INTERAKTIVNÍ MAKRO

26 Tvorba MAKER ä Makra vytvářená v rámci specializovaných programů pro zpracování určitého typu dat è běh makra je spouštěn v rámci daného programu (skupiny programů) £ PROBLÉM „PŘENOSITELNOSTI“ makra

27 Tvorba MAKER ä Makra vytvářená v rámci obecných programovacích jazyků è makra spustitelná jako samostatně běžící programy £ PROBLÉM PODPORY FORMÁTŮ VSTUPNÍCH DAT

28 Relativně snadná tvorba makra i pro běžného uživatele

29 Obtížnější tvorba maker pro běžného uživatele, širší nabídka programovacích možností


Stáhnout ppt "– základní matematické operace se signály (odečty, podíly...) – složitější operace se sadou datových souborů – tvorba maker pro automatizaci zpracování."

Podobné prezentace


Reklamy Google