Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 12 Molekulová fyzika a termika Materiál: VY_32_INOVACE_MFTER.12 Vytvořený ve školním roce: (datum) 2. 3. 2013 Téma: Veličiny popisující soustavu částic Předmět a třída: fyzika, první ročník ekonomického lycea Anotace: Materiál je určen jako pomůcka k vysvětlení veličin látkové množství, atomová a molekulová relativní hmotnost a molární hmotnost. Význam těchto veličin si žáci ujasní na konkrétních příkladech. Je potřeba PC s projektorem a microsoft powerpoint (interaktivní tabule výhodou). Žáci potřebují tabulky a kalkulačku. Autor: Josef Knot Klíčová slova: látkové množství, relativní atomová hmotnost, molární hmotnost Ověřený dne: 10. 5. 2013

2 Veličiny popisující soustavu částic Částice a jejich soustavu (několik částic pohromadě) často popisujeme následujícími fyzikálními veličinami: Relativní atomová hmotnost A r Relativní molekulová hmotnost M r Látkové množství n Molární hmotnost M m

3 Relativní veličiny Relativní atomová a molekulová hmotnost jsou definovány následujícími vztahy: m a je klidová hmotnost atomu m m klidová hmotnost molekuly m u je atomová hmotnostní konstanta (1/12 hmotnosti atomu 12 6 C, její číselná hodnota je přibližně 1,66·10 -27 kg) Slovně popište co tyto veličiny říkají, určete jejich jednotku.

4 Relativní veličiny Relativní veličiny nám říkají kolikrát je hmotnost příslušného atomu nebo molekuly větší než atomová hmotnostní konstanta. Tyto veličiny jsou bezrozměrné. Relativní atomová hmotnost jednotlivých prvků je uvedena v MF tabulkách.

5 Látkové množství Množství chemicky stejnorodé látky určujeme pomocí veličiny látkové množství n ([n] = mol), která je definována vztahem: N je počet částic v tělese N A je Avogadrova konstanta, která vyjadřuje počet částic v jednom molu látky (je jich přibližně 6,02·10 23 mol -1 )

6 Molární hmotnost Molární hmotnost definujeme vztahem Popište slovy co molární hmotnost vyjadřuje. Určete její jednotku. Molární hmotnost říká kolik váží jeden mol dané látky, [M m ] = kg·mol -1. Molární hmotnost lze určit i z následujících vztahů: Látka složená z jednoatomových molekul: Látka složená z víceatomových molekul:

7 Příklady Určete relativní molekulovou hmotnost kyseliny sírové H 2 SO 4. M r můžeme určit tak, že sečteme A r všech atomů v molekule. Jednotlivé atomové relativní hmotnosti najdeme v tabulkách: A r (H) = 1, A r (S) = 32, A r (O) = 16 Všechny relativní atomové hmotnosti sečteme: M r (H 2 SO 4 ) = 2 · 1 + 32 + 4 · 16 = 98 Určete relativní atomovou hmotnost sloučenin: C 3 H 6 O, C 3 H 5 O 9 N 3, NaNO 3 M r (C 3 H 6 O) = 58, M r (C 3 H 5 O 9 N 3 ) = 227, M r (NaNO 3 ) = 85

8 Příklady Určete přibližný počet molekul ve 100 g kyseliny sírové H 2 SO 4. Určíme hmotnost jedné molekuly (M r (H 2 SO 4 ) = 98). Počet molekul určíme jako podíl celkové hmotnosti a hmotnosti jedné molekuly (hmotnost H 2 SO 4 převedeme na kg).

9 Příklady Určete látkové množství 100 g kyseliny sírové H 2 SO 4. Použijeme výsledek předchozího příkladu. Látkové množství dostaneme jako podíl počtu molekul a Avogadrovy konstanty.

10 Příklady V balónku je uzavřeno 5 g vodíku H 2. Špatně zavázaným otvorem uniká průměrně 10 22 molekul za minutu. Za jak dlouho se balónek vyprázdní? Abychom mohli spočítat celkový počet molekul v balónku, potřebujeme zjistit molekulovou hmotnost vodíku a jeho látkové množství (hmotnost vodíku převedeme na kg).

11 Příklady Počet molekul v balónku nyní spočítáme následovně Čas potřebný k vyprázdnění balónku získáme pomocí trojčlenky. Balónek se vyprázdní za 2,5 h.

12 Použité zdroje a literatura 1. SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. Praha: Prometheus, 2008, ISBN 978-80-7196-307-3 2. MIKULČÁK, J. a kol. Matematické, fyzikální a chemické tabulky. Praha: SPN, 1989, ISBN 14-257-89


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google