Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lékařská genetika Prim. MUDr. Vladimír Gregor Oddělení lékařské genetiky Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Katedra lékařské genetiky Institut postgraduálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lékařská genetika Prim. MUDr. Vladimír Gregor Oddělení lékařské genetiky Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Katedra lékařské genetiky Institut postgraduálního."— Transkript prezentace:

1 Lékařská genetika Prim. MUDr. Vladimír Gregor Oddělení lékařské genetiky Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Katedra lékařské genetiky Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

2 Johann Gregor Mendel 1822 – 1884 kněz, opat kláštera augustiniánů v Brně Mendelovy zákony 1865

3 Genetika Nauka o dědičnosti a proměnlivosti živých organismů Dědičnost – přenos druhových vlastností z generace na generaci Proměnlivost (variabilita) – vlastnosti příslušníků téhož druhu se liší od ostatních individuálními odchylkami

4 Úkoly lékařské genetiky 1. Stanovení diagnózy – a) u postižených b) diagnostika presymptomatická c) diagnostika prenatální 2. Stanovení prognózy – a) u dosud zdravých b) u nenarozených 3. Možnosti prevence – a) primární b) sekundární 4. Terapie – a) léčba příznaků choroby b) genová terapie

5 Klasifikace genetických chorob: 1. chromozomální aberace (numerické, strukturní) 2. monogenní (AD, AR, XR, XD) 3. mitochondriální 4. polygenní - multifaktoriální

6 Cytogenetika Chromozom – stužkovitý útvar tvořený kyselinou deoxyribonukleovou - DNA Karyotyp – soubor chromozomů jádra somatické buňky, u člověka 46 chromozomů = 2n – diploidní počet v pohlavní buňce 23 chromozomů = n – haploidní počet

7 Karyotyp Muž 46,XY Žena 46,XX

8

9

10 Chromozomální aberace (abnormity) A. Vrozené – 1. Numerické – odchylky počtu a) polyploidie – změna celé sady (3n, 4n) b) aneuploidie – např. trizomie – 2n+1 2. Strukturální – odchylky tvaru a) jednoho chromozomu b) více chromozomů – translokace B. Získané – zlomy, chromatidové výměny, dicentrické s prsténcové chromozomy

11 Chromozomální syndromy Numerické – Downův syndrom Edwardsův syndrom Patauův syndrom Turnerův syndrom Klinefelterův syndrom Syndrom tří X Syndrom dvou Y Strukturní – Cri du chat – syndrom kočičího křiku

12 Downův syndrom - Trizomie chromozomu 21 – 47,XX(XY),+21 Fenotyp – mongoloidní facies mentální retardace krátké prsty „opičí rýha“ na dlani malá postava vrozená srdeční vada ve 40 %

13

14 Edwardsův syndrom Trizomie chromozomu 18 – 47,XX(XY),+18 Fenotyp – protažená okcipitální část lebky nízko posazené boltce abnormální překřížení prstů těžká mentální retardace často vrozená srdeční vada pupeční kýla malformace dalších orgánů

15 Patauův syndrom Trizomie chromozomu 13 – 47,XX(XY),+13 Fenotyp – mikrocefalie dysmorfické rysy obličeje malformace uší těžká mentální retardace často vrozená srdeční vada rozštěp rtu a patra malformace dalších orgánů (CNS, ledvin, pohlavních orgánů)

16 Turnerův syndrom Monozomie chromozomu X – 45,X Fenotyp – malý vzrůst sterilita – degenerace ovarií chybění sek. pohlavních znaků často vrozená srdeční vada pterygium colli malformace ledvin norm. inteligence

17 45,X – Turnerův sy

18 Syndrom XXX – superfemale Trizomie chromozomu X – 47,XXX Fenotyp – většinou vyšší postava někdy poruchy učení někdy pozdější menarché někdy poruchy fertility Často náhodný nález

