Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí"— Transkript prezentace:

1 Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

2 2.2. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN 1. Inovace a inovační podnikání 2. Inovace jako konkurenční výhoda, kvalita a inovace 3. Hodnotové inovace, strategie modrého oceánu 4. Komercializace inovace 5. Řízení inovací a inovační controlling 6. Řízení změn ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

3 3.3. Podmínky pro vznik inovační příležitosti proniknutí se stávajícími výrobky na nové trhy nové využití pro stávající výrobky uplatnění nových výrobků na stávajících (a také postupně na nových) trzích rozšíření sortimentu nabízených výrobků diverzifikace nabídky vstupem firmy do nového oboru ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

4 4.4. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

5 5.5. Konkurenční výhoda Konkurenční výhoda: = to, co odlišuje organizaci od ostatních (USP) Může vyplývat z: -Nižších nákladů -Diferenciace -Kvalita, spolehlivost -Inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

6 6.6. Podpora loajality zákazníků JEDINÝM ZDROJEM PŘÍJMŮ KAŽDÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU JSOU JEHO ZÁKAZNÍCI PRUŽNĚ REAGOVAT NA ZMĚNY JEJICH POTŘEB = INOVACE NABÍZENÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB = UDRŽENÍ LOAJALITY CO NEJVĚTŠÍHO POČTU ZÁKAZNÍKŮ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

7 7.7. Užitek pro zákazníkaxxx xxx ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz NÁKUP: Za jak dlouho dokáže zákazník vyhledat produkt, který potřebuje? Je místo prodeje snadno dosažitelné a příjemné? DODÁVKA: Za jak dlouho je produkt dodán tam, kde si to zákazník přeje? Jak obtížné je produkt vybalit a instalovat? UŽÍVÁNÍ: Vyžaduje využívání produktu zácvik a expertní podporu? Jak účinné jsou funkční vlastnosti produktu a jak působí jeho vnější vzhled? DOPLŇKY: Je nutné pořídit další produkty a služby aby bylo možné produkt používat? ÚDRŽBA: Vyžaduje produkt externí údržbu? Jak obtížná je údržba nebo modernizace produktu? LIKVIDACE: Jak snadno je možné produkt zlikvidovat po skončení jeho životnosti?

8 Využitelnost zákazníkem Jednoduch ost obsluhy Pohodlí při užívání Provozn í rizika Přitažlivý vzhled Ohleduplno st k okolí 6 faktorů užitečnosti produktu pro zákazníka 6 stupňů cyklu zákaznických zkušeností Nákup Dodávka Užívání Doplňky Údržba Likvidace Mapa užitečnosti produktu pro zákazníka ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

9 9.9. Užitek pro zákazníka Zvyšování hodnoty produktu pro zákazníka. Zvyšování míry užitečnosti ve stejném stupni zákazníkovy zkušenosti. Poskytování shodné míry užitečnosti i v dalším stupni zákazníkovy zkušenosti. Nabídka nové užitečnosti v dalších stupních zákazníkovy zkušenosti. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

10 10. Potřeby a přání zákazníků Marketingový výzkum (kvantitativní a kvalitativní) potřeby, přání a požadavky zákazníků Znalost způsobů využití budoucí inovace Zákazník hodnotí nabídku produktů a služeb při souběžném porovnání ceny produktu/služby (usuzuje na kvalitu) užitných vlastností (oceňuje výhodnost ) získané hodnoty pověsti firmy / značky (hodnotí její spolehlivost, image) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

11 11. HODNOTA UŽITEK BENEFIT HODNOTA = = CENA NÁKLAD NÁKLADY = VÝROBNÍ (POŘÍZOVACÍ) + PROVOZNÍ + NA LIKVIDACI = CELKOVÉ = NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTU ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

12 12. HODNOTOVÁ INOVACE Běžné dogma: volba mezi kvalitou a cenou nového produktu/služby HODNOTOVÁ INOVACE: kombinace rostoucího užitku a klesajících nákladů v jenom řešení ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

13 13. KVALITA A INOVACE Vyhovět potřebám, požadavkům a přáním zákazníka Nabízet zákazníkům takové produkty a služby, které trvale uspokojují jejich očekávání (potřeby, požadavky a přání) Usilovat o plnou spokojenost zákazníka Provádět správné věci správným způsobem NAPOPRVÉ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz KVALITA

14 14. Unikátní a Modulární architektura Unikátní architektura a integrovaná produkce zajištění produkce z vlastních zdrojů Modulární architektura a kombinovaná produkce zajištění produkce z cizích zdrojů (modulů) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

15 Provozní vlastnosti produktu Čas Vývoj potřeb a očekávání zákazníků Unikátní řešení, integrovaná produkce Modulární řešení, kombinovaná produkce Rozdíl v kvalitě mezi unikátním a modulárním řešení Přesah očekávání: Konkurenční výhody z DOPLŇKŮ (rychlosti dodávky, snadné dostupnosti, výhodné ceny a jednoduchosti obsluhy). Nenaplněná očekávání: Konkurenční výhody z vysoké kvality a provozní spolehlivosti Zvyšování kvality v konkurenční soutěži ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

16 16. Unikátní a Modulární architektura Unikátní architektura ztrácí svou komerční účinnost ve prospěch Modulární architektury K přechodu od univerzality k modularitě dochází vždy znovu a znovu, jakmile kvalita nabízeného produktu přesáhne práh očekávání zákazníka. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

17 17. Spojité a nespojité inovace Spojité inovace organizace nabízí vylepšené produkty stávajícím cílovým skupinám zákazníků při aplikaci stále stejného modelu podnikání Nespojité inovace organizace mění model svého podnikání oslovuje nové cílové skupiny zákazníků nabízí levnější a/nebo jednodušší produkty Základem pro vhodnou strategii (business plan) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

