Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 CHEMICKÁ VAZBA řešení Soudržná síla mezi atomy v ……………….. v ……………….. molekulách krystalech Pzn. Atomy se spojují do :…………………………………………………… Atom: ……………………………………………………………………..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 CHEMICKÁ VAZBA řešení Soudržná síla mezi atomy v ……………….. v ……………….. molekulách krystalech Pzn. Atomy se spojují do :…………………………………………………… Atom: …………………………………………………………………….."— Transkript prezentace:

1 1 CHEMICKÁ VAZBA řešení Soudržná síla mezi atomy v ……………….. v ……………….. molekulách krystalech Pzn. Atomy se spojují do :…………………………………………………… Atom: …………………………………………………………………….. Molekula: ………………………………………………………………… Sloučenina: ………………………………………………………………. molekul nebo krystalů. nejmenší chemická částice, nelze chemicky dále dělit. dva nebo více sloučených atomů. Z stejné. dva nebo více sloučených atomů prvků. Z různé.

2 2 CHEMICKÁ VAZBA Atomy se spojují pomocí ………………………………, které jsou ve ………………………………… valenčních elektronů valenční vrstvě (nejvzdálenější od jádra) HH-F volný elektronelektronový pár, chemická vazba F+ + H + FH-F volný elektronový pár

3 3 OT: Přitahují atomy elektrony stejně? Ano Ne ELEKTRONEGATIVITA = …………………………………………………………………. Značí se písmenem: …………….. Největší hodnota v PSP: …………… Nejmenší hodnota v PSP:…………… Čím vyšší hodnota elektronegativity, tím …….. schopnost přitahovat ……………………………… Př. X(H) = 2,2 X(F) = 4,1 silněji vazebný elektronový pár přitahuje………. CHEMICKÁ VAZBA Schopnost atomu přitahovat vazebný elektronový pár X vpravo (F) vlevo (Fr) větší vazebný elektronový pár. F

4 4 Dle elektronegativity rozlišujeme tři typy A) KOVALENTNÍ VAZBY: 1)Nepolární: X ……… nebo rozdíl X do ……… Př. ……………….. 2) Polární: X od ……… do …… Př. ………………… 3) Iontová: X větší než ……. Př. ……… Vznikají ionty: +………… a - …………... CHEMICKÁ VAZBA stejné0,4 1,7 H 2, N 2, Cl 2 HF, HCl, HI, HBr NaCl kation anion

5 5 O CHEMICKÁ VAZBA Dle počtu sdílených elektronů rozlišujeme tři typy A) KOVALENTNÍ VAZBY: 1) Jednoduchá: na vazbě se podílí …… elektron atomu. Př. ……. 2) Dvojná: na vazbě se podílí …… elektrony atomu. Př. ……. 3) Trojná: na vazbě se podílí …… elektrony atomu. Př. ……. 1 2 3 H2H2 O2O2 N2N2 HHH-H O + + + O NN N N

6 6 CHEMICKÁ VAZBA Existuje zvláštní druh chemické vazby: B) KOVOVÁ vazba: Vyskytuje se v ………………………………… V nich jsou elektrony …………… pohyblivé = ELEKTRONOVÝ OBLAK a kationty v ……………… kovech (Fe, Co, Ni…..) volně mřížce

7 7 CHEMICKÉ REAKCE Zápisem chemické reakce je ………………………… Při reakci ……………… vazby původní a ……………… vazby nové. Vlevo se píší ……………………………. Vpravo za šipku se píší………………… Celková hmotnost všech reaktantů …………… celkové hmotnosti všech produktů = zákon zachování hmotnosti zanikají výchozí látky, reaktanty produkty vznikají chemická rovnice se rovná

8 8 Rychlost chemické reakce: ……………koncentrace výchozích látek a ……………….. koncentrace produktů za čas. CHEMICKÉ REAKCE Podmínky chemické reakce: …………………………… …………….……………… srážka atomů vhodná prostorová orientace Úbytek dostatečná energie přírůstek Katalyzátor: ……………rychlost chemické reakce. Vstupuje a vystupuje z reakce ……………….. Ovlivňuje nezměněn.

