Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Radek Pavela. Označení: Q Jednotka: [J] (joule) Vzorec: Q = m∙c∙(t-t o ) m ……… hmotnost tělesa [kg] c ……… měrná tepelná kapacita [kJ/kg°C] (t-t o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Radek Pavela. Označení: Q Jednotka: [J] (joule) Vzorec: Q = m∙c∙(t-t o ) m ……… hmotnost tělesa [kg] c ……… měrná tepelná kapacita [kJ/kg°C] (t-t o."— Transkript prezentace:

1 Ing. Radek Pavela

2 Označení: Q Jednotka: [J] (joule) Vzorec: Q = m∙c∙(t-t o ) m ……… hmotnost tělesa [kg] c ……… měrná tepelná kapacita [kJ/kg°C] (t-t o ) ……… přírůstek nebo úbytek teploty

3  Teplo je druh energie. Vyjadřuje, jak se změní vnitřní energie, tj. součet pohybových a polohových energií částic tělesa, jestliže se toto těleso ochladí nebo zvýší svoji teplotu.  Teplo je rovno energii, kterou při tepelné výměně odevzdá teplejší těleso chladnějšímu (nebo které příjme chladnější těleso od teplejšího).

4  Anglický fyzik  Zjistil, že při mechanické práci vzniká teplo  Zkoumal tepelné účinky elektrického proudu  Vysvětlil, že produkované teplo je přímo úměrné produkované energii  V roce 1843 určil spotřebu energie pro výrobu jednotky tepla

5  Kalorimetrie – zabývá se měřením tepla  Základem kalorimetrických úvah je zákon zachování energie, jehož znění vyjadřuje tzv. kalorimetrická rovnice.

6

7

8 Vyjadřuje, jaké množství tepla přijme 1 kg látky, když se ohřeje o 1°C. Je pro každou látku jiná Značka c Jednotka kJ/(kg °C)

9 Probíhá vedením prouděním zářením (sáláním)

10  plynné  pevné  kapalné  Ve všech skupenství jsou molekuly v neustálém neuspořádaném pohybu

11

12  V pevné látce jsou částice pevně uspořádány  každá částice má svoje místo, kmitá kolem něj  Při zahřátí částice kmitají rychleji  Při dostatečném zvýšení teploty se částice ze své pevné polohy utrhnou a začnou se volně pohybovat.  V tento okamžik se začne pevná látka měnit na kapalnou. Tomuto ději říkáme tání a říkáme, že látka taje.

13  Když kapalnou látku chladíme, začne se při určité teplotě tuhnout a měnit se na látku pevnou.  Částice, které se volně pohybovaly, se při snižování teploty pohybují stále pomaleji až se k sobě přitáhnou a usadí se v určité poloze, kolem které pak kmitají. Z kapaliny se stává látka pevná.  Tomuto ději říkáme tuhnutí a říkáme, že látka tuhne.

14

15  Skupenská přeměna  Kapalina se mění na plyn v celém svém objemu (nejenom z povrchu jako při vypařování).  K varu dochází při zahřátí kapaliny na teplotu varu  Teplota varu je různá pro různé kapaliny  Teplota varu závisí také na tlaku nad kapalinou (s rostoucím tlakem teplota varu stoupá). To má vliv i na průběh varu (vzniku bublin páry) v nádobách s nezanedbatelnou výškou.

16  Skupenská přeměna  Kapalina se mění na plyn pouze z povrchu (ne z celého objemu jako při varu). Kapalina při vypařování odebírá teplo z okolí  K vypařování dochází za jakékoli teploty kapaliny.

17  Rychlost vypařování závisí na:  teplotě– čím vyšší teplota, tím rychlejší vypařování,  Velikosti povrchu– čím větší povrch, tím rychlejší vypařování,  na vlastnostech kapaliny (na přitažlivých silách mezi částicemi kapaliny),  na pohybu plynu nad kapalinou,  na tlaku par plynu nad kapalinou.

18

19

20  Kapalnění neboli kondenzace je skupenská přeměna, při které se plyn mění na kapalinu.  Kondenzace (kapalnění) je děj, který je opakem vypařování.  Zkapalněné plyny poté mají různé využití (např. chladící médium)

21  doc. RNDr. Kolářová, R., paedDr. Bohuněk, J. Fyzika pro 8. ročník základní školy Praha: Nakladatelství PROMETHEUS, 2002. ISBN 80-7196-149-3  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana  http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-8/Zm- skup_02.pdf http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-8/Zm- skup_02.pdf  http://tahaky.lam.cz/f17.html http://tahaky.lam.cz/f17.html  http://www.zivlyzeme.estranky.cz/clanky/voda.html  http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo  http://ireferaty.lidovky.cz/100/5792/James-Prescott- Joule http://ireferaty.lidovky.cz/100/5792/James-Prescott- Joule

22


Stáhnout ppt "Ing. Radek Pavela. Označení: Q Jednotka: [J] (joule) Vzorec: Q = m∙c∙(t-t o ) m ……… hmotnost tělesa [kg] c ……… měrná tepelná kapacita [kJ/kg°C] (t-t o."

Podobné prezentace


Reklamy Google