Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biochemie v letním semestru - MODUL A - Zápočet 4 praktika (A1 – A4) 3 ústní přezkoušení:  Dýchání, Krev a tělní tekutiny  Urogenitální systém, Acidobazická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biochemie v letním semestru - MODUL A - Zápočet 4 praktika (A1 – A4) 3 ústní přezkoušení:  Dýchání, Krev a tělní tekutiny  Urogenitální systém, Acidobazická."— Transkript prezentace:

1 Biochemie v letním semestru - MODUL A - Zápočet 4 praktika (A1 – A4) 3 ústní přezkoušení:  Dýchání, Krev a tělní tekutiny  Urogenitální systém, Acidobazická rovnováha  Trávení a vstřebávání, Intermediární metabolismus

2 LSModul A/ 1. ročník týdenPřednáškaPraktika (P) / seminář (S) 11) Transport kyslíku a oxidu uhličitého / F. Duška Úvod k praktickým cvičením (teorie: odběr kapilární krve, elfo, centrifugace, příprava na BCH praktika) (S) 22) Biochemie krevních elementů / V. Kvasnicová Elektroforéza proteinů krevního séra (S/P) A1 33) Biochemické aspekty funkce ledvin / F. Duška Struktura, funkce a metabolismus hemoglobinu (S) 4KONFERENCE dýchání, krev, tělní tekutiny zápočtové přezkoušení: 18.3. / 9:00 54) Metabolismus vody a minerálních látek / F. Duška 65) Acidobazická rovnováha / F. Duška 6) Funkční BCH trávicího traktu / F. Duška Chem. vyšetření moči, moč. sediment (P) A2 7 ABR, interpretace vyšetření dle Astrupa (S) 87) Energetický metabolismus / F. DuškaVyšetření glykemie. Interpretace oGTT (P) A3 9KONFERENCE urogen. sys./ABR zápočtové přezkoušení: 22. a 23.4 / 8:00 108) Obecná toxikologie / P. Tůma 9) BCH jaterní buňky / J. Trnka Stanovení alkalické fosfatázy v séru (P) A4 1110) Biotransformace xenobiotik / E. SamcováBiochemie jaterní buňky (S) 1211) Úloha vitamínů v metabolismu / J. TrnkaBiotransformace xenobiotik (S) 1312) Volné radikály a antioxidanty / J. TrnkaVztahy v intermediárním metabolismu (S) 14KONFERENCE trávení a vstřebávání zápočtové přezkoušení: 25.5. / 9:00 15

3 Laboratorní metody - letní semestr - Vladimíra Kvasnicová

4 Preanalytická fáze = příprava a zpracování vzorků před vlastní laboratorní analýzou náběr krve sérum x plazma každý biologický materiál je potenciálně infekční ! ukázka zpracování vzorků krve v biochemické laboratoři - videovideo

5 Centrifugace = metoda používaná k oddělení pevných složek směsi od přítomné kapalné fáze na základě jejich velikosti, tvaru a hustoty, viskozity média a rychlosti rotoru odstředivá síla: P = m x r x  2 m – hmotnost částice r - poloměr centrifugy  - úhlová rychlost

6 Centrifugace Obrázek převzat z http://www.all-science-fair-projects.com/science_fair_projects_encyclopedia/Centrifuge a http://www.flickr.com/photos/gonzales2010/9624402/ (únor 2008) http://www.all-science-fair-projects.com/science_fair_projects_encyclopedia/Centrifuge http://www.flickr.com/photos/gonzales2010/9624402/ fixní úhel rotoru nebo horizontální centrifuga musí být vyvážená

7 Centrifugace Obrázek převzat z http://www.flickr.com/photos/businesscheese/1803417133/ (únor 2008) http://www.flickr.com/photos/businesscheese/1803417133/

8 Centrifugace rychlost: počet otáček za minutu (RPM = revolutions per minute ) ! Nastavením stejné hodnoty RPM v centrifugách o různém poloměru nedosáhneme stejné odstředivé síly ! odstředivá síla: relativní odstředivé zrychlení (RCF = relative centrifugal force )  RCF = 1.12 x 10 -5 x r x (rpm) 2  r = poloměr centrifugy (cm)  jednotky: g RCF udává kolikrát je zrychlení centrifugy větší než je normální tíhové zrychlení g = 9.81 m x s -2

9 Centrifugace a) běžné laboratorní centrifugy (až 10 000 G) b) vysokorychlostní chlazené centrifugy (až 50 000 G) c) ultracentrifugy /chlazené + vakuum/ (až 500 000 G) příklad: k oddělení séra ze sražené krve stačí centrifugace 10 min. při RCF = 1000 g