9 9 Dle zabarvení dělíme chemické reakce: 1) EXOTERMICKÉ REAKCE: teplo se ……………….. děj …………………….. Př. ……………………………………………………… CHEMICKÉ REAKCE uvolňuje samovolný 2) ENDOTERMICKÉ REAKCE: teplo se……………. Musíme dodat ……… Př. ………………………. teplo spotřebuje hoření, spalování, ředění kyseliny vodou rozklad vápence

10 10 OVLIVNĚNÍ CHEMICKÉ REAKCE 1) DRUH LÁTEK: některé reagují jiné………… Př. HCl + Zn H 2 + ZnCl 2 ………………………………… HCl + Mg H 2 + MgCl 2 …………………………………….. HCl + Cu …………………… 2) KONCENTRACE LÁTEK: koncentrované reagují ………… než zředěné Př. HCl (konc.) + Zn H 2 + ZnCl 2 ……………………………… HCl (zředěná) + Zn H 2 + ZnCl 2 …………………………… ne reaguje pomaleji reaguje bouřlivě nereaguje rychleji reaguje rychleji reaguje pomaleji

11 11 OVLIVNĚNÍ CHEMICKÉ REAKCE 3) TEPLOTA LÁTEK: s vyšší teplotou reaguje ………… Př. HCl + Zn H 2 + ZnCl 2 ………………………………… HCl + ZnH 2 + ZnCl 2 …………………………………….. 4) VLIV VELIKOSTI PLOŠNÉHO OBSAHU POVRCHU PEVNÝCH REAGUJÍCÍCH LÁTEK: práškové reagují ………… než kusové Př. HCl + Zn (práškový) H 2 + ZnCl 2 ………………………………… HCl + Zn (kusový)H 2 + ZnCl 2 …………………………… rychleji reaguje pomaleji reaguje rychleji rychleji reaguje rychleji reaguje pomaleji 20°C 50°C

12 12 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE 1) LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ: značí se písmenem: ………… jednotkou je…………….. udává ……………………….( atomy, molekuly, ionty……) AVOGADROVA KONSTANTA= ………………….. v jednom …………… chemické látky- značí se ……………= 6,023.10 23 mol -1 1 mol různých látek - obsahuje vždy ………………………………….. - liší se ……………………………… nmol počet částic Počet částicmolu NANA stejný počet částic hmotností

13 13 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE 2) MOLÁRNÍ HMOTNOST: značí se písmenem: ………… jednotkou je…………….. váha …………… M g / mol molu 3) HMOTNOST: značí se písmenem: ………… jednotkou je…………….. Vztah mezi nimi: ……… = relativní atomová hmotnost: z tabulek, bezrozměrná veličina, Ar(H) = 1 ……… = relativní molekulová hmotnost: z tabulek, bezrozměrná veličina, Mr(H 2 ) = 2.Ar = 2.1 = 2 mg M = m / nm = n. M Ar Mr

14 14 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE Př 1. Kolik váží 2 moly vody? vzorec vody = …………….. z tabulek: Ar (H) = ………. Ar (O) = ……… M (H 2 O) = …………………………. n = …………………. m = ………………….. 2 moly vody váží…………………. H2OH2O 1 16 (2.1) + 16 = 18 g / mol 2 mol m = M. n 16. 2 36 g

15 15 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE Př 2. Kolik váží 3 moly oxidu uhličitého? vzorec oxidu uhličitého = …………….. z tabulek: Ar (C) = ………. Ar (O) = ……… M (CO 2 ) = …………………………. n = …………………. m = ………………….. 3 moly oxidu uhličitého váží…………………. CO 2 12 16 12 + (2.16) = 44 g / mol 3 mol m = M. n 44. 3 132 g

16 16 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE Př 3. Kolik váží 0,25 molu vápence? vzorec vápence = …………….. z tabulek: Ar (Ca) = ………. Ar (C) = ……… Ar (O) = ……… M (CaCO 3 ) = …………………………. n = …………………. m = ………………….. 2 moly vápence váží…………………. CaCO 3 40 12 40 + 12 + (3.16) = 100 g / mol 0,25 mol m = M. n 100. 0,25 25 g 16

