Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika Milan Předota Ústav fyziky a biofyziky Přírodovědecká fakulta JU Branišovská 31 (ÚMBR),

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika Milan Předota Ústav fyziky a biofyziky Přírodovědecká fakulta JU Branišovská 31 (ÚMBR),"— Transkript prezentace:

1 Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika Milan Předota predota@prf.jcu.cz Ústav fyziky a biofyziky Přírodovědecká fakulta JU Branišovská 31 (ÚMBR), 3. patro, tel. 38903 5547

2 Zkušební otázky – Radiologická fyzika (Předota) 1.Základy mechaniky - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený 2.Formy energie (potenciální, kinetická, tepelná), teplo, výkon, práce 3.Otáčivý pohyb – úhlová a obvodová rychlost, dostředivé zrychlení 4.Kmitání a vlnění (frekvence a perioda, vlnová délka), druhy vlnění (podélné a příčné) 5.Atom – struktura elektronového obalu a jádra (e, p, n), izotopy 6.Princip laseru 7.Látkové množství, význam Avogadrovy konstanty, molární hmotnost 8.Silové působení na nabitou částici v elektrostatickém poli (radiálním, homogenním), Coulombův zákon, elektrické napětí, intenzita elektrostatického pole 9.Energetické spektrum atomu vodíku, excitace a ionizace 10.Pohyb relativistické částice, relativistická hmotnost, energie a hybnost 11.Foton – charakteristika, energie, vznik (RTG, jaderné záření , tepelné a světelné záření, anihilace částic), spektrum elektromagnetického záření 12.Rentgenové záření – brzdné a charakteristické RTG záření, vznik, energie 13.Jaderné izotopy, přirozená a umělá radioaktivita 14.Vazebná energie jádra, získávání jaderné energie fúzí a štěpením 15.Rozpadový zákon 16.Absorpční zákon 17.Aktivita radioaktivní látky (definice, jednotky), vztah mezi intenzitou záření a množstvím látky

3 e-learning www.eamos.cz ZSF → KBF → Radiologická fyzika (Předota) www.eamos.cz/amos/kbf Fyzikální konstanty a přehled vzorců Informace o kurzu Přednášky a cvičení Zápočtový test a zkouškové termíny

4 Studijní literatura Konečný J.: Radiační fyzika, ZSF JU, 2006 Hrazdira, I., Mornstein,V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno:Neptun,2001. Leoš Navrátil a Jozef Rosina: Lékařská biofyzika, Magnus, 2000 Úlehla, I., Suk, M., Trka, Z.: Atomy, jádra, částice, Academia, 1990 Svoboda, E.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus, 2001 Štoll, I.: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta, Prometheus, 2001 Kubínek, Kolářová, Fyzika v příkladech a testových otázkách, Rubico, 1998 Záškodný, P.: Přehled základů teoretické fyziky (s aplikací na radiologii), Avenira Stiftung, 2005 Halliday, D, Resnick, R., Walker J., Fyzika. Část 3. Elektřina a magnetismus, Část 4. Elektromagnetické vlny - Optika – Relativita, Část 5. Moderní fyzika. VUTIUM/Prometheus, Brno/Praha, 2001 http://astronuklfyzika.cz/

5 Podmínky pro získání zápočtu Nejméně 50% bodů ze zápočtového testu Zkouška: ústní v LS


Stáhnout ppt "Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika Milan Předota Ústav fyziky a biofyziky Přírodovědecká fakulta JU Branišovská 31 (ÚMBR),"

Podobné prezentace


Reklamy Google