Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborné a vědecké práce Brno 12. března 2006. Odborné a vědecké práce Zpráva o semestrálním projektu Závěrečná práce Bakalářská a diplomová práce Disertační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborné a vědecké práce Brno 12. března 2006. Odborné a vědecké práce Zpráva o semestrálním projektu Závěrečná práce Bakalářská a diplomová práce Disertační."— Transkript prezentace:

1 Odborné a vědecké práce Brno 12. března 2006

2 Odborné a vědecké práce Zpráva o semestrálním projektu Závěrečná práce Bakalářská a diplomová práce Disertační a habilitační práce Příspěvek do vědeckého časopisu, sborníku Původní vědecká práce, monografie

3 Dokument dokument obsahformatypografietechnologie

4 Doporučení obsahová Základem je odborný styl teoretický, odborný, popularizační, úřední použití odborných názvů a termínů rozložené slovesné jmenné vazby (provést důkaz  dokázat) rozvětvená, kompaktní a propracovaná větná struktura perfektní pravopis

5 Doporučení obsahová Členění textu vhodné členění do odstavců kapitoly, podkapitoly, sekce (3 úrovně) přehledné nadpisy běžná záhlaví tabulkový a grafický materiál matematické výrazy a doplňky

6 Doporučení obsahová Běžně používaný obsahový model: Abstrakt Úvod a cíl práce Literární přehled Materiál a metody (Analýza problému) Výsledky (Návrh řešení) Diskuse Závěr Bibliografické citace Přílohy, rejstříky a seznamy

7 Doporučení formální forma strojopis sazba ČSN 01 6910ON 88 2503 Pravidla českého pravopisu

8 Sazba a technologie Speciální znaky Odstavce Stránky Uspořádání dokumentu Počítačové zpracování

9 Bibliografické citace V citaci monografické publikace uvedeme údaje v pořadí autor, název, pořadí vydání, místo vydání, nakladatelství, rok, (počet stran), ISBN. Používáme interpunkci podle následujícího příkladu: Havlíček, P., Kos, J. Oceli třídy 11 v technické praxi. 1. vyd. Praha: Technika, 1992. 122 s. ISBN 80-1213-765-X. Citace příspěvku v monografické publikaci (ve sborníku) obsahuje autora, název příspěvku, slovo In, název zdrojového dokumentu (s případným autorem), pořadí vydání, místo vydání, nakladatelství, rok, umístění ve zdrojovém dokumentu, ISBN. Interpunkce je podle následujícího příkladu: Rosáček, H. Metoda měření kvality lícovaných spojů. In Svojtka, K. (ed.) Metody obrábění konstrukčních ocelí. Ostrava: VŠB-TU, 2004, s. 198–204. ISBN 80-5775-543-6.

10 Bibliografické citace Citace příspěvku v seriálové publikaci (v časopisu) obsahuje autora, název příspěvku, název časopisu, číslo, ročník, umístění ve zdrojovém dokumentu, ISSN. Používejte interpunkci podle následujícího příkladu: Hanák, P., a kol. Možnosti měření lícovaných povrchů. Naše metalurgie, č. 5, roč. 2001, s. 23–27. ISSN 4334-1221. Citace elektronických zdrojů musí obsahovat všechny údaje, pokud jsou známy, tedy autora, název, typ zdroje (například [online], [CD-ROM] apod.), dostupnost (elektronická adresa, URL), datum citace v hranatých závorkách. Další podrobnosti lze najít v normě ČSN ISO 690-2.


Stáhnout ppt "Odborné a vědecké práce Brno 12. března 2006. Odborné a vědecké práce Zpráva o semestrálním projektu Závěrečná práce Bakalářská a diplomová práce Disertační."

Podobné prezentace


Reklamy Google