Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika v mamologii Bendová M, Gojiš O. Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FN KV PRAHA 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika v mamologii Bendová M, Gojiš O. Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FN KV PRAHA 10."— Transkript prezentace:

1 Diagnostika v mamologii Bendová M, Gojiš O. Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FN KV PRAHA 10

2 Vývoj diagnostiky První diagnostika- samovyšetřování, vyšetření lékařem a následná terapie klinicky jasných stadií Ca prsu První diagnostika- samovyšetřování, vyšetření lékařem a následná terapie klinicky jasných stadií Ca prsu Zobrazovací metody - A.Salomon 1913 vyšetření prsu po operaci histologicky a rentgenologicky, zobrazení nádorových kalcifikací Zobrazovací metody - A.Salomon 1913 vyšetření prsu po operaci histologicky a rentgenologicky, zobrazení nádorových kalcifikací Kleinschmidt 1927 – zmínka o MG žijící ženy Kleinschmidt 1927 – zmínka o MG žijící ženy R.Bláha 1937 – RTG diferenciální diagnostika benigních a maligních lézí prsu R.Bláha 1937 – RTG diferenciální diagnostika benigních a maligních lézí prsu

3 Diagnostika 70.let Zlepšování technických parametrů radiodiagnostických přístrojů (firmy Siemens, Philips, GE aj.) Zlepšování technických parametrů radiodiagnostických přístrojů (firmy Siemens, Philips, GE aj.) Nové MG postupy – xeromamografie 1965 Ruzicka, Wolfe 1972 Nové MG postupy – xeromamografie 1965 Ruzicka, Wolfe 1972 Ultrasonografie B-mode 197l, dynamické zobrazení (real-time) Ultrasonografie B-mode 197l, dynamické zobrazení (real-time) Termografie, pararadiodiagnostické metody Termografie, pararadiodiagnostické metody

4 Diagnostika 80.-90.let Diagnostika 80.-90.let Další technické zlepšování mamografů (dvojitá filtrace, možnost zvětšení, sekundární clony, kontrola komprese, větší pohyblivost ramene atd.) Další technické zlepšování mamografů (dvojitá filtrace, možnost zvětšení, sekundární clony, kontrola komprese, větší pohyblivost ramene atd.) Možnost stereotaxe, digitální display, nové chemikálie, vývoj nových folií, dokonalejší negatoskopy a vyvolávací automaty Možnost stereotaxe, digitální display, nové chemikálie, vývoj nových folií, dokonalejší negatoskopy a vyvolávací automaty Screening MG - detekce choroby v co nejčasnějším kurabilním stadiu s cílem snížení úmrtnosti Screening MG - detekce choroby v co nejčasnějším kurabilním stadiu s cílem snížení úmrtnosti Genetické vyšetření –BRCA1,2, - detekce rizikových skupin populace Genetické vyšetření –BRCA1,2, - detekce rizikových skupin populace

5 Karcinomy prsu Sporadické (náhodně vzniklé) - 90 % Sporadické (náhodně vzniklé) - 90 % Hereditární (geneticky podmíněné) – 10 % Hereditární (geneticky podmíněné) – 10 % Geny pro vznik nádorových onemocnění : Geny pro vznik nádorových onemocnění : - onkogeny - supresorové geny - DNA reparační geny

6 BRCA 1 a BRCA 2 podíl odpovědnosti na dědičných Ca mammae BRCA 1 52 % rodin BRCA 1 52 % rodin BRCA 2 32 % rodin BRCA 2 32 % rodin Jiné geny 16% rodin Jiné geny 16% rodin Celoživotní riziko nositelek mutace: Ca mammae 85 %, běžná populace 10%. Ca ovarii 60% (BRCA 1), resp. 20% (BRCA 2), běžná populace 2%

7 Rizika nádorů u nositelů mutace BRCA 1 a 2 BRCA 1 BRCA 1 -karcinom prsu 85 % -metachronní C 50 60 % -karcinom ovarií 60 % -kolorektální Ca RR 4 -karcinom prostaty RR 3 BRCA 2 BRCA 2 -karcinom prsu 85 % -metachronní C 50 60 % -karcinom ovarií 20 % -Ca žlučníku a žluč.cest RR 5 -Ca pankreatu RR 3,5 -Ca žaludku RR 2,5 -Ca prostaty RR 4,5 -maligní melanom RR 2,5 -kolorektální Ca RR 4 -karcinom prsu u muže 6 %

8 Jiné syndromy s rizikem C 50 Li-Fraumeni sy (+sarkomy, hematol.malignity, Ca nadledviny, tumory CNS) Ataxia telangiectatica (+ hematol. malignity, Ca žaludku, Ca těla děložního, CNS, kůže) (+ hematol. malignity, Ca žaludku, Ca těla děložního, CNS, kůže) Peutz-Jeghers sy (+Ca cerv.uteri, kolorektální Ca, Ca pankreatu, Ca žaludku) (+Ca cerv.uteri, kolorektální Ca, Ca pankreatu, Ca žaludku) Cowden sy (+ Ca št. Žlázy – ne meduální, hamartomy kůže) (+ Ca št. Žlázy – ne meduální, hamartomy kůže) Lynch sy (+ kolorektální Ca, nádory dělohy, Ca hepatobiliárního a močového traktu, CNS, kůže) (+ kolorektální Ca, nádory dělohy, Ca hepatobiliárního a močového traktu, CNS, kůže)

9 Schéma vyšetřovacího algoritmu nositelů mutací BRCA 1 a 2 Žena Žena Samovyšetřování prsů Klinické vyšetření prsů UZ prsů MG MRI prsů UZ břicha Tumor markery (CA 125, CEA, CA 15-3) HemokultKolonoskopie Kožní vyšetření Profylaktická ME a AE bilat. Muž Muž Samovyšetřování prsů Hemokult Tu markery (CEA, CA 19-9, PSA) Kolonoskopie Vyšetření prostaty (per rec. a UZ) (per rec. a UZ) UZ břicha Kožní vyšetření

10 Invazivní diagnostické metody - perkutánní Diagnostická punkce cyst Diagnostická punkce cyst Fine-needle aspirační cytologie Fine-needle aspirační cytologie Core cut biopsie tumoru i uzliny (stereotaktický odběr) Core cut biopsie tumoru i uzliny (stