Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Optické metody 1.Metody využívající lom světla (refraktometrie) 2.Měření rozdílu indexu lomu (interferometrie) 3.Otáčení roviny polarizovaného záření (polarimetrie,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Optické metody 1.Metody využívající lom světla (refraktometrie) 2.Měření rozdílu indexu lomu (interferometrie) 3.Otáčení roviny polarizovaného záření (polarimetrie,"— Transkript prezentace:

1 Optické metody 1.Metody využívající lom světla (refraktometrie) 2.Měření rozdílu indexu lomu (interferometrie) 3.Otáčení roviny polarizovaného záření (polarimetrie, ORD, CD) 4.Měření rozptylu záření (turbidimetrie, nefelometrie)

2 Lom světla

3 1. Metody využívající lomu světla Snellův zákon: Vzduch: n=f(l,1/T,p) =589 nm (Na); T=20°C

4 1. Metody využívající lomu světla 1.Kvalitativní, kvantitativní analýza 2.Specifická refrakce: 3.Molární refrakce: 4.Atomová refrakce:  nezávisí na T,p Lze také spočítat jako součet hodnot (z tabulek) jednotlivých skupin. Shoda = potvrzení navržené struktury.

5 Příklad Pro = 589 nmR A (C)=2,418 RA (H)=1,100 dvojná vazba=1,733 Toluen: n 589nm,20°C =1,4962  =0,8660 g.cm -3 (20°C) M=92,08

6 1.Refraktometrie Měření n pomocí kritického (mezního) úhlu  m Měření: zdroj výbojka žárovka + monochromátor lámavý hranol - temperování Schéma refraktometru

7 2.Interferometrie Měří rozdíl n Optická dráha: l.n (v 10 -7 ) Odečítání proti referenční, konstantní séri z průchodu pod kyvetami Měření:zdrojvýbojka žárovka + hranol Dvě kyvety v temperované lázni Kompenzační destička

8 2.Interferometrie Analytické využití: 1.Identifikace látek, kriterium čistoty 2.Stanovení koncentrace: Refraktometrické detektory v HPLC, analyzátory interferujících plynů Zeissův laboratorní interferometr

9 3.Otáčení roviny polarizovaného záření Nepolarizované světlo Polarizace světla Polarizovaná elektromagnetická vlna

10 3.Otáčení roviny polarizovaného záření Záření nepolarizované → rovinně polarizované (lom, odraz) Superpozice dvou kruhově polarizovaných paprsků rotujících v rovině kolmé na směr paprsků opačným směrem (x-z) 1.Rychlost šíření složek je různá (u opticky aktivních látek; chirální struktura) – otáčení roviny polarizovaného záření l:[dm] c:[g/ml]

11 3.Otáčení roviny polarizovaného záření Molární otáčivost: Měrná (specifická) otáčivost:

12 3.Polarimetrie Měření: polarimetry, spektropolarimetry, dichrometry Klínová kompenzace → křemen s opačnou otáčivostí

13 Použití: 1.Určování koncentrace opticky aktivních látek (  ~ c) – sacharimetry Polarimetrické cely 2.Studium vztahů mezi strukturou a vlastnostmi látek 3.Otáčení roviny polarizovaného záření

14 Optická rotační disperze (ORD) Hodnota  m (optická aktivita) závisí na vlnové délce Cottonův efekt (měření v oblasti absorpčního maxima) Schéma ORD spektropolarimetru

15 Cirkulární dichroismus (CD) Složky vektoru elektrického pole rovinně polarizovaného záření (pravotočivá a levotočivá) jsou různě absorbovány opticky aktivní látkou – cirkulární dichroismus (CD spektrometrie)

16 Cirkulární dichroismus (CD) CD spektra polypeptidů s rozdílnou konformací CD spektra rozdílných polypeptidů v prostředí fosfátového pufru

17 4.Měření rozptylu záření Rozptyl záření na částicích (Tyndallův jev) je závislý na koncentraci látky Možnosti: 1.Turbidimetrie 2.Nefelometrie Použití: roztoky (koloidní nebo jemné, nelze filtrovat) – moč,… Požadavek – stejná velikost a tvar částic (definovaná příprava – teplota, míchání…) Také k určování velikosti částic a tvaru částic plyny (kouř, aerosoly)

18 4.Turbidimetrie Měříme intenzitu prošlého (nerozptýleného) záření Pro vysoké koncentrace analytu 1 - zdroj záření; 2,2’ - čočky; 3 - vzorek; 4 - detektor

19 4.Nefelometrie Měříme intenzitu rozptýleného záření Pro nízké koncentrace analytu Srovnání s čistým rozpouštědlem 1 - zdroj záření; 2 - čočka; 3 - vzorek; 4 - detektor


Stáhnout ppt "Optické metody 1.Metody využívající lom světla (refraktometrie) 2.Měření rozdílu indexu lomu (interferometrie) 3.Otáčení roviny polarizovaného záření (polarimetrie,"

Podobné prezentace


Reklamy Google