Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 SPOUŠTĚNÍ A BRZDĚNÍ STEJNOSMĚRNÝCH MOTORŮ 3  Vinutí kotvy má malý činný odpor (řádově jednotky  ).  Proto jím při rozběhu teče velký proud.  Při otáčení vinutí kotvy v magnetickém poli se ve vinutí indukuje napětí – protisměrné napětí kotvy.  Toto napětí má opačný směr oproti napájecímu napětí.  Snižuje tak proud tekoucí vinutím kotvy.

4 SPOUŠTĚNÍ A BRZDĚNÍ STEJNOSMĚRNÝCH MOTORŮ 4  Pro omezení proudu při rozběhu se používají rezistory zapojené do obvodu kotvy.  Během rozběhu se spouštěcí odpor snižuje, buď skokově, nebo plynule.  Snižování odporu musí probíhat tak, aby proud nepřekročil dovolené hodnoty.

5 SPOUŠTĚNÍ A BRZDĚNÍ STEJNOSMĚRNÝCH MOTORŮ 5  Spouštěcí rezistory mají velké tepelné ztráty.  Výhodnější je použití řízeného usměrňovače, který umožňuje nejenom plynule řídit otáčky, ale také rekuperaci.  Pro napájení buzení musí být výstupní napětí usměrňovače dokonale vyhlazeno (obvodu kotvy pulzní napětí nevadí).

6 SPOUŠTĚNÍ A BRZDĚNÍ STEJNOSMĚRNÝCH MOTORŮ 6

7 7  Brzdění do rezistoru  Vinutí kotvy je odpojeno od zdroje a připojeno na rezistor.  Z motoru se tak v podstatě stává generátor, který dodává elektrickou energii do rezistoru.  V rezistoru se elektrická energie přeměňuje v teplo.

8 SPOUŠTĚNÍ A BRZDĚNÍ STEJNOSMĚRNÝCH MOTORŮ 8  Brzdění protiproudem  Změnou polarity napájecího napětí dojde k změně směru proudu i točivého momentu.  K omezení brzdného proudu se používá rezistor zařazený do obvodu kotvy.  Po zastavení motoru se musí odpojit od napájení, jinak se roztočí opačným směrem.  Jedná se o brzdění s velikými ztrátami.

9 SPOUŠTĚNÍ A BRZDĚNÍ STEJNOSMĚRNÝCH MOTORŮ 9  Brzdění rekuperační  Při snížení napětí na kotvě nebo zvýšení mechanických otáček běžícího motoru se motor stává generátorem.  Aby bylo možné vyrobenou elektrickou energii dodávat zpět do sítě, musí být motor napájen řízeným usměrňovačem, který toto umožňuje.  Dochází zde jen k minimálním ztrátám.

10  OPAKOVÁNÍ: 1)Popište princip rozběhu stejnosměrných motorů...………………………………........................................... 2)Popište 3 způsoby brzdění stejnosměrných motorů. ……………………..……………………………................. 3)Nakreslete a popište zapojení pro rozběh a brzdění stejnosměrných motorů pomocí řízeného usměrňovače. ………………………….................................................... 10 SPOUŠTĚNÍ A BRZDĚNÍ STEJNOSMĚRNÝCH MOTORŮ

11  Vocabulary: startup – rozběh armature resistance – odpor kotvy startup resistor – spouštěcí rezistor limit the current – omezit proud controlled rectifier – řízený usměrňovač 11 SPOUŠTĚNÍ A BRZDĚNÍ STEJNOSMĚRNÝCH MOTORŮ

12  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 12 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google