Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktika z farmakologie, medici III.r. Listopad 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktika z farmakologie, medici III.r. Listopad 2013"— Transkript prezentace:

1 Praktika z farmakologie, medici III.r. Listopad 2013
Léčiva působící prostř. inhibice nebo aktivace receptorů pro dopamin, serotonin a histamin Praktika z farmakologie, medici III.r. Listopad 2013

2 Dopamin a dopaminové receptory
Účinky antagonistů dopaminu A/ Antipsychotický účinek (str ) 1/ Typická antipsychotika (1. generace): a/ chlorpromazin, chlorprothixen, flufenazin b/ haloperidol 2/ Atypická antipsychotika (2. generace): a/ MARTA: clozapin, olanzapin, quetiapin b/ SDA: risperidon, ziprasidon c/ D2/D3: sulpirid a amisulpirid 3/ Dopaminergní „stabilizátor“ = aripiprazol: blokáda 5HT-2 a presynapticky agonizmus na D2 a postsynapticky antagonizmus na D2 B/ Antiemetický účinek (str.349) metoclopramid, domperidon, itoprid

3 Antiemetika H1 antihistaminika Hydroxyzin, moxastin Neuroleptika
Thietylperazin, chlorpromazin, haloperidol Setrony ondansetron, tropisetron Prokinetika domperidon, itoprid Ostatní Flunnarizin, betahistin

4 Antiparkinsonika A/ levodopa + karbidopa B/ ag. dopaminu: bromokriptin /D2/, ropinirol, pramipexol C/ inhib. MAO-B: selegilin (ne s L-DOPA ani někt. antidepresivy!) D/ COMT inhibitory: entacapon NÚ: centr.: špatná dávka = až psychózy, periferní: nauzea Morbus parkinsoni: Idiopatická degenerace nigrostriatální dráhy Parkinsonský syndr.: porušení této dráhy: závažnou aterosklerózou, neuroleptiky, otrava CO, encefalitidou

5 Léčiva posilující dopaminergní transmisi
Bupropion Klasifikován jako NDRI = noradrenaline and dopamine reuptake inhibitor Ind.: depresivní porucha, odvykání kouření Lék. formy s řízeným uvolňováním = 1x denně Amisulpirid v nízkých dávkách blokuje presynapt. receptory a zpětnovazebně dojde ke zvýšení uvolňování dopaminu mezi neurony, možnost léčby dystymie Pozor: vyšší dávky ale jako antipsychotikum = snížení dopaminergní neurotransmise v důsledku blokády postsynapt. recept.

6 SEROTONIN, 5-HYDROXYTRYPTAMIN, 5-HT)
Serotoninové receptory (str ) 5-HT3 antagonisté: antiemetické účinky ondansetron, granisetron, tropisetron (str. 349) 5-HT1A agonisté: anxiolytické účinky buspiron (str. 175) 5-HT1D (1B) agonisté: antimigrenózní účinky sumatriptan, naratriptan, zolmitriptan atd. (str. 325)

7 Další léčiva ovlivňující 5HT receptory
Antidepresivum blokující 5-HT2 i 5HT3, kromě působení na alfa-2 adrenoreceptory je mirtazapin (nebývají NÚ typu nucení na zvracení nebo poruch spánku při zahájení léčby, ale díky souč. přítomné blokádě H1 receptorů někteří pacienti řibývají na váze), navíc zvyšuje hladinu noradrenalinu v mozku (=noradrenergic and specific serotoninergic antidepressant) Antidepresiva blokujicí 5-HT2 recept.: agomelatin =Agonista melatonin. recept. a antagonista 5-HT2 (zlepšení spánku, při léčbě pac. nesmí pít alkohol z důvodu potenc. rizika hepatotoxicity) = kontrolovat AST, ALT

8 Další léčiva zvyšující nabídku 5HT
Antidepresiva inhibující zpětné vychytávání serotoninu = SSRI (selective serotonine reuptake inhibitor) fluoxetin sertralin citalopram a příp. escitalopram (možné NÚ typu zhoršení spánku na začátku léčby a nucení na zvracení) Antidepresivum blokující zpětné vychytávání serotoninu i noradrenalinu = SNRI Venlafaxin Duloxetin (Také mohou být poruchy spánku při zahájení léčby, navíc riziko zvýšení TK specificky při použití vyšší dávky venlafaxinu = kontrolovat krevní tlak) Jiné indikace: např. diabet. neuropatická bolest

9 HISTAMIN a histaminové receptory
Histaminové receptory H1, H2 a H3 (str. 316) Antagonisté H1 receptorů (str ) mírní některé alergické reakce, mohou mít antiemetické, sedativní účinky jaké jsou možnosti řešení případné ospalosti pacienta 1/ Sedativní – promethazin, hydroxyzin, dithiaden apod. 2/ Nesedativní – cetirizine a levocetirizin, loratadin a desloratadin 3/ Nesedativní antihistaminikum se souč. antagonizmem PAF = rupatadin (nevýhoda: potenc. možnost interakcí se statiny ap.)

10

11 Antihistaminika Jaké jsou možnosti řešení případné ospalosti pacienta při zahájení léčby antihistaminiky? jaké antihistaminikum bude vhodné pro řidiče MHD, který si navíc stěžuje např. na únavu?

12 Histamin a histamin. receptory
Antagonisté H2 receptorů (str ) tlumí sekreci kyseliny v žaludku - ranitidin, famotidin, historicky cimetidin Antagonisté H3 receptorů = betahistin (současně mírný agonismus H1), léčivo na Menierovu nemoc nebo při úbytku sluchu, tinnitu

13 H2 antagonisté Antagonisté histaminu tlumící sekreci kyseliny v  žaludku: po skončení celé výuky farmačky popsat rozdíl v účinnosti při srovnání H2 blokátorů s inhibitory protonové pumpy, která léčiva jsou účinnější a budou optimálnější volbou při léčbě vředové nemoci?

14 Dotazy k antihistaminikům a recept HVLP
1/ Antagonisté histaminu tlumící alergické reakce, sedativní, nesedativní, s antiemetickými účinky: umět vysvětlit výše uvedené a říci, zda se jedná o kauzální léčbu alergií nebo ne? 2/ Která antihistaminka jsou imunomodulační (=s protizánětlivým působením) a proč, možnosti kombinací antihistaminik s dalšími jinými léčivy proti alergii 3/ recept léku na alergii typu HVLP na 1 měsíc léčby


Stáhnout ppt "Praktika z farmakologie, medici III.r. Listopad 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google