10 Obrázek převzat z http://www.chem.arizona.edu/tpp/chemt/CAn/Graphics/centrifuge/blood%20centrifugation.png a http://www.academic.marist.edu/~jzmz/HematologyI/Intro3.html (únor 2008) http://www.chem.arizona.edu/tpp/chemt/CAn/Graphics/centrifuge/blood%20centrifugation.pnghttp://www.academic.marist.edu/~jzmz/HematologyI/Intro3.html

11 Obrázek převzat z http://science.tjc.edu/Course/BIOLOGY/bott/anatomy/2402/summer%202402%20%20blood%20notes/c18_02.jpg a http://faculty.washington.edu/kepeter/119/images/hematocrit_tube_trio.jpg (únor 2008) http://science.tjc.edu/Course/BIOLOGY/bott/anatomy/2402/summer%202402%20%20blood%20notes/c18_02.jpghttp://faculty.washington.edu/kepeter/119/images/hematocrit_tube_trio.jpg

12 A) Preparativní centrifugace slouží k separaci částic od kapalné fáze získáme 2 frakce: 1.sediment (pelleta, pevná fáze) 2.supernatant (kapalná fáze) Obrázek převzat z http://www.steve.gb.com/science/molecular_biology_methods.html (únor 2008) http://www.steve.gb.com/science/molecular_biology_methods.html

13 frakční centrifugace (= diferenciální centrifugace) zvláštní typ preparativní centrifugace používá se k separaci buněčných organel, které se liší velikostí a hustotou při použití nízkého RCF sedimentují jen částice s velkou hustotou → vytvořený supernatant se přelije do jiné zkumavky a centrifuguje při vyšší hodnotě RCF opakováním postupu získáme frakce různých buněčných organel

14 Frakční centrifugace Obrázek převzat z http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/protein/c7x3fractionation.jpg (únor 2008) http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/protein/c7x3fractionation.jpg

15 B) Analytická centrifugace používá se k měření fyzikálních vlastností sedimentujících částic (sedimentační koeficient, molekulová hmotnost) používají se ultracentrifugy centrifugované částice jsou během centrifugace sledovány optickým systémem (měření absorbance či zákalu) a průběh procesu je zobrazován pomocí PC

16 Elektroforéza (ELFO) = analytická metoda založená na pohybu nabitých částic vlivem vnějšího elektrického pole (stejnosměrný proud) rychlost elektromigrace závisí na: a) velikosti, tvaru a náboji částice b) vloženém napětí

17 Elektroforéza anion – negativně nabitý ion, pohybuje se směrem k anodě (+) kation – pozitivně nabitý ion, pohybuje se směrem ke katodě (-) amfolyt – látka, která může mít pozitivní, negativní či nulový celkový náboj, a to v závislosti na vnějších podmínkách (pH) např. proteiny

18 Klasifikace elektroforetických technik 1.volná elektroforéza  separace probíhá pouze v kapalné fázi (v pufru), tj. bez účasti nosného média (kapilární elektroforéza) 2.elektroforéza na nosičích  papír, gel (agaróza, polyakrylamid)  horizontální nebo vertikální uspořádání

19 Obrázek převzat z http://www.hood.edu/images/content/academics/instruments/Agilent_Capillary_Electrophoresis_System.JPG (únor 2008) http://www.hood.edu/images/content/academics/instruments/Agilent_Capillary_Electrophoresis_System.JPG Kapilární elektroforéza

20 Obrázek převzat z http://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_electrophoresis (únor 2008) http://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_electrophoresis Kapilární elektroforéza

21 Obrázek převzat z http://www.mun.ca/biology/desmid/brian/BIOL2250/Week_Three/electro4.jpg (únor 2008) http://www.mun.ca/biology/desmid/brian/BIOL2250/Week_Three/electro4.jpg Gelová elektroforéza - horizontální uspořádání

22 Gelová elektroforéza – vertikální uspořádání Obrázek převzat z http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/protein/page.jpg (únor 2008) http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/protein/page.jpg SDS-PAGE – animaceanimace

