Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Primární a sekundární prevence genetických chorob

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Primární a sekundární prevence genetických chorob"— Transkript prezentace:

1 Primární a sekundární prevence genetických chorob

2 Primární- zamezení vzniku choroby
omezení reprodukce prekoncepční péče - gynekologická - suplementace vitaminy - úprava medikace - ochrana před mutageny a teratogeny

3 Sekundární-prenatální diagnostika
RTG sonograf kardiotokograf cytogenetika a molekulární genetika fetální terapie

4 Fetální terapie: umbilikální transfuze- Rh inkompatibilita
hypothyreosa - thyroxin intraamniálně kongenit. adr. hyperplasie- Dexametason matce amnioinfuse- oligohydramnion shunt - hydrothorax - obstrukce vývodných moč. cest punkce - hydrothorax operativa - diafragmatická hernie - aortální stenosa, valvuloplastika transplantace kostní dřeně (imunodeficience,  thalasemie)

5 Operace in utero - 23. gestační týden

6 Metody prenatální diagnostiky: Preimplantační vyšetření - IVF
pólového tělíska 2) vyšetření blastocysty

7 Metody prenatální diagnostiky
Metody pro plod neinvazivní: genetická konzultace ultrazvukové vyšetření ( 6., 18., 32. týden) biochemické vyšetření z krve matky ( od 16. týdne ) UZ ověření týdne těhotenství nutné!

8 Screening a neinvazivní metody v I. trimestru těhotenství
biochemické vyšetření z krve matky: PPAP-A ( pregnancy associated plasma protein A) volná podjednotka hCG  fetoprotein ultrazvukové vyšetření přítomnost plodového vejce a jeho morfologie datace těhotenství, nuchální prosvětlení, nosní kost detekce fetálních buněk z mateřské cirkulace fetální erytroblasty, lymfocyty, bb. trofoblastu

9 Screening a neinvazivní metody ve II. trimestru těhotenství
biochemické vyšetření z krve matky: Triple test: AFP, hCG, uE AFP (mg/l) MoM 0,5-2,0- 2, UZ >2, UZ+AMC hCG (IU/l) MoM 0, ,5 >2, AMC uE (mol/l) MoM 0,5 - bez stanovení

10 Double test: AFP, hCG Triple test: AFP, hCG, uE
AFP - VVV nekryté kůží, 45,X0 AFP  uE  hCG riziko AFP  uE  hCG riziko výpočet rizika: biochemické hodnoty, gestační stáří, věk matky, hmotnost matky riziko 1 : invazivní vyšetření

11

12 Ultrazvukové vyšetření

13 Ultrazvukové vyšetření a chromozomální abnormality
detekce strukturálních defektů: ( anencefalus, hydrocefalus, spina bifida,omfalokéla, gastroschíza, defekty srdečního septa ) defekt jako součást syndromu - nepřímé UZ markery:množství plodové vody hydrops plodu (+21, XO) atrezie duodena ( +21) zkrácení femuru ( +21)

14 NT- nuchální translucence 10.-15. týden
70% plodů s +21 75% plodů s +13, +18 60% plodů se srdeční vadou

15 Nuchální translucence

16 3D- ultrazvuk

17 Metody pro plod invazivní
1) odběr plodové vody- amniocentéza (AMC) amniové bb. - kůže, ústní dutina, moč. měchýř týden standardně (riziko SA > 0,5%) týden časná (riziko SA > 2-3 %)

18 Amniocentéza

19 Indikace k amniocentéze
riziko screeningu 1:250 a vyšší patologický nález na UZ věk matky nad 35 let balancovaná chromosomální aberace rodiče psychologická indikace

20 Výhody AMC: vysoká spolehlivost - vyšetření embryonálních buněk nízké riziko kontaminace vysoká úspěšnost kultivace Nevýhody AMC: doba dodání výsledku dní

21 2) vyšetření buněk choriových klků - CVS
Výhody: odběr týden výsledek do 3 dnů Nevýhody: vyšší riziko SA (1%) vyšetření extraembryonální tkáně  riziko diskrepance nálezu! nutnost ověření AMC, fetální krev

22 3) Vyšetření fetální krve
odběr z pupečníku riziko SA 2-5% rychlý výsledek ( do 1 týdne ) Indikace: pozdní záchyt defektu na UZ ověření nejasného výsledku AMC ověření patologického nález CVS

23 4) Placentární biopsie odběr v pozdním II. a ve III. trimestru Indikace: jako u fetální krve Nevýhody: jako u CVS 5) Rapidní karyotypování FISH metoda na nekultivovaných amniocytech - specifické aneuploidie

24 Účinnost prenatální diagnostiky
% % % % dnes cca 70% Invazivní prenatální vyšetření podstupuje asi 12% gravidních

25 CHA v prenatální diagnostice
Patologický nález- ověřen ze dvou kultur u AMC - ověřen u CVS Problematický nález- mozaicismus ( postzygotický) - mozaicismus placentární XX/XY u mužského plodu - kontaminace u ženského plodu - sy. mizejícího dvojčete mozaika somatický mozaicismus z moč. měch. strukturní balancovaná CHA plodu- vyšetřit rodiče

26 Léčba genetických chorob
restrikce potenciálně toxického zevního agens (dieta u metabolických chorob) náhrada chybějícího produktu (př.vitamin D, antihemofilický faktor) indukce enzymu léky ( kongenitální nehemolytická žloutenka – barbituráty) náhrada orgánu ( transplantace orgánů) odstranění orgánu (př.střevní polypóza) operace (př. srdeční vady)

27 Genová terapie exprese exogenního genu v cílové hostitelské
tkáni (vnesení pomocí vektoru) genová terapie ex vivo: pacientovy buňky exponovány vektoru in vitro (v tkáňové kultuře) (př. deficience adenozin deaminázy = imunodefekt T lymfocytů) in vivo vektor vnesen přímo do pacientovy tkáně (př.metast.melanom– vnesení plasmidu s nepříbuzným HLA genem do nádoru = stimulace imunní odpovědi)

28

29 Doporučené adresy: http://www.uzis.cz - registr VVV


Stáhnout ppt "Primární a sekundární prevence genetických chorob"

Podobné prezentace


Reklamy Google