Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Molární hmotnost, molární objem Molární hmotnost, molární objem Mgr. Jakub JaníčekVY_32_INOVACE_Ch1r0108.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Molární hmotnost, molární objem Molární hmotnost, molární objem Mgr. Jakub JaníčekVY_32_INOVACE_Ch1r0108."— Transkript prezentace:

1 Molární hmotnost, molární objem Molární hmotnost, molární objem Mgr. Jakub JaníčekVY_32_INOVACE_Ch1r0108

2 Mol je základní jednotka látkového množství obsahuje vždy stejné množství částic a to 6,022×10 23 mol −1 = Avogadrova konstanta počet molů látky v chemické rovnici udává velká číslovka před její značkou či vzorcem (stechiometrické koeficienty)

3 Jak vypadá jeden mol?

4 Molární hmotnost Molární hmotnost je fyzikální veličina udávající hmotnost 1 molu látky M m = g.mol -1 značka jednotky

5 Výpočet molární hmotnosti Molární hmotnost lze určit ze vztahu: M m = m / n molární hmotnost hmotnost látky látkové množství Molární hmotnost odpovídá součtu relativních atomových hmotností všech atomů vyskytujících se ve vzorci dané sloučeniny ( vyčteme z chemické tabulky).

6 Molární hmotnost - příklady 1)Kolik váží jeden mol modré skalice? -molární hmotnost odpovídá součtu relativních atomových hmotností všech atomů ve vzorci modré skalice CuSO 4. 5H 2 O -M(CuSO 4. 5H 2 O) = A r (Cu) + A r (S) + 9.A r (O) + 10.A r (H) = 63,54 + 32,064 + 9.15,999 + 10.1,008 = 249,675 g.mol -1 Jeden mol modré skalice váží po zaokrouhlení 250 g.mol -1. 2) Jaké látkové množství je obsaženo v 1kg vody? Nejprve spočítáme kolik váží jeden mol vody!!! M(H 2 O) = 16+1+1 = 18 g.mol -1 Kolikrát se vleze jeden mol (18g) do 1kg (1000)g 18g ……….1 mol x = 1000/18 1000g ….. X molů x = 55.6 molu V jednom kilogramu vody se nachází 55,6 molů.

7 Molární objem Molární objem udává jaký objem zaujímá jeden mol plynné látky V m = m 3 / mol (l / mol) značka jednotka Výpočet: V m = V / n Molární objem ideálního plynu při T = 273.15 K, p = 101325 Pa je 22,414 l/mol.

8 Výpočty s molárním objemem Jakou hmotnost má 5litrů oxidu uhličitého? 1 mol ……… 22,4 litrů CO 2 x = 5/ 22,4 X molů ……. 5 litrů CO 2 x = 0,22 molů 5 litrů CO 2 odpovídá 0,22 molu 1 mol ………. 44g (z tabulky – molekulová hmotnost) 0,22 molu …… x g x = 0,22. 44 x = 9,7 g 5 litrů CO 2 váží 9,7 gramů.

9 Vypočítejte tyto příklady 1) Jaký objem zaujímají 3 moly vodíku? (67,2 l) 2) Jaký objem zaujímá 100g kyslíku? (70l) 3) Kolik g kyslíku se vyrobí elektrolýzou 1000g vody? (napiš rovnici) (888,9g)

10 Mareček, A.; Honza, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1.díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 80-7182-055-5 Literatura:


Stáhnout ppt "Molární hmotnost, molární objem Molární hmotnost, molární objem Mgr. Jakub JaníčekVY_32_INOVACE_Ch1r0108."

Podobné prezentace


Reklamy Google