Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akutní koronární syndromy: přednáška pro 5. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akutní koronární syndromy: přednáška pro 5. ročník"— Transkript prezentace:

1 Akutní koronární syndromy: přednáška pro 5. ročník
J. Veselka Kardiologická klinika UK 2. LF FN v Motole

2 Význam AKS Nejobávanější komplikací aterosklerózy jsou akutní koronární syndromy. Každý šestý muž a každá sedmá žena v Evropě umírá na akutní infarkt myokardu Kardiovaskulární onemocnění jsou nejvýznamnější příčinou morbidity i mortality v rozvinutých zemích a koronární nemoc je příčinou 13 % úmrtí na celém světě.

3 Definice Akutní koronární syndromy vznikají v důsledku ischemie nebo ischemií vyvolané nekrózy myokardu. Nestabilní anginu pectoris (pouze ischemie, absence nekrózy) Akutní infarkt myokardu bez elevace ST segmentu (NSTEMI) Infarkt myokardu s elevací ST segmentu (STEMI) nebo nově vzniklou blokádu Tawarova raménka Do akutních koronárních syndromů rovněž řadíme náhlou srdeční smrt vzniklou v důsledku srdeční ischemie.

4 NAP Pro stanovení diagnózy nestabilní anginy pectoris je nutné splnění aspoň jednoho následujících kriterií: Bolest na hrudi vznikající v klidu nebo při minimální námaze a trvající aspoň 20 minut bez podání nitrátů Nově vzniklá angina pectoris (do jednoho měsíce od svého vzniku) Náhlé zhoršení doposud stabilní anginy pectoris Vznik anginy pectoris po proběhlém infarktu myokardu

5 AIM Pro stanovení diagnózy AIM je nutná detekce vzestupu a/nebo poklesu srdečních biomarkerů nekrózy (nejlépe srdečního troponinu, případně MB frakce kreatinkinázy) přesahující aspoň při jednom z měření 99. percentil referenčních hodnot pro běžnou populaci a k tomu splnění nejméně jedné z následujících podmínek: - Symptomy ischemie myokardu - Nově vzniklé patologické změny úseku ST nebo vlny T na EKG - Vývoj patologických Q kmitů na EKG - Zobrazení nově vzniklé ztráty viabilního myokardu pomocí zobrazovacích metod - Identifikace intrakoronárního trombu zobrazovacími metodami nebo při pitvě

6 Prodělaný IM Pro diagnózu prodělaného infarktu myokardu je zapotřebí splnění aspoň jednoho z následujících kriterií: Patologické kmity Q na EKG při vyloučení jiných příčin Přítomnost neviabilního myokardu prokázaná zobrazovacími metodami při vyloučení neischemických příčin Patologicko-anatomický průkaz prodělaného infarktu.

7 Akutní koronární syndromy
Akutní infarkt myokardu ST elevace bez ST elevace Nestabilní angina pectoris

8 Patofyziologie akutních koronárních syndromů

9 Vznik akutního koronárního syndromu
Ruptura plátu Obnažení lipidového jádra Vznik destičkového trombu Spasmus Uzávěr tepny

10 Nestabilní plát a jeho ruptura patofyziologický podklad akutního koronárního syndromu

11

12 Jiné příčiny vzniku AIM
Hypotenze s nízkými perfuzními tlaky Hypertenze s vysokými nároky na spotřebu kyslíku Bradykardie s nízkými srdečním výdejem a hypotenzí Tachykardie se zkrácením diastoly a vyšší spotřebou kyslíku Hypertrofie myokardu při hypertrofické kardiomyopatii nebo aortálních vadách s vysokou spotřebou kyslíku a vysokým průtokem věnčitými tepnami již za bazálních podmínek Těžká anemie se sníženou schopností krve transportovat kyslík

13 Patologie

14 Klinika

15 EKG

16 EKG při STEMI Patognomonický nález pro STEMI však vyžaduje, aby elevace ST segmentu byla přinejmenším 1 mm a z hlediska topografie by měla být přítomna aspoň ve dvou sousedních svodech (např. V1 a V2 nebo I a aVL nebo III a aVF). Ve svodech V2-V3 vyžadujeme přítomnost elevace ST segmentu aspoň 2 mm. Akutně vzniklá blokáda jednoho z Tawarových ramének (typičtěji levého) má identický význam jako výše popsaná elevace ST segmentu. Deprese ST segmentu ve svodech V1-V3 při terminálně pozitivní vlně T v identických svodech bývá rovněž považován za ekvivalent STEMI. Potvrzení můžeme nalézt při pořízení EKG záznamu ze svodů V7-V9.

