Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s regulací cen OZE Stanislav Trávníček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s regulací cen OZE Stanislav Trávníček."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s regulací cen OZE Stanislav Trávníček

2 18. 4. 2006AEM2 Obsah přednášky Poslání ERÚ Legislativa pro oblasti OZE, KVET, DZ Cenové rozhodnutí č. 10/2005 Často kladené dotazy

3 18. 4. 2006AEM3 Poslání ERÚ Základním posláním ERÚ je: podpora hospodářské soutěže, tj. podpora vytvářením funkčních pravidel trhu s elektřinou a plynem ochrana zájmů spotřebitelů před snahou energetických společností zvyšovat ceny podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie (od 1.ledna 2005 po novele energetického zákona)

4 18. 4. 2006AEM4 Legislativa pro OZE, KVET a DZ - 1 OZE Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy Výrobce z obnovitelných zdrojů si může vybrat ze dvou systémů podpory výkupní ceny povinný výkup elektřiny garance 15ti leté doby návratnosti investic u nových výroben se výkupní cena může meziročně snížit maximálně o 5 % výkupní ceny nelze uplatnit v případě spoluspalovaní biomasy a fosilních paliv zelené bonusy pokud výrobce prodá elektřinu na trhu, obdrží k ceně příplatek (zelený bonus) cena bonusů bude respektovat zvýšené riziko uplatnění elektřiny na trhu Diferencované ceny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů (rozdílné investiční a provozní náklady jednotlivých OZE)

5 18. 4. 2006AEM5 Sekundární legislativa k OZE MŽP: kategorizace biomasy (vyhláška č. 482/2005 Sb.) MPO: vydávání záruk původu, evidence dovozu a vývozů elektřiny z OZE ERÚ: technicko ekonomické podmínky, termíny oznámení změny způsobu podpory, vykazování množství elektřiny při spoluspalování biomasy a fosilních paliv (vyhláška č. 475/2005 Sb. a č. 502/2005 Sb.) Legislativa pro OZE, KVET a DZ - 2

6 18. 4. 2006AEM6 Legislativa pro OZE, KVET a DZ - 3 KVET a DZ Novela energetického zákona č. 458/2000 Sb. (č. 670/2004 Sb.) - § 32 KVET a DZ nárok na příspěvek (dříve pro KVET i minimální výkupní ceny) Pro zdroje nutné osvědčení o původu (vydává MPO) – nárok na příspěvek Sekundární legislativa Vyhláška MPO č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů Vzor osvědčení o původu elektřiny z KVET a DZ, vzory výkazů pro uplatnění příspěvků z KVET a DZ

7 18. 4. 2006AEM7 Cenové rozhodnutí č. 10/2005 (www.eru.cz sekce Cenová rozhodnutí)www.eru.cz OZE více jak 30 kategorií obnovitelných zdrojů významné změny v členění podpory nově zavedené omezení u rekonstruovaných malých vodních elektráren – technologie mladší 5 let DZ nově zavedená podpora – nárok pouze na příspěvek Dva druhy DZ důlní plyn z otevřených dolů ostatní druhotné zdroje pro další členění v roce 2007 uvítáme další relevantní údaje o DZ v ČR a i v zahraničí KVET podpora příspěvky k tržní ceně elektřiny nová kategorie spalující zemní plyn

8 18. 4. 2006AEM8 Změna CR č. 10/2005 – CR č. 1/2006 OZE - určení druhů kategorií biomasy podle vyhlášky MŽP KVET – vyjasnění nároku na příspěvek ve VT Upřesněn souběh podpor KVET/OZE/DZ

9 18. 4. 2006AEM9 Volejte ERÚ aneb často kladené dotazy Na stránkách ERÚ www.eru.cz sekcewww.eru.cz „Často kladené dotazy“ - stručný výběr: Mohu kombinovat výkupní ceny a zelené bonusy ? Jaká je garance výkupních cen / zelených bonusů? Mohou výkupní ceny klesnout?

10 18. 4. 2006AEM10 Kategorie zdroje a druh paliva Způsob podpory Zdroj KVET do 1 MWe Zdroj KVET do 5 MWe Zdroj KVET 5 -10 MWe spalující ZP Zdroj KVET nad 5 MWe Zdroj KVET spalující OZE nebo deg. plyn Spalování OZE Spalování DZ mimo deg. plyn Spalování degazační ho plynu bod 2bod 3bod 4bod 5bod 6bod 1bod 7 příspěvek 580 Kč/MWh příspěvek 500 Kč/MWh příspěvek 130 Kč/MWh příspěvek 45 Kč/MWh příspěvek 45 Kč/MWh Výkupní cena / zelený bonus (OZE) příspěvek 45 Kč/MWh příspěvek 1030 Kč/MWh KVET do 1 MWe spalující druhotný zdroj kromě degazačního plynu Možnost A) X X Možnost B) KVET do 1 MWe spalující degazační plyn Možnost A) X Možnost B) X X KVET do 5 MWe spalující bioplyn Možnost A) X Možnost B) XX KVET do 5 MWe spalující důlní plyn z uzavřených dolů Možnost A) X Možnost B) XX KVET nad 5 MWe spalující druhotný zdroj kromě degazačního plynu Možnost A) X X Možnost B) Kombinace podpor KVET/OZE/DZ ?

11 18. 4. 2006AEM11 Možnost podpory v LDS ? povinnost vykupovat má REAS bez ohledu na připojení zdroje Výkupní ceny pokud zdroj připojený v LDS elektřinu nabídne k povinnému výkupu REAS – LDS musí elektřinu pro pokrytí svých potřeb nakoupit jinde nutnost uzavření (rozšíření) smluvních vztahů s REAS Zelené bonusy LDS vykoupí elektřinu pro pokrytí svých potřeb doporučená cena>výkupní cena-bonus provozovatel OZE získá zelené bonusy od REAS pro LDS není nutné měnit smluvní vztahy

12 18. 4. 2006AEM12 Upřesnění společného stanoviska k MVE aktualizace stanoviska ERÚ a SEI k rekonstruovaným MVE upřesnění částí, na něž se vztahuje podmínka stáří komponent (elektročást, regulační zařízení, automatizovaný systém řízení) – max. 5 let výše uvedená podmínka platí pro zdroje rekonstruované v roce 2006 a dále

13 18. 4. 2006AEM13 Ekonomické dopady podpory OZE, KVET, DZ do cen elektřiny Příplatek všech konečných zákazníků pro pokrytí vícenákladů z povinného výkupu: 20028,72 Kč/MWh (zahrnuta i kombinovaná výroba) 200312,03 Kč/MWh (včetně KVET celkem 19,04 Kč/MWh) 200429,04 Kč/MWh (včetně KVET 8,46 Kč/MWh a vyrovnání roku 2002 4,02 Kč/MWh; celkem 41,50 Kč/MWh) 200529,07 Kč/MWh (včetně KVET 6,46 Kč/MWh a vyrovnání roku 2003 1,82 Kč/MWh; celkem 37,35 Kč/MWh) 200618,68 Kč/MWh (včetně KVET 7,63 Kč/MWh a vyrovnání roku 2004; celkem 28,26 Kč/MWh) Změna ve výši příspěvku v roce 2006 způsobena změnou metodiky výpočtu, místo předpokladů – skutečnost za předchozí období.

14 18. 4. 2006AEM14 Vztah ERÚ k podpoře OZE, KVET a DZ Systém podpory OZE by měl být optimální z hlediska: dopadů do cen konečných zákazníků, bezpečnosti a spolehlivosti dodávek v soustavě, naplnění indikativního cíle s co nejmenšími náklady, přiměřené míry jistoty pro výrobce a investory, zamezení možnosti spekulací. Červené platí i pro KVET a DZ.

15 18. 4. 2006AEM15 Děkuji za pozornost stanislav.travnicek@eru.cz www.eru.cz Energetický regulační úřad Dislokované pracoviště Praha Partyzánská 1/7 170 00 Praha 7


Stáhnout ppt "Zkušenosti s regulací cen OZE Stanislav Trávníček."

Podobné prezentace


Reklamy Google