Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy EKG Hodnocení EKG křivek v každodenní praxi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy EKG Hodnocení EKG křivek v každodenní praxi."— Transkript prezentace:

1 Základy EKG Hodnocení EKG křivek v každodenní praxi

2 Srdce a oběhový systém  Srdce je dutý svalový orgán uložený v hrudníku  Hmotnost srdce dospělého člověka je cca 300 g  Je tvořeno čtyřmi srdečními dutinami- levou a pravou síní, levou a pravou komorou. Mezi kterými jsou srdeční chlopně.  Celý život až do smrti se srdce pravidelně kontrahuje / stahuje / a vypuzuje krev do tělního oběhu. Funguje tedy jako „ pumpa“  Pravidelné stahování / systola/ a uvolňování/ diastola / není na rozdíl např. od příčně pruhovaných svalů končetin závislé na lidské vůli

3 Tělní oběh Neokysličená krev z celého těla přitéká do pravé síně Neokysličená krev z celého těla přitéká do pravé síně Z pravé síně do pravé komory Z pravé komory je krev vedena plicní tepnou do plic, kde se okysličí Z plic je okysličená krev odvedena plicními žílami do levé síně Z levé síně do levé komory Z levé komory vypuzena stahem svaloviny do aorty Aorta se větví na menší tepny a rozvede okysličenou krev po celém těle Tímto způsobem se vypudí do oběhu cca 70 ml krve

4 Co je to vlastně EKG ?  Každý stah srdečního svalu je vlastně až výsledkem změn na úrovni buněk srdečního svalu, kde dochází k přesunu iontů a tím k elektrickým změnám, které se projeví stažením / kontrakcí / srdečního svalu  EKG – ElektroKardioGram – je záznam změn elektrického napětí vyvolaných elektrickým polem srdce mezi dvěma místy tělesného povrchu  Jednodušeji : EKG zaznamenává elektrické změny, které se dějí při srdeční činnosti, při opakovaném stahování / systole/ a uvolňování/ diastola/ srdečního svalu

5 EKG -svody  EKG většinou zaznamenáváme 12 základními svody – 6 končetinových svodů a 6 hrudních svodů  Umístění elektrod – červená – PHK, žlutá- LHK, zelená – LDK, černá – PDK hrudní svody – V1-6  12 různých „ pohledů“ na srdce

6

7

8 Význam EKG  pomocná metoda, která nám umožní učinit některé /pouze některé !!!/ diagnosy  vždy musíme EKG hodnotit spolu se subjektivními obtížemi pacienta, jeho klinickým stavem a hodnotami dalších vyšetření – TK, teplota, lab. atd.

9 Základy popisu EKG  V srdci rozlišujeme buňky takzvaného pracovního myokardu, které vykazují jak elektrickou tak mechanickou činnost  a daleko méně početné specializované buňky takzvaného převodního systému srdečního, které mají schopnost tvorby elektrických srdečních vzruchů a rozvádějí tyto vzruchy k jednotlivým pracovním / kontraktilním / buňkám  Rozlišujeme tyto základní části převodního systému – Sinoatriální /SA/ uzel, Atrioventrikulární / AV/ uzel, Hisův svazek, pravé a levé raménko, Purkyňova vlákna

10

11

12 Základní hodnocení natočené křivky  Frekvence–nespoléhat se na vytištěný údaj ! Orientační hodnocení podle průměrné vzdálenosti jednotlivých komplexů / R-R interval / Orientační hodnocení podle průměrné vzdálenosti jednotlivých komplexů / R-R interval / Při obvyklé rychlosti / 25 mm/s/ : R-R jsou vzdáleny 2 čtverce- fr. 150/min R-R 3 čtverce – fr. 100/min R-R 5 čtverců – fr. 60/min R-R 6 čtverců - fr. 50/min

13

14

15 Rytmus  Přítomnost vlny P – sinusový rytmus – vzruch se šíří ze sinoatriálního uzlu – fyziologický / správný/ rytmus  Nepřítomnost vlny P – arytmie – například nejčastěji fibrilace síní  Pravidelnost vzdálenosti jednotlivých komplexů / R-R / - pravidelné intervaly – sinusový rytmus. Nepravidelné intervaly – např. fibrilace síní

