Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická mechanika Statika Úvod 01 Ing. Martin Hendrych

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická mechanika Statika Úvod 01 Ing. Martin Hendrych"— Transkript prezentace:

1 Technická mechanika Statika Úvod 01 Ing. Martin Hendrych

2 Anotace Materiál seznamuje žáky se zařazením, charakteristikou a základy statiky. Umožňuje použití pro samostatnou práci. Je možné jej poskytnout nepřítomným žákům. Autor Ing. Martin Hendrych (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 23-41-M/01 Strojírenství Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova statika, skalár, vektor Druh učebního materiálu prezentace Druh interaktivity kombinované Cílová skupina žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí STR_TEM_Statika

3 Zařazení STATIKY Mechanika se zabývá studiem mechanického pohybu – to je mechanického přemísťování hmoty v prostoru a čase. mechanika tuhých těles (pružnost, pevnost) mechanika tekutin (kapalin, par a plynů) termomechanika (působení tepla na látky) Další dělení: statika - o rovnováze těles, kapalin a plynů kinematika - o pohybu bez jeho příčin dynamika - o pohybu a jeho příčinách

4 Fyzikální veličiny skaláry – určeny pouze velikostí (hmotnost, čas, energie, …) vektory – určeny velikostí, směrem a smyslem (síla, rychlost, zrychlení, …) k vyjádření hodnot veličin používáme jednotky Jednotky rozdělujeme na základní a druhotné (odvozené) Uzákoněné základní jednotky - Mezinárodní měrová soustava SI (Systém Internationál d´Unités).

5 Měrová soustava SI Vybrané jednotky: metr [m] jednotka délky
kilogram [kg] jednotka hmotnosti ampér [A] jednotka elektrického proudu sekunda [s] jednotka času stupeň [deg; K; °C] jednotka teplotního rozdílu kandela [cd] jednotka svítivosti

6 Jednotky Násobky vyjadřujeme pomocí předpon a přípon tera T 1012
giga G 109 mega M 106 kilo k  103 mili m 10-3 mikro  10-6 nano n 10-9 piko p 10-12 Příklady: MPa = 106 Pa, km = 103 m, …

7 Úkoly STATIKY STATIKA = skládání, rozkládání a rovnováha sil.
Složit = nahradit jedinou silou tak, aby měla stejný účinek! Skládané síly jsou složky, síla která je nahrazuje je výslednice. Rozložit = nahradit jednu sílu dvěma nebo více silami tak, aby měly s rozkládanou silou stejný účinek! Rovnováha = ruší-li se vzájemně účinky všech sil, takže není výslednice!

8 Síla Síla – je určena působištěm, směrem, smyslem a velikostí [je vektor]. Základní jednotkou síly je newton [N]. Definice: síla 1N udělí tělesu o hmotnosti 1kg zrychlení 1m.s-2. Zápis: F [ x; y; °; velikost v N ] F1 [ 20; -10; 150°; 100 N ] x, y ... souřadnice působiště ° … směrový úhel

9 Síla F [ x; y; °; velikost v N ] x, y ... souřadnice působiště P ° … směrový úhel

10 Opakování Definice pojmu mechanika. Rozdělení mechaniky.
Definice pojmu statika. Co je to skalární veličina? Co je to vektorová veličina? Vyjmenujte jednotky soustavy SI. Definice a grafické znázornění pojmu síla. Zápis síly a jeho vysvětlení.

11 Literatura a zdroje informací
SALABA, Stanislav a Antonín MATĚNA. MECHANIKA I: Statika. první. Praha: SNTL, 1978. TUREK, Ivan, Oldřich SKALA a Jozef HALUŠKA. MECHANIKA: Sbírka úloh. druhé, upravené a doplněné. Praha: SNTL, 1982.


Stáhnout ppt "Technická mechanika Statika Úvod 01 Ing. Martin Hendrych"

Podobné prezentace


Reklamy Google