Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohyb relativistické částice Při jaké rychlosti je hmotnost částice trojnásobkem její klidové hmotnosti? Vztah mezi hmotností a klidovou hmotností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohyb relativistické částice Při jaké rychlosti je hmotnost částice trojnásobkem její klidové hmotnosti? Vztah mezi hmotností a klidovou hmotností."— Transkript prezentace:

1 Pohyb relativistické částice Při jaké rychlosti je hmotnost částice trojnásobkem její klidové hmotnosti? Vztah mezi hmotností a klidovou hmotností

2 Homogenní elektrostatické pole Jakou rychlost získá elektron urychlený napětím U = 1 MV ? W =E elst = QU=eU Nesprávný výsledek v důsledku použití nerelativistického vzorce pro kinetickou energii, rychlost nemůže být větší než rychlost světla ve vakuu c = 3.10 8 m/s !

3 Pohyb relativistického elektronu Jakou rychlost získá elektron urychlený napětím U = 1 MV ? Počáteční stav – elektron v klidu Konečný stav – letící elektron, získal energii průchodem elektrostatickým polem... hmotnost letícího elektronu Zákon zachování energie

4 Pohyb relativistického elektronu Jakou rychlost získá elektron urychlený napětím U = 1 MV ? Elektrostatická energie Celková energie Hmotnost letícího elektronu je dána jeho celkovou energií

5 Pohyb relativistického elektronu Jakou rychlost získá elektron urychlený napětím U = 1 MV ? Určení rychlosti elektronu z jeho hmotnosti

6 Energie a hybnost fotonu Jaká je frekvence, energie a hmotnost fotonu o vlnové délce 790 nm? Pomůcka:

7 Energie a hybnost fotonu Jaká je hybnost fotonu o vlnové délce 790 nm? Pomůcka: hybnost fotonu Jakou rychlost by musel mít elektron o hmotnosti m e =9,11.10 -31 kg, aby měl stejnou hybnost?

8 Částicově vlnový dualismus Jaká je vlnová délka elektronu urychleného napětím 100 V?

9 Vyzářená energie je dána energií jednoho fotonu E f krát počet vyzářených fotonů N f Energie a hybnost fotonu Kolik fotonů vyzáří za 1 sekundu zářivka o výkonu 18 W? Uvažujte vlnovou délku fotonu 590 nm. Výkon je roven energii vydané za 1 s

10 Infračervené tepelné záření Kolik energie vyzáří člověk za 1 s? T = 25 ºC = 25+273 K = 298 K S = 2 m 2 Stefanův-Boltzmannův zákon – výkon na jednotku plochy Celkový výkon Tato ztráta je kompenzována pohlcováním tepelného záření ostatních těles  tepelná rovnováha. Podstatné jsou i výměny tepla vedením a sáláním

11 Infračervené tepelné záření Jaký výkon vyzařuje 1 m 2 oceli o teplotě 1750 ºC? T = 1750 ºC = 1750 +273 K = 2023 K Při jaké teplotě bude zářivý výkon 10x nižší?

12 Infračervené tepelné záření Na jakou vlnovou délku bude připadat nejvíce vyzářené energie při teplotě 1750 ºC? T = 1750 ºC = 1750 +273 K = 2023 K Wienův zákon posunu Maximum leží v infračervené oblasti, předmět bude mít červenou barvu


Stáhnout ppt "Pohyb relativistické částice Při jaké rychlosti je hmotnost částice trojnásobkem její klidové hmotnosti? Vztah mezi hmotností a klidovou hmotností."

Podobné prezentace


Reklamy Google