19 Klinefelterův syndrom Trizomie pohl. chromozomů – 47,XXY Fenotyp – vyšší vzrůst sterilita – atrofie testes sek. pohlavní znaky někdy ženského typu někdy v pubertě gynekomastie

20 47,XXY- Klinefelterův sy

21 Syndrom XYY - supermale Trizomie pohl. chromozomů – 47,XYY Fenotyp – vyšší vzrůst poruchy chování, učení fertilita většinou normální, někdy ale poruchy fertility

22 Strukturální aberace 1. jednoho chromozomu - delece – ztráta části chromozomu - duplikace – přítomnost kopií části chromozomu - inverze – přetočení části chromozomu o 180 st. 2. více chromozomů - reciproké - Robertsonské

23 Reciproká translokace 46,XY,t(2;18)

24 Reciproká translokace der(2) Chr.18 der(18) Chr.2 Normální Nositel balancová translokace Parciální trisomie + parciální monosomie Parciální trisomie + parciální monosimie 3:1

25 Robertsonská translokace 45,XX,t(13;14)

26 Robertsonská translokace Chr.13 Chr.14 Chr.13 Chr.14 Normální Nositel balancová translokace Trisomie chr.13 Trisomie chr.14 Monosomie chr.13 Monosomie chr.14

27 Genetické poradenství Cíl: prevence dědičných chorob - presymptomatická diagnostika - prekoncepční péče - genetické screeningové programy - prenatální diagnostika

28 Genetické poradenství = proces komunikace s rodinou, zaměřený na problémy výskytu nebo rizika výskytu genetické choroby v rodině Úkoly: stanovení diagnózy, prognózy pro postiženého, rizik pro další členy rodiny, event.možnosti léčby, prevence

29 Indikace: Známá nebo susp.dědičná choroba u pacienta nebo v jeho rodině Vrozené vývojové vady Mentální retardace Vyšší věk matky, atypie biochemického nebo ultrazvukového skreeningu u těhotné Familiární výskyt nebo časný nástup nádorového onemocnění Opakované spontánní aborty Expozice teratogenu Příbuzenské sňatky

30 Primární a sekundární prevence genetických chorob

31 Primární (prekoncepční) - zamezení vzniku choroby omezení reprodukce prekoncepční péče - gynekologická - suplementace vitaminy - úprava medikace - ochrana před mutageny a teratogeny

32 Sekundární - prenatální diagnostika – diagnostika již vzniklé choroby (vady) Je zaměřená na: Odhalování chromozomálních aberací Diagnostiku postižení na úrovni genu Odhalování vad diagnostikovatelných ultrazvukem

33 Prenatální diagnostika biochemický screening ultrazvuk cytogenetika a molekulární genetika fetální terapie

34 Metody prenatální diagnostiky Metody pro plod neinvazivní Metody pro plod invazivní Jiné: Detekce fetálních buněk v mateřské krvi Preimplantační genetická diagnostika

35 Metody prenatální diagnostiky Metody pro plod neinvazivní: genetická konzultace ultrazvukové vyšetření biochemické vyšetření z krve matky

36 Metody prenatální diagnostiky Metody pro plod invazivní: Amniocentéza Biopsie choria - CVS Kordocentéza – odběr krve z pupečníku

37 Screening a neinvazivní metody v I. trimestru těhotenství biochemické vyšetření z krve matky: PPAP-A ( pregnancy associated plasma protein A) volná podjednotka hCG ultrazvukové vyšetření přítomnost plodového vejce a jeho morfologie datace těhotenství, nuchální prosvětlení (NT), nosní kost

38 NT- nuchální translucence 10.-14. týden 70% plodů s +21 75% plodů s +13, +18 60% plodů se srdeční vadou

39 Nuchální translucence

40 Screening a neinvazivní metody ve II. trimestru těhotenství biochemické vyšetření z krve matky: Double test: AFP, hCG Triple test: AFP, hCG, uE3 AFP – alfafetoprotein hCG - lidský choriogonadotropin uE3 - volný estriol

