Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Molární hmotnost, molární objem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Molární hmotnost, molární objem"— Transkript prezentace:

1 Molární hmotnost, molární objem
Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0108

2 Mol je základní jednotka látkového množství
obsahuje vždy stejné množství částic a to 6,022×1023 mol−1 = Avogadrova konstanta počet molů látky v chemické rovnici udává velká číslovka před její značkou či vzorcem (stechiometrické koeficienty)

3 Jak vypadá jeden mol?

4 Molární hmotnost Mm = g.mol-1 značka jednotky
Molární hmotnost je fyzikální veličina udávající hmotnost 1 molu látky Mm = g.mol-1 značka jednotky

5 Výpočet molární hmotnosti
Molární hmotnost lze určit ze vztahu: Mm = m / n molární hmotnost hmotnost látky látkové množství Molární hmotnost odpovídá součtu relativních atomových hmotností všech atomů vyskytujících se ve vzorci dané sloučeniny ( vyčteme z chemické tabulky).

6 Molární hmotnost - příklady
Kolik váží jeden mol modré skalice? molární hmotnost odpovídá součtu relativních atomových hmotností všech atomů ve vzorci modré skalice CuSO4 . 5H2O M(CuSO4 . 5H2O) = Ar(Cu) + Ar(S) + 9.Ar(O) + 10.Ar(H) = 63, , , ,008 = 249,675 g.mol-1 Jeden mol modré skalice váží po zaokrouhlení 250 g.mol-1. 2) Jaké látkové množství je obsaženo v 1kg vody? Nejprve spočítáme kolik váží jeden mol vody!!! M(H2O) = = 18 g.mol-1 Kolikrát se vleze jeden mol (18g) do 1kg (1000)g 18g ……….1 mol x = 1000/18 1000g ….. X molů x = 55.6 molu V jednom kilogramu vody se nachází 55,6 molů.

7 Molární objem Vm = m3 / mol (l / mol)
Molární objem udává jaký objem zaujímá jeden mol plynné látky Vm = m3 / mol (l / mol) značka jednotka Výpočet: Vm = V / n Molární objem ideálního plynu při T = K, p = Pa je 22,414 l/mol.

8 Výpočty s molárním objemem
Jakou hmotnost má 5litrů oxidu uhličitého? 1 mol ……… 22,4 litrů CO x = 5/ 22,4 X molů ……. 5 litrů CO x = 0,22 molů 5 litrů CO2 odpovídá 0,22 molu 1 mol ………. 44g (z tabulky – molekulová hmotnost) 0,22 molu …… x g x = 0, x = 9,7 g 5 litrů CO2 váží 9,7 gramů.

9 Vypočítejte tyto příklady
1) Jaký objem zaujímají 3 moly vodíku? (67,2 l) 2) Jaký objem zaujímá 100g kyslíku? (70l) 3) Kolik g kyslíku se vyrobí elektrolýzou 1000g vody? (napiš rovnici) (888,9g)

10 Literatura: Mareček, A.; Honza, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1.díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN


Stáhnout ppt "Molární hmotnost, molární objem"

Podobné prezentace


Reklamy Google