Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLADKOVODNÍ EKOSYSTÉMY II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLADKOVODNÍ EKOSYSTÉMY II"— Transkript prezentace:

1 SLADKOVODNÍ EKOSYSTÉMY II
ŘEKA

2 Osnova Charakteristika Říční koryto Regulace toků Povodně
Základní pásma řek Znečištění toků Řeky a Brno

3 Charakteristika Vodní biotop s proudící vodou
Voda proudí v souvislém vodním korytě vlastním spádem Přirozené vodní toky: potoky, bystřiny, řeky Umělé vodní toky: kanály, náhony Vyšší množství kyslíku Význam pobřežních porostů Pramen, zdrojnice Horní, střední a dolní tok Brakická voda Funkce: závlahová voda, ovlivnění mikroklimatu, přetváření krajiny, průmysl

4 Říční koryto Výsledek tekoucí vody a vnějšího prostředí Řečiště
Říční údolí: údolní dno, údolní svahy, údolní osa Údolní niva: agradační val, střední část nivy, okrajová část nivy

5 Říční koryto – geomorfologické režimy
Hloubková eroze – soutěsky, kaňony Boční eroze – meandrování: Zákrut Nárazový břeh Nánosový břeh Meandr (volný, zakleslý) Meandrová ostruha Meandrová šíje Slepé rameno Říční jezero Hloubková a boční eroze – větvení koryta

6 Regulace toků Působí na prostředí
Zrychlení nebo zpomalení povrchového i podpovrchového odtoku Napřimování vodních toků - povodně Ovlivnění polohy hladiny podzemní vody Devastace lužních lesů Výstavba říčních nádrží – zaplavení rozsáhlého území Zdvih hladiny podzemní vody – podmáčení okolních svahu Snížení druhové diverzity – migrační bariéry, ničení vhodných lokalit

7 Povodně Příčiny: náhlé tání sněhových zásob, intenzivní dešťové srážky, ledové jevy, nehody na vodních dílech atd. Zimní a jarní povodně – tání sněhové pokrývky za současných srážek, ledové nápěchy Letní povodně – regionální srážky a jejich orografické zesílení, bleskové povodně z konvekčních srážek Typ říční sítě Podružná vlna – nasycení povodí, další srážková vlna N-leté povodně – statistická charakteristika nikoli predikční

8 Základní pásma řek Pstruhové pásmo: Lipanové pásmo Parmové pásmo
Rychle proudící potoky a říčky Pstruh, vranka, mřenka Lipanové pásmo Středně rychle říčky a říční úseky Lipan, střevle, ouklejka Parmové pásmo Mírně proudné říční úseky Parma, ostroretka, hrouzek Cejnové pásmo Pomalu proudící nížinné říční úseky Plotice, lín, okoun, štika

9 Znečištění toků Hospodaření s pitnou a užitkovou vodou
Eutrofizace – nadměrný obsah živin – vodní květ Znečištění: lokální, plošné Znečišťující látky: Biologické znečištění: silážní šťávy, fekálie, patogenní organismy, netoxické organické látky, toxické organické látky,… Chemické znečištění: hnojiva, fosfáty, pesticidy, těžké kovy, rozpouštědla, polychlorované bifenyly,… Suspenze: průmyslové kaly Odpadní teplo Radioaktivita Kyselé deště

10 Řeky a Brno Regulace vodního toku Svitavy a Svratky
Změna směru toku Ponávky Výstavba vodních nádrží

11 Řeky a Brno – Brněnská přehrada

12 Řeky a Brno – PR Holásecká jezera


Stáhnout ppt "SLADKOVODNÍ EKOSYSTÉMY II"

Podobné prezentace


Reklamy Google