41 Double test: AFP, hCG Triple test: AFP, hCG, uE3  AFP - VVV nekryté kůží, 45,X0  AFP  uE3  hCG riziko + 21  AFP  uE3  hCG riziko + 18 výpočet rizika: biochemické hodnoty, gestační stáří, věk matky, hmotnost matky riziko 1 : 250 - invazivní vyšetření

42

43 Ultrazvukové vyšetření

44 detekce strukturálních defektů: ( anencefalus, hydrocefalus, spina bifida,omfalokéla, gastroschíza, defekty srdečního septa ) defekt jako součást syndromu nepřímé UZ markery: množství plodové vody hydrops plodu (+21, X) atrézie duodena ( +21) zkrácení femuru ( +21)

45 3D- ultrazvuk

46 Metody pro plod invazivní 1) odběr plodové vody- amniocentéza (AMC) amniové bb. - kůže, ústní dutina, moč. měchýř 15. -18. týden standardně (riziko SA > 0,5%)

47 Indikace k amniocentéze riziko screeningu 1:250 a vyšší patologický nález na UZ věk matky nad 35 (40) let balancovaná chromozomální aberace rodiče psychologická indikace

48 AMNIOCENTÉZA Výhody AMC: vysoká spolehlivost - vyšetření embryonálních buněk nízké riziko kontaminace vysoká úspěšnost kultivace Nevýhody AMC: doba dodání výsledku 14 dní

49 Vyšetření metodou metodou FISH (Fluorescence in situ hybridization) X, Y, 13, 18, 21

50 2) vyšetření buněk choriových klků – CVS chorionic villus sampling Výhody: odběr 11. - 14. týden Nevýhody: vyšetření extraembryonální tkáně  riziko diskrepance nálezu! někdy nutnost ověření AMC, fetální krev

51 CVS a amniocentéza

52 3) vyšetření fetální krve - kordocentéza odběr z pupečníku riziko SA 2-5% rychlý výsledek ( do 1 týdne ) Indikace: pozdní záchyt defektu na UZ ověření nejasného výsledku AMC ověření patologického nález CVS

53 Prenatální diagnostika v ČR, 1994 - 2006

54

55 Vrozené vady 1 2006 ukončenéneukončenéneznámocelkem anencefalie 2200 encefalokéla 1110 hydrocefalus 233025 spina bifida 3700 jiné vady CNS 3306 srdeční vady 52+3735+6087+43 rozštěp rtu/patra 4+1021+1025+11 ageneze (hypoplázie) ledvin 156021 cystické ledviny 1324036 hydronefróza 737044 jiné vady močového traktu 9009

56 Vrozené vady 2 2006 ukončenéneukončenéneznámocelkem redukční deformity končetin 58013 jiné vady končetin 215017 osteochondrodysplázie 204024 brániční kýla 75012 omfalokéla 17+123+1020+13 gastroschíza 153018 hydrops fetalis 9009 hygroma colli 5005 mnohočetné vrozené vady 92011 chromosomální aberace 3221240487 ostatní vrozené vady 4641093 Celkem 66735301020

57 Prenatální diagnostika v roce 2006 Ukončené+neukončené

58 Aberace 2006 ukončenéneukončenéneznámocelkem Downův syndrom 16470171 Edwardsův syndrom 524056 Patauův syndrom 1900 jiné trisomie a derivované chromosomy 187025 marker chromosomy 2911 triploidie a polyploidie 211022 delece (částečné monosomie) 84012 balancované translokace 472076 inverze chromosomů 0909 Turnerův syndrom 277034 syndrom XXX 3609 Klinefelterův syndrom 1110021 syndrom XYY 1304 jiné gonosomální aberace 1809 Celkem 32212441487

59 Prenatální diagnostika chromozomálních aberací v roce 2006 Ukončené + neukončené

60


Stáhnout ppt "Lékařská genetika Prim. MUDr. Vladimír Gregor Oddělení lékařské genetiky Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Katedra lékařské genetiky Institut postgraduálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google