Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shrnutí učiva V Autor: Mgr. Barbora Pivodová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shrnutí učiva V Autor: Mgr. Barbora Pivodová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025."— Transkript prezentace:

1 Shrnutí učiva V Autor: Mgr. Barbora Pivodová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. FY_055_Mechanické vlastnosti kapalin_Shrnutí učiva V

2  Prezentace je určena pro práci žáků v předmětu fyzika 7. ročník a pro práci s projektorem a počítačem.  Materiál rozvíjí a prověřuje znalosti žáků o učivu : Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimédův zákon  Je určena k vyvozování pojmů a procvičování slovních úloh.  Materiál vznikal ze zápisů a příprav autorky. ANOTACE

3 Jaké jsou vlastnosti kapalin ? Jsou tekuté, téměř nestlačitelné, v klidu se ustálí hladina kapaliny ve vodorovné rovině, jsou snadno dělitelné

4 Pascalův zákon Působením vnější tlakové síly kolmo na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak.

5 Poznatky z Pascalova zákona se využívají ? u hydraulických zařízení ( hydraulické lisy, zvedáky) Hydraulické zařízení umožňuje nejen přenášet tlakovou sílu, ale také ji zvětšit. Kolikrát je obsah velkého pístu větší než obsah plochy malého pístu, tolikrát větší síla působí na velký píst než na malý píst.

6 Hydrostatický tlak Vypočítáme: ph= h ·  ·g Jednotka je: Pa (Pascal) Závisí: na hloubce kapaliny a na hustotě kapaliny

7 Příklad: Jaký hydrostatický tlak je v moři v hloubce 5 km. Hustota vody v moři je 1020

8 . Řešení: h = 5 km= 5000 m  = 1020 g = 10 ph = ? (Pa) ph = h ·  · g ph = 5000 m · 1020 · 10 ph =51 000 000 Pa = 51 MPa Hydrostatický tlak v moři je 51 MPa.

9 Archimédův zákon Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla. Velikost vztlakové síly se rovná velikosti gravitační síly působící na kapalinu stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesa.

10 Vztlakovou sílu vypočítáme: Fvz = V ·  · g Vztlaková síla působí svisle vzhůru Závisí: na objemu tělesa a na hustotě kapaliny

11 Příklad: Těleso o objemu 20 dm 3 je ponořené ve vodě. Jak velká vztlaková síla působí na těleso ?

12 Řešení: V = 20 dm 3 = 0,020 m 3  = 1000 g = 10 Fvz= ? (N) Fvz = V ·  · g Fvz = 0,020 m 3 · 1000 · 10 Fvz = 200 N Na těleso působí ve vodě vztlaková síla 200 N.

13 Na tělesa ponořené v kapalině působí: Fg- gravitační síla svisle dolů a vztlaková síla- Fvz svisle vzhůru O chování tělesa rozhoduje výslednice těchto sil. Fg  Fvz  tělesa   kapaliny těleso se potápí Fg  Fvz  tělesa   kapaliny těleso stoupá Fg = Fvz  tělesa =  kapaliny těleso se vznáší

14 Při plování tělesa v kapalině se vynoří taková část tělesa, že gravitační síla a vztlaková síla působící na těleso jsou v rovnováze.

15 KŘÍŽOVKA p l y n n é m t l a k o b s a h u c e l s i u s z á k o n p o l o h a 1.Látky mohou být ve skupenství pevném, kapalném a… 2.Síla působící kolmo na obsah styčné plochy je…. 3.Metr čtvereční je jednotkou… 4.Jednotkou teploty je…. 5.Známe 1., 2. a 3. pohybový…. 6.Kapalina v klidu má vodorovnou….

16 Evangelista Torricelli (15. 10. 1608 – 25. 10. 1647) Italský fyzik a matematik. Vynalezl: rtuťový barometr. Jednotka tlaku Torr se používá při malých tlacích, při měření krevního tlaku.

17 Informace k prezentaci: Prezentaci vytvořila: Mgr. Barbora Pivodová Obrázky: Kliparty office microsoft.com. Evangelista Torricelli. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelista_To rricelli http://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelista_To rricelli


Stáhnout ppt "Shrnutí učiva V Autor: Mgr. Barbora Pivodová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025."

Podobné prezentace


Reklamy Google