Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1. Fyzikální jednotky 1. Fyzikální jednotky 2. Stavba hmoty 2. Stavba hmoty 3. Elektrický náboj 3. Elektrický náboj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1. Fyzikální jednotky 1. Fyzikální jednotky 2. Stavba hmoty 2. Stavba hmoty 3. Elektrický náboj 3. Elektrický náboj."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1. Fyzikální jednotky 1. Fyzikální jednotky 2. Stavba hmoty 2. Stavba hmoty 3. Elektrický náboj 3. Elektrický náboj

2 Fyzikální jednotky

3 jednotek Hodnotu každé veličiny, kterou měříme, stanovíme pomocí jednotek příslušné veličiny. Jednotky dělíme na:ZÁKLADNÍODVOZENÉ

4 Fyzikální jednotky Pomocí sedmi základních jednotek odvodíme jednotky každé další veličiny. Systéme International d´Unités Základní jednotky definujeme dle Systéme International d´Unités (SI)

5 Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření prostoru - jednotka délky metrm metr (označení m ) Definice: Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 s.

6 Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření hmotnosti - jednotka hmotnosti kilogramkg kilogram (označení kg ) Definice: Kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu.

7 Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření času - jednotka času sekundas sekunda (označení s ) Definice: Sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.

8 Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření el. proudu - jednotka el. proudu ampérA ampér (označení A ) Definice: Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1m od sebe vyvolá mezi nimi sílu 2x10 -7 newtonu na 1m délky vodičů.

9 Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření teploty - jednotka teploty KelvinK Kelvin (označení K ) Definice: Kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody.

10 Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření svítivosti - jednotka svítivosti kandelacd kandela (označení cd ) Definice: Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s frekvencí 540x10 12 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián.

11 Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření látkového množství - jednotka molmol mol (označení mol ) Definice: Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik entit, kolik je atomů v 0,012 kg uhlíku 12C.

12 Fyzikální jednotky ODVOZENÉ JEDNOTKY uveďme příklad odvození jednotky síly síla = hmotnost x zrychlení Jednotka síly: [F]= [m] x [a] = [kg] x [ms -2 ] = [N] 1N = 1kgms -2

13 Fyzikální jednotky NÁSOBKY JEDNOTEK teraT 10 12 terajoule [TJ] gigaG 10 9 gigabyte [GB] megaM 10 6 megawatt [MW] kilok 10 3 kilometr [km] milim 10 -3 milivolt [mV] mikroμ 10 -6 mikrosekunda [μs] nanon 10 -9 nanofarad [nF] pikop 10 -12 pikofarad [pF]

14 Stavba hmoty

15 Hmota se skládá z molekul, které se skládají z atomů. Atomy jsou dále dělitelné, avšak z našeho pohledu je můžeme považovat za nejmenší částice hmoty.

16 Stavba hmoty Atomy se skládají z:jádra ve kterém jsou neutrony a protonyobalu ve kterém jsou elektrony neutrony neutrony - částice bez nábojů protony protony - kladně nabité částice elektrony elektrony - záporně nabité částice

17 Elektrický náboj

18 Q označujeme písmenem Q Coulomb C jednotkou je Coulomb - označení C Definice 1 coulombu: je to náboj který projde libovolným průřezem vodiče za jednu sekundu, prochází-li tímto vodičem proud 1 ampér 1C=1As

19 Elektrický náboj větší jednotky el. náboje 1 Ah = 3600 As = 3600 C Příklad: Akumulátor má kapacitu 65 Ah 65 x 3600 As = 65 x 3600 As = 234 000 As = 234 000 C

20 Elektrický náboj Některá tvrzení o elektrickém náboji: E lektrické náboje jsou kladné a záporné. K olem každého el. náboje vzniká el. pole. N ejmenším nábojem je náboj 1 elektronu, který má velikost -1,602x10- 19 C. E lektrický náboj je na tělesech v klidu jen na jejich povrchu. S ouhlasné náboje se odpuzují. N esouhlasné náboje se přitahují.


Stáhnout ppt "ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1. Fyzikální jednotky 1. Fyzikální jednotky 2. Stavba hmoty 2. Stavba hmoty 3. Elektrický náboj 3. Elektrický náboj."

Podobné prezentace


Reklamy Google