16

17

18 Hodnocení morfologie / tvaru / EKG křivky  Hodnocení zejména úseku ST a vlny T  Elevace / vzestup / ST úseku – může svědčit pro akutní infarkt  Deprese /pokles/ úseku ST může také svědčit pro infarkt nebo alespoň ischemii / nedokrvení / myokardu  Negativní vlna T – může svědčit také pro ischemii nebo infarkt myokardu

19

20

21

22

23

24 Nejzávažnější arytmie  Takzvané maligní arytmie  Pacient ztrácí vědomí, nehmatný puls, zástava dechu a oběhu  Asystolie – „ rovná čára „ nebo ojedinělý komplex  Komorová tachykardie  Fibrilace komor

25

26

27

28 Hodnocení EKG křivky na monitoru  Frekvence  Přítomnost vlny P  Pravidelnost x nepravidelnost  Většinou nelze hodnotit přítomnost ložiskových změn / např.infarktu/ z jednoho svodu

29 Souhrn – 1.  Kdy natočit EKG ? – Pacient si stěžuje na Pacient si stěžuje na a/ dušnost a/ dušnost b/ bolesti na hrudi b/ bolesti na hrudi c/ palpitace – pocit nepravidelné či rychlé srdeční akce c/ palpitace – pocit nepravidelné či rychlé srdeční akce d/ kolaps d/ kolaps

30 Souhrn- 2.  Umět natočit EKG ! Svody ! Pokud jsou elektrody špatně připojeny, je záznam neinterpretovatelný !  Natočenou křivku ihned označit jménem, ročníkem pacienta, číslem postele a pokoje, datumem, hodinou !

31 Souhrn –3.  Prohlédnout si natočenou křivku a urgovat příchod lékaře v případě že a/ vzdálenost jednotlivých komplexů je v průměru menší než 2 čtverečky / frekvence přes 150/min/ a/ vzdálenost jednotlivých komplexů je v průměru menší než 2 čtverečky / frekvence přes 150/min/ b/ vzdálenost je v průměru větší než 6 čtverečků / frekvence pod 50/min/ b/ vzdálenost je v průměru větší než 6 čtverečků / frekvence pod 50/min/ c/ jsou přítomny výrazné nepravidelnosti ve vzdálenostech jednotlivých komplexů / R-R/ c/ jsou přítomny výrazné nepravidelnosti ve vzdálenostech jednotlivých komplexů / R-R/ d/ jsou přítomny elevace ST úseků / „Hradčany“/ či negativní vlny T ve více svodech d/ jsou přítomny elevace ST úseků / „Hradčany“/ či negativní vlny T ve více svodech

32 Souhrn - 4.  Je přítomna asystolie-„ rovná čára“, komorová tachykardie či fibrilace komor- pacient ztrácí vědomí, většinou nehmatný puls, zástava dechu - zahájení KPR komorová tachykardie či fibrilace komor- pacient ztrácí vědomí, většinou nehmatný puls, zástava dechu - zahájení KPR

33 V případě akutních událostí na oddělení zachraňujete pacienty především Vy ! Vy jste na oddělení celý den. Vám si pacienti stěžují na své obtíže. Vy vidíte pacienty častěji než lékař. Na Vás záleží jestli se pacientovi dostane řádné péče. A dobré povědomí o tom kdy natočit EKG a kdy na základě znalosti základních EKG patologií urgovat příchod lékaře, může pacientovi zachránit život! V případě akutních událostí na oddělení zachraňujete pacienty především Vy ! Vy jste na oddělení celý den. Vám si pacienti stěžují na své obtíže. Vy vidíte pacienty častěji než lékař. Na Vás záleží jestli se pacientovi dostane řádné péče. A dobré povědomí o tom kdy natočit EKG a kdy na základě znalosti základních EKG patologií urgovat příchod lékaře, může pacientovi zachránit život!


Stáhnout ppt "Základy EKG Hodnocení EKG křivek v každodenní praxi."

Podobné prezentace


Reklamy Google