17

18

19

20

21

22

23 AIM při průchodném koronárním řečišti

24

25

26

27 Diferenciální diagnóza
Bolest na hrudi muskuloskeletální etiologie má častěji píchavý charakter, je lokalizována do jednoho konkrétního bodu, reaguje na různé pohyby a existují úlevové polohy. Onemocnění jícnu s jeho spasmy reagujícími někdy ústupem na teplo nebo pyróza po dietní chybě reagující na podání antacid. Disekce aorty: obvykle se projevuje krutou, drásající bolestí na hrudníku, pro kterou je charakteristický náhlý začátek, někdy spojený s fyzickou námahou.

28 Diferenciální diagnóza
Onemocnění pleury zánětlivého nebo nádorového charakteru vedou rovněž k lokalizovaným bolestem spíše píchavého charakteru, která obvykle souvisí s dýcháním. Plicní embolizace se primárně projevuje klidovou dušností, sekundárně však může vyvolávat i stenokardie včetně zvýšených hodnot troponinu. Všechny cholecystopatie mohou rovněž imitovat AKS a podobně je tomu rovněž u vředové choroby gastroduodena

29 Diferenciální diagnóza
Akutní pankreatitida se kromě výrazných bolestí břicha s iradiací do hrudníku může manifestovat i milimetrovými elevacemi ST segmentu na EKG, což může být při sporné symptomatologii zavádějící. Perimyokarditida může být spojena jak s bolestmi na hrudi (často atypickými), tak i mírnou elevací biomarkerů. Tako-tsubo kardiomyopatie imituje symptomatologii AIM. Dokonce je rovněž přítomna lehká elevace biomarkerů, která obvykle neodpovídá výrazné poruše kinetiky levé komory v akutní fázi onemocnění.

30 Terapie

31 Předhospitalizační medikace
ASA + clopidogrel (ticagrelor) – v dávce mg (i.v. nebo p.o.), při chronickém podávání stačí 200 mg mg Heparin Snížit bolest, strach, dušnost – opiáty, benzodiazepiny BB – pokud nejsou KI NTG – pokud není hypotenze

32 Schéma PCI

33 The distribution of the 22 interventional centers working (24/7) in the Czech Republic (population of the Czech Republic is 10 million people)

34 Komplikace Arytmie, náhlá smrt – primární FK Pokračující ischemie
Poruchy vedení Srdeční selhání Ruptura IVS nebo volné stěny (papilárního svalu) Plicní embolie Perikarditida

35

36

37

38 LUCAS

39

40

41 Prognóza 1 rok: AIM 2-4%, úmrtí 2-4%

42 Medikace po AKS Aspirin a další antiagregans (clopidogrel, ticagrelor…) Statiny Beta-blokátory ACEinhibitory (sartany)

43 Pohyb a dieta! Minimálně 1,5 hodiny fyzické zátěže týdně
Pas < 88/94 cm, LDL < 1,8, Tg < 2, HDL > 1

44 Indikace k EFV/ICD Nemocní po IM s dysfunkcí levé komory (EFLK ≤ 0,40), u nichž dojde při standardní farmakologické léčbě (betablokátory) po více než 48 hodinách od IM ke vzniku nesetrvalé komorové tachykardie, jsou indikováni k elektrofyziologickému vyšetření před dimisí. Pokud dojde k indukci maligní arytmie, přistupujeme k implantaci kardioverteru-defibrilátoru z primárně preventivních důvodů. Poinfarktové dysfunkce LK (EF ≤ 0,35) po provedené revaskularizaci, minimálně 40 dnů po IM, u nemocných ve funkční třídě NYHA II–III

45 Indikace k BiV/ICD Po vyčerpání možností standardní terapie srdečního selhání zvažujeme u symptomatických nemocných (NYHA III-IV) se systolickou dysfunkcí levé komory srdeční (EF ≤ 35 %) a šíří komplexu QRS ≥ 120 ms indikaci k srdeční resynchronizační léčbě

46 Závěry Akutní koronární syndromy představují nejčastější příčinu úmrtí. Vyžadují rychlé stanovení stanovení diagnózy a rychlou revaskularizaci. Pacient, který prodělal AKS, je do konce života „kardiakem“ včetně úpravy životosprávy a medikace. V každém oboru medicíny se s pacienty s AKS budete setkávat.


Stáhnout ppt "Akutní koronární syndromy: přednáška pro 5. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google