Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Látkové množství, molární hmotnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Látkové množství, molární hmotnost"— Transkript prezentace:

1 Látkové množství, molární hmotnost
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Látkové množství Při všech pokusech, i když se uskutečňují třeba jen s kapkami roztoků chemických látek, reaguje mnoho miliard částic a vzniká mnoho miliard částic produktů. K vyjádření množství částic (atomů, molekul, iontů) chemické látky byla zavedena fyzikální veličina látkové množství. Značka veličiny látkového množství je n. Jednotkou látkového množství je mol. Jeden mol chemické látky je přibližně 6,02 · 1023 částic (Avogadrova konstanta). Čísla před značkami nebo vzorci reaktantů a produktů v chemických reakcích vyjadřují také jejich látková množství. Proto chemickou rovnici 2H2 + O2 → 2H2O čteme: Reakcí dvou molů molekul vodíku s jedním molem molekul kyslíku vzniknou dva moly molekul vody.

3 Úkol 1: Určení počtu molů:
Podle rovnice na snímku 1 urči počet molů H2 a O2, jestliže jejich sloučením vzniklo 6 molů H2O. Kolik molů dusíku a kyslíku je třeba k přípravě 10 molů amoniaku? N2 + 3H2 → 2NH3 Kontrola: 6 molů H2 3 moly O2 5 molů molekul dusíku 15 molů molekul vodíku

4 Úkol 2: Doplň tabulku: Látkové množství Počet částic 1 mol 6,02 · 1023
18,06 · 1023 = 1,806 · 1024 0,1 mol 6,02 · 1022 10 mol 6,02 · 1024 Kontrola: kliknutím na příslušné políčko

5 Relativní atomová hmotnost
Je poměrné číslo, které nám udává, kolikrát je hmotnost atomu prvku větší než dvanáctina hmotnosti atomu uhlíku 126C. Protože většina atomů prvků může mít v jádře různý počet neutronů (126C, 136C - izotopy), je relativní atomová hmotnost většinou desetinné číslo. Značí se symbolem Ar a je uvedena ve všech chemických tabulkách.

6 Úkol 3: Vyhledej Ar uvedených prvků:
vodík helium uhlík dusík kyslík síra železo olovo Kontrola: 1,008 4,003 12,011 14,007 15,999 32,064 55,847 207,2

7 Molární hmotnost Je veličina, která nám udává hmotnost jednoho molu
chemické látky. Značí se symbolem M. V chemii nejčastěji používáme jednotku g/mol. Molární hmotnosti prvků jsou uvedeny v tabulkách. Molární hmotnost sloučeniny se vypočte jako součet molárních hmotností všech prvků vynásobených počtem jejich atomů ve sloučenině. Při těchto výpočtech M prvků většinou zaokrouhlujeme. M/P2O5/ = 31 · · 5 = = 142 g/mol M/Fe(OH)3/ = 56 + (16 + 1) · 3 = = 107 g/mol

8 Úkol 4: Vypočti molární hmotnost chemických látek:
M/Ag/ = M/O2/ = M/Al2O3/ = M/H2SO4/ = M/Ca(OH)2/ = M/Na2CO3/ = M/Mg3(PO4)2 = Kontrola: 108 g/mol 32 g/mol 102 g/mol 98 g/mol 74 g/mol 106 g/mol 262 g/mol

9 Úkol 5: Doplň tabulku podle vzoru:
Chemická látka Hmotnost Látkové množství Počet částic CO2 88 g 2 mol 12,02 · 1023 H2O 90 g 5 mol 30,1 · 1023 H2SO4 9,8 g 0,1 mol 6,02 · 1022 NaOH 400 g 10 mol 6,02 · 1024 CaCO3 150 g 1,5 mol 9,03 · 1023 Kontrola: kliknutím na příslušné políčko


Stáhnout ppt "Látkové množství, molární hmotnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google