17 17 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE 4) MOLÁRNÍ OBJEM: značí se písmenem: ………… jednotkou je…………….. 1 mol jakéhokoliv plynu zaujímá za normálních podmínek vždy ………………………………………………. VMVM l / mol stejný objem 22,41 l (dm 3 ) 1 mol O 2 zaujímá objem = ……………….. 1 mol N 2 zaujímá objem = ……………….. 1 mol H 2 obsahuje = ……………………… 1 mol He obsahuje = ……………………… 22,41 l 6,023.10 23 molekul 6,023.10 23 atomů V M = V / nV = n. V M

18 18 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE Př 4. Jaký objem zaujímají 3 moly oxidu uhličitého za n.p.? vzorec oxidu uhličitého = …………….. z tabulek: Ar (C) = ………. Ar (O) = ……… M (CO 2 ) = …………………………. n = …………………. V M = 22, 41 l / mol V = ………………….. 3 moly oxidu uhličitého zaujímají objem …………………. CO 2 12 16 12 + (2.16) = 44 g / mol 3 mol V = n. V M 3. 22, 41 67,23 l 67,23 litrů

19 19 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE Př 5. Jaký objem zaujímají 4 moly kyslíku za n.p.? vzorec kyslíku = …………….. z tabulek: Ar (O) = ………. M (O 2 ) = …………………………. n = …………………. V M = 22, 41 l / mol V = ………………….. 4 moly kyslíku zaujímají objem …………………. O2O2 16 (2.16) = 32 g / mol 4 mol V = n. V M 4. 22, 41 89,64 l 89,64 litrů

20 20 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE Př 6. Jaký objem zaujímají 6 mol dusíku za n.p.? vzorec dusíku = …………….. z tabulek: Ar (N) = ………. M (N 2 ) = …………………………. n = …………………. V M = 22, 41 l / mol V = ………………….. 6 mol dusíku zaujímají objem …………………. N2N2 14 (2.14) = 28 g / mol 6 mol V = n. V M 6. 22, 41 134,46 l 134,46 litrů

21 21 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE 5) MOLÁRNÍ KONCENTRACE: značí se písmenem: ………… jednotkou je…………….. pro výpočet složení roztoků cmol / l c = n / Vn = c. V

22 22 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE Př 7. Vypočítej koncentraci kyseliny chlorovodíkové o objemu 1 litr, která obsahuje 0,2 moly. vzorec kyseliny chlorovodíkové = …………….. zadání :V = ………. n = ………. c = ………. c = ………………….. Koncentrace kyseliny chlorovodíkové je …………………. HCl 1 l = 1 000 ml 0,2 mol x mol / l c = n / V 0,2 / 1 0,2 mol / l

23 23 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE Př 8. Vypočítej koncentraci kyseliny jodovodíkové o objemu 100 ml, která obsahuje 0,4 moly. vzorec kyseliny jodovodíkové = …………….. zadání :V = ………. n = ………. c = ………. c = ………………….. Koncentrace kyseliny jodovodíkové je …………………. HI 100 ml = 0,1 l 0,4 mol x mol / l c = n / V 0,4 / 0,1 4 mol / l

24 24 Základní veličiny CHEMICKÉ REAKCE Př 9. Vypočítej, kolik molu obsahuje kyselina bromovodíková. Její koncentrace je 0,5 mol/l a objem 2 l. vzorec kyseliny bromovodíkové = …………….. zadání :V = ………. n = ………. c = ………. n = ………………….. Kyselina bromovodíková obsahuje …………………. HBr 2 l x mol 0,5 mol / l n = c. V 0,5. 2 1 mol


Stáhnout ppt "1 CHEMICKÁ VAZBA řešení Soudržná síla mezi atomy v ……………….. v ……………….. molekulách krystalech Pzn. Atomy se spojují do :…………………………………………………… Atom: …………………………………………………………………….."

Podobné prezentace


Reklamy Google