Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLADKOVODNÍ EKOSYSTÉMY II ŘEKA. Osnova Charakteristika Říční koryto Regulace toků Povodně Základní pásma řek Znečištění toků Řeky a Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLADKOVODNÍ EKOSYSTÉMY II ŘEKA. Osnova Charakteristika Říční koryto Regulace toků Povodně Základní pásma řek Znečištění toků Řeky a Brno."— Transkript prezentace:

1 SLADKOVODNÍ EKOSYSTÉMY II ŘEKA

2 Osnova Charakteristika Říční koryto Regulace toků Povodně Základní pásma řek Znečištění toků Řeky a Brno

3 Charakteristika Vodní biotop s proudící vodou Voda proudí v souvislém vodním korytě vlastním spádem Přirozené vodní toky: potoky, bystřiny, řeky Umělé vodní toky: kanály, náhony Vyšší množství kyslíku Význam pobřežních porostů Pramen, zdrojnice Horní, střední a dolní tok Brakická voda Funkce: závlahová voda, ovlivnění mikroklimatu, přetváření krajiny, průmysl

4 Říční koryto Výsledek tekoucí vody a vnějšího prostředí Řečiště Říční údolí: údolní dno, údolní svahy, údolní osa Údolní niva: agradační val, střední část nivy, okrajová část nivy

5 Říční koryto – geomorfologické režimy Hloubková eroze – soutěsky, kaňony Boční eroze – meandrování:  Zákrut  Nárazový břeh  Nánosový břeh  Meandr (volný, zakleslý)  Meandrová ostruha  Meandrová šíje  Slepé rameno  Říční jezero Hloubková a boční eroze – větvení koryta

6 Regulace toků Působí na prostředí Zrychlení nebo zpomalení povrchového i podpovrchového odtoku Napřimování vodních toků - povodně Ovlivnění polohy hladiny podzemní vody Devastace lužních lesů Výstavba říčních nádrží – zaplavení rozsáhlého území Zdvih hladiny podzemní vody – podmáčení okolních svahu Snížení druhové diverzity – migrační bariéry, ničení vhodných lokalit

7 Povodně Příčiny: náhlé tání sněhových zásob, intenzivní dešťové srážky, ledové jevy, nehody na vodních dílech atd. Zimní a jarní povodně – tání sněhové pokrývky za současných srážek, ledové nápěchy Letní povodně – regionální srážky a jejich orografické zesílení, bleskové povodně z konvekčních srážek Typ říční sítě Podružná vlna – nasycení povodí, další srážková vlna N-leté povodně – statistická charakteristika nikoli predikční

8 Základní pásma řek Pstruhové pásmo:  Rychle proudící potoky a říčky  Pstruh, vranka, mřenka Lipanové pásmo  Středně rychle říčky a říční úseky  Lipan, střevle, ouklejka Parmové pásmo  Mírně proudné říční úseky  Parma, ostroretka, hrouzek Cejnové pásmo  Pomalu proudící nížinné říční úseky  Plotice, lín, okoun, štika

9 Znečištění toků Hospodaření s pitnou a užitkovou vodou Eutrofizace – nadměrný obsah živin – vodní květ Znečištění: lokální, plošné Znečišťující látky:  Biologické znečištění: silážní šťávy, fekálie, patogenní organismy, netoxické organické látky, toxické organické látky,…  Chemické znečištění: hnojiva, fosfáty, pesticidy, těžké kovy, rozpouštědla, polychlorované bifenyly,…  Suspenze: průmyslové kaly  Odpadní teplo  Radioaktivita  Kyselé deště

10 Řeky a Brno Regulace vodního toku Svitavy a Svratky Změna směru toku Ponávky Výstavba vodních nádrží

11 Řeky a Brno – Brněnská přehrada

12 Řeky a Brno – PR Holásecká jezera


Stáhnout ppt "SLADKOVODNÍ EKOSYSTÉMY II ŘEKA. Osnova Charakteristika Říční koryto Regulace toků Povodně Základní pásma řek Znečištění toků Řeky a Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google