Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FY_075_Síla, skládání sil_Rovnovážná poloha tělesa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FY_075_Síla, skládání sil_Rovnovážná poloha tělesa"— Transkript prezentace:

1 FY_075_Síla, skládání sil_Rovnovážná poloha tělesa
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. FY_075_Síla, skládání sil_Rovnovážná poloha tělesa Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 7.

3 Rovnovážná poloha tělesa
Rovnovážná poloha je poloha tělesa, při níž je výslednice všech sil působících na těleso nulová a výsledný moment všech sil je také nulový. Rovnovážná poloha je poloha, která je výsledkem rovnováhy sil. Pokud je těleso v rovnovážné poloze je v klidu dokud není tato rovnováha narušena Pohybové účinky sil působících na těleso v rovnováze se ruší

4 Druhy rovnovážných poloh
Stálá rovnovážná poloha (též stabilní rovnovážná poloha) je poloha, pro kterou platí, že vychýlením z této polohy se těleso vrací zpět a vychýlení se postupně zmenšuje. Potenciální energie tělesa ve stálé rovnovážné poloze je nejmenší, při vychýlení se zvětšuje. Příkladem může být kulička nacházející se v důlku. Při vychýlení se kulička bude vracet zpět do výchozí pozice. Při vychýlení se zvyšuje potenciální energie kuličky

5 Vratká rovnovážná poloha
Vratká rovnovážná poloha ( labilní rovnovážná poloha) je poloha, pro kterou platí, že vychýlením z této polohy se těleso nevrací zpět a výchylka se dále zvětšuje. Vychýlením z vratké polohy se potenciální energie tělesa zmenšuje. Příkladem může být kulička nacházející se na vrcholu kopce. Při vychýlení ze své pozice se kulička bude vždy kutálet dolů a sama se nevrátí na výchozí pozici. Při vychýlení se snižuje potenciální energie kuličky

6 Volná rovnovážná poloha
Volná rovnovážná poloha (nazývaná indiferentní poloha) je poloha, pro kterou platí, že vychýlením tělesa se výslednice sil působících na těleso nemění. Při vychýlení tělesa se vzdálenost od původní polohy nemění (nezmenšuje se ani se nezvětšuje). Příkladem může být kulička nacházející se na vodorovné rovině. Posuneme-li kuličku na jiné místo, zůstane tam stát a nebude se od původního polohy ani vzdalovat, ani se k ní nebude vracet. Potenciální energie zůstává konstantní.

7 Rovnovážné polohy tyče
Volná Vratká Stálá

8 Těžiště (hmotný střed) je působiště tíhové síly působící na těleso.
Těžiště tělesa Těžiště (hmotný střed) je působiště tíhové síly působící na těleso. Těžiště zavádíme jako působiště výslednice tíhových sil působících na jednotlivé části tělesa v tíhovém poli. Poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese. Každé těleso má jen jedno těžiště. Tělesa v těžišti podepřená nebo zavěšená zůstávají v klidu.

9 Určení těžiště tělesa zavěšením
V místech průsečíků kolmic zpuštěných z bodu závěsu je těžiště tělesa,

10 Otázky k opakování Co můžeme říci o silách, které působí na těleso v rovnovážné poloze ? Jak poznám, že je těleso v rovnovážné poloze. Co je to těžiště tělesa ? Kolik těžišť má každé těleso ? Může se těleso nacházet i mimo hmotu tělesa ? Proč tělesa zavěšená nebo podepřená v těžišti zůstávají v klidu ? Jak zjistím u nepravidelného tělesa jeho těžiště ? Jaké máme druhy rovnovážných poloh tělesa ?

11 Použité zdroje: www.wikipedie.org
Stabilni rovnovazna poloha.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: Vratka rovnovazna poloha.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: Volna rovnovazna poloha.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: Fotografie vlastní


Stáhnout ppt "FY_075_Síla, skládání sil_Rovnovážná poloha tělesa"

Podobné prezentace


Reklamy Google