18 18. Definice spojitosti => Volba strategie !!!  mylné spojování nespojitých inovací se skokovými změnami technických principů fungování produktu  výběr nevhodných parametrů, definujících nespojitost inovace  ignorování faktu, že nespojitost je vícedimenzionální Změna technologie (ani skoková)většinou není nespojitou inovací Nová inovace, neznamená automaticky nespojitá inovace Nespojitost je komplexní, neomezuje se pouze na technologické změny NĚCO JINÉHO – NĚKOMU JINÉMU - JINAK ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

19 SPOJITÁ inovace zacílena na náročné zákazníky, požadující vysokou kvalitu produktu a ochotné za ni zaplatit vyšší cenu orientace na segmenty, kde lze získat prémii za kvalitu většinou bez obrany proti vstupu nových producentů na méně výnosné segmenty trhu NESPOJITÁ inovace hodnotově orientována zacílena na méně náročné zákazníky na stávajících trzích nebo na nové zákazníky, kteří o koupi produktu dosud neuvažovali „NĚCO JINÉHO – NĚKOMU JINÉMU – JINAK“ Spojitá vs. nespojitá inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

20 Provozní výkonnost (jiné měřítko) Čas Vývoj požadavků zákazníků i jejich schopnosti absorbovat inovační změny SPOJITÁ INOVACE zvyšování kvality produktů nabízených na stabilním trhu 1 2 1. Oslovení méně náročných skupin zákazníků 2. Oslovení nových zákazníků - vytvoření nového trhu Model působení inovačních změn ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

21 21. Tržní potenciál nespojité inovace? 1) Může realizace nápadu vést ke vzniku nového trhu? 2) Může nápad oslovit méně náročné zákazníky na existujícím trhu? 3) Bude inovace překvapivá pro všechny konkurenty? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

22 22. Úspěšnost nespojité inovace 1.Je inovační řešení jednoduché a zaměřuje se na hodnotu pro zákazníka? 2.Je cílová skupina představována zákazníky, kteří nemohou využít portfolio stávající nabídky k vyřešení svých potřeb? 3.Je tato cílová skupina málo zajímavá pro stabilizované a úspěšné konkurenty, určující vývoj v oboru? 4.Existuje možnost vytvoření úspěšné aliance (sítě)? 5.Je organizace schopna udržet náklady na nízké úrovni, aby mohla pružně přizpůsobovat svou strategii dalšímu vývoji v okolí? Jsou-li všechny odpovědi kladné, je pravděpodobnost úspěchu vysoká. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

23 23. Vývoj inovačního řešení v čase 1.Vstup na trh - kvalita unikátního řešení (integrované produkce) = konkurenční výhoda 2.Další spojité inovace - udržení konkurenční výhody = postupné rozšiřování a upevňování pozice na získaném trhu 3.Produkt překračuje očekávání zákazníků = mizí konkurenční výhoda unikátního řešení 4.Přechod na modulární řešení (kombinace komponentů, dodávaných různými producenty) K přechodu od univerzality k modularitě dochází vždy znovu a znovu, jakmile kvalita nabízeného produktu přesáhne očekávání zákazníka ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

24 24. Vyrábět sami nebo nakupovat? Unikátní architektura + optimalizace provozních vlastností produktu (funkčnost, výkonnost, spolehlivost) Modulární architektura + komerční flexibilita (rychlost dodávky, cena, přidané funkce, servis…) - omezená variabilita - řešení musí využívat standardní moduly ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

25 25. Vývoj značky (brand) v čase 1.Značka - synonymum kvality 2.Význam značky se mění - produkt stává komoditou 3.Nastupující modulární řešení využívá „značkových“ modulů 4.Značkový modul je symbolem vysoké užitnosti (funkčnosti) každého produktu jehož je součástí Např. většina nabízených PC se spíše než značkou výrobce prezentuje tím, že jejich procesor je Intel Pentium a/nebo že pracují s poslední verzí operačního systému Microsoft ÚLOHA ZNAČKY SE MĚNÍ (POSOUVÁ) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

26 Nárůst hodnoty produktu v hodnotovém řetězci Základní komponenty produktu Unikátní řešení a montáž PC Prodej a dodávka PC Moduly PC, jejichž unikátní řešení určije výkon a provozní kvalitu Montáž modulárně řešených PC Dodávka PC podle objednávky přímo zákazníkovi Posun konkurenční výhody na trhu PC ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

27 27. Vývoj značky (brand) v čase 1.Značka - synonymum kvality 2.Význam značky se mění - produkt stává komoditou 3.Nastupující modulární řešení využívá „značkových“ modulů 4.Značkový modul je symbolem vysoké užitnosti (funkčnosti) každého produktu jehož je součástí 5.Potlačuje se diferenciace mezi produkty, které jsou sestaveny ze stejných modulů 6.Stoupá význam komerční flexibility (rychlost dodávky, cena, přidané funkce, servis…) 7.Klesá zisk (marže) Značka (unikátní řešení) je časem ohrožena ztrátou zisku vytlačí ji z části trhu konkurence, nabízející nespojité inovace (modulární řešení) přijde o část marže díky tomu, že se stane komoditou ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

28 Zákazník Dodavatel sestavy PC Dodavatel operačního systému (Microsoft) Dodavatel mikroprocesoru (Intel) Dodavatel DRAM Dodavatel diskové paměti Výrobce materiálů Výrobce snímací mechaniky Ziskovost v alianci dodavatelů PC ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

29 29. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Děkuji za pozornost ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí"

Podobné prezentace


Reklamy Google