23 Parametry ovlivňující elektroforetickou separaci pH mění náboj analytu (disociace) a tím i jeho pohyblivost; může měnit i strukturu analytu (denaturace) iontová síla mění napětí či proud: zvýšení iontové síly obvykle sníží migrační rychlost a způsobí zahřívání systému teplota: vysoká teplota může denaturovat (vysrážet) proteiny; nízká teplota snižuje difuzi, ale také migrační rychlost, nemá vliv na rozlišení proud: příliš vysoký proud způsobí přehřátí systému napětí: migrační rychlost je přímo úměrná napětí čas: rozlišení (vzájemné oddělení proužků) roste lineárně s časem, ale rozmytí proužků (difuze) roste se čtvercem času nosné médium: velikost pórů nosiče a endoosmóza ovlivňují migrační rychlost (výběr typu nosiče)

24 Průběh elektroforézy 1.aplikace vzorku 2.nastavení vhodného napětí nebo proudu ! STEJNOSMĚRNÝ PROUD ! (gelová elektroforéza: kolem 70 - 100 V, kapilární elektroforéza: kolem 20 000 V) 3.nastavení doby separace: řádově minuty (př. gelová elfo proteinů séra trvá asi 30 min.) 4.při elfo na nosičích následuje po separaci fixace a barvení 5.vyhodnocení:  kvalitativní (srovnání se standardy)  kvantitativní (na nosičích: densitometricky)

25 Vybavení pro gelovou elektroforézu používanou v praktiku A1 zdroj stejnosměrného proudu elektroforetická komora aplikátor nádobky na barvení a odbarvování gelu

26 Elektroforéza – příklady klinického využití - separace proteinů séra, izoenzymů, nukleových kyselin imunoelektroforéza (imunoglobuliny) Obrázek převzat z http://www.sebia-usa.com/images/controlGel1.jpg (únor 2008)http://www.sebia-usa.com/images/controlGel1.jpg

27 Elektroforéza – příklady klinického využití - separace proteinů séra, izoenzymů, nukleových kyselin imunoelektroforéza (imunoglobuliny) Obrázek převzat z http://www.sebia.com/V2/php/index.php?tpc=1&nv=0,2&page=contenu&id_prod=39# (únor 2008) http://www.sebia.com/V2/php/index.php?tpc=1&nv=0,2&page=contenu&id_prod=39#

28 Využití elektroforézy proteinů k diagnostice nemocí rozdělení proteinů do frakcí je za fyziologických podmínek konstantní (poloha, intenzita) zastoupení proteinů v plazmě se při různých onemocněních mění (vzájemný poměr) specifický vzhled elektroferogramu (rozložení frakcí nebo píků)

29 Hlavní proteiny jednotlivých frakcí  1 -antitrypsin orozomukoid  2 -makroglobulin haptoglobin transferin C3-komplement imunoglobuliny: IgG, IgA, IgM

30 Výsledek ELFO proteinů séra na agarózovém gelu – 6 frakcí Obrázek převzat z http://www.sebia-usa.com/products/proteinControl.html (únor 2007)http://www.sebia-usa.com/products/proteinControl.html hypergama- globulinémie normální nález

31 Výsledek ELFO proteinů séra na agarózovém gelu – 5 frakcí A.fyziologický nález B.akutní onemocnění C.výskyt paraproteinu D.frakce fibrinogenu při analýze plazmy

32 Denzitometrický záznam elektroforézy Obrázky převzaty z http://www.sebia-usa.com/products/hyrys2.html a z http://erl.pathology.iupui.edu/LABMED/GENER27.HTM (únor 2007)http://www.sebia-usa.com/products/hyrys2.htmlhttp://erl.pathology.iupui.edu/LABMED/GENER27.HTM 60% 3% 9% 12% 16%

33 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2

34

35 Obrázek převzat z http://www.sebia-usa.com/products/reagents.html (únor 2007)http://www.sebia-usa.com/products/reagents.html

36 Obrázek převzat z http://www.sebia-usa.com/products/reagents.html (únor 2007)http://www.sebia-usa.com/products/reagents.html

37 Obrázek převzat z http://www.sebia-usa.com/products/reagents.html (únor 2007)http://www.sebia-usa.com/products/reagents.html IMUNOFIXACE - určování typu paraproteinu (monoklonálního Ig)

38 Obrázek převzat z http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/B/Blood.html#lipids (duben 2007)http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/B/Blood.html#lipids Detekované paraproteiny (monoklonální protilátky /myelom )


Stáhnout ppt "Biochemie v letním semestru - MODUL A - Zápočet 4 praktika (A1 – A4) 3 ústní přezkoušení:  Dýchání, Krev a tělní tekutiny  Urogenitální systém, Acidobazická."

Podobné prezentace


Reklamy Google