Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prenatální diagnostika Detekce fetálních buněk v mateřské krvi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prenatální diagnostika Detekce fetálních buněk v mateřské krvi."— Transkript prezentace:

1

2 Prenatální diagnostika Detekce fetálních buněk v mateřské krvi

3 Cíl prenatální diagnostiky Umožňuje vyhledávání statisticky významné fenotypové odchylkyUmožňuje vyhledávání statisticky významné fenotypové odchylky V závažných případech lze přistoupit k ukončení gravidity, u dalších je možno v předstihu plánovat optimální perinatální péči.V závažných případech lze přistoupit k ukončení gravidity, u dalších je možno v předstihu plánovat optimální perinatální péči.

4 Historie UZ zavedení - začátek 70. let,UZ zavedení - začátek 70. let, rutinní vyšetření v polovině 70. let rutinní vyšetření v polovině 70. let AMC - konec 60. let - bez UZ v USA, ČíněAMC - konec 60. let - bez UZ v USA, Číně CVS - 1981CVS - 1981 placentocentéza - 1986placentocentéza - 1986 časná amniocentéza - konec 80. letčasná amniocentéza - konec 80. let detekce fetálních buněk v mateřské krvi - 90. létadetekce fetálních buněk v mateřské krvi - 90. léta preimplantační diagnostika - současnostpreimplantační diagnostika - současnost

5 Metody prenatální diagnostiky I. invazivníI. invazivní II. neinvazivníII. neinvazivní III. speciálníIII. speciální

6 Neinvazivní metody screeningová vyšetření během I. a II. trimestruscreeningová vyšetření během I. a II. trimestru doporučována každé těhotné ženědoporučována každé těhotné ženě nevyžadují zásah do amnionunevyžadují zásah do amnionu neohrožují plodneohrožují plod zahrnují: 1. UZzahrnují: 1. UZ 2. biochemické markery v MS - AFP, HCG, E3

7 Invazivní metody Indikace: starší než 35 let, zvýšené riziko CHA zjištěné při screeningu, VVV prokázana UZ, jeden z rodičů nositelem balancované CHA, rodinná anamnézaIndikace: starší než 35 let, zvýšené riziko CHA zjištěné při screeningu, VVV prokázana UZ, jeden z rodičů nositelem balancované CHA, rodinná anamnéza zásah do amnionu, riziko ztráty plodu 0,5 - 1%zásah do amnionu, riziko ztráty plodu 0,5 - 1% zahrnuje: 1. AMC - klasická - 16. t. g.zahrnuje: 1. AMC - klasická - 16. t. g. časná - 14. t. g. časná - 14. t. g. 2. CVS - 11. t. g. 2. CVS - 11. t. g. 3. kordocentéza 3. kordocentéza 4. fetoskopie 4. fetoskopie

8 Speciální metody Preimplantační diagnostikaPreimplantační diagnostika Detekce fetálních buněk v mateřské krviDetekce fetálních buněk v mateřské krvi

9 Detekce fetálních buněk v MS navazuje na neinvazivní screeeningové metodynavazuje na neinvazivní screeeningové metody bez rizika ohrožení plodubez rizika ohrožení plodu vysoká přesnost detekce VVVvysoká přesnost detekce VVV

10 Problémy: 1. specifická izolace fetálních buněk z MS1. specifická izolace fetálních buněk z MS 2. vlastní diagnostické přístupy2. vlastní diagnostické přístupy

11 Přehled fetálních buněk fetální lymfocyty a granulocytyfetální lymfocyty a granulocyty buňky trofoblastubuňky trofoblastu jaderné fetální erytroblastyjaderné fetální erytroblasty

12 Fetální lymfocyty a granulocyty v KD a v periferní krvi matky přetrvávají až 27 let - riziko autoimunitních onemocnění matkyv KD a v periferní krvi matky přetrvávají až 27 let - riziko autoimunitních onemocnění matky z MS se mohou odstranit specifickými protilátkami CD 45 z MS se mohou odstranit specifickými protilátkami CD 45

13 Buňky trofoblastu vícejaderné i bezjadernévícejaderné i bezjaderné nízká specifita rozlišení od mateřských buněknízká specifita rozlišení od mateřských buněk problém s izolací specifickými protilátkamiproblém s izolací specifickými protilátkami

14 Fetální jaderné erytroblasty životnost: 90 dnůživotnost: 90 dnů neusazují se v KD matkyneusazují se v KD matky detekce po 8. t. g., optimum: 12-14 t. g.detekce po 8. t. g., optimum: 12-14 t. g. vhodné jako zdroj fetální DNA pro diagnostiku (snadná izolace)vhodné jako zdroj fetální DNA pro diagnostiku (snadná izolace) do oběhu matky preferenčně přecházejí aneuploidní buňky plodudo oběhu matky preferenčně přecházejí aneuploidní buňky plodu

15 Izolace a purifikace přítomnost specifických antigenů na povrchu buňky usnadňuje izolacipřítomnost specifických antigenů na povrchu buňky usnadňuje izolaci převažuje izolace protilátkami proti HbEpřevažuje izolace protilátkami proti HbE dále se užívají CD 71, CD 36, glykoforin Adále se užívají CD 71, CD 36, glykoforin A MACS - magnetic activated cell sortingMACS - magnetic activated cell sorting FACS - fluorescence activated cell sortingFACS - fluorescence activated cell sorting

16 488 nm laser+- Fluorescence Activated Cell Sorting Elektrody Jednotlivé buňky sortovány do zkumavek FALS senzor Fluorescenční detektor

17 Výzkumný Cytometr (Coulter 753) Laser Počítač Detektory $200-300,000

18 Klinický Cytometer $90-120,000

19 Diagnostické přístupy molekulárně genetická vyšetření (PCR)molekulárně genetická vyšetření (PCR) cytogenetická (FISH)cytogenetická (FISH)

20 Budoucnost metody vysoce perspektivní metodavysoce perspektivní metoda nutné zvýšit stupeň čistoty izolovaných fetálních buněknutné zvýšit stupeň čistoty izolovaných fetálních buněk nezbytné minimalizovat ztráty fetálních buněk při purifikacinezbytné minimalizovat ztráty fetálních buněk při purifikaci vysoké finanční a časové nárokyvysoké finanční a časové nároky

21 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Prenatální diagnostika Detekce fetálních buněk v mateřské krvi."

Podobné prezentace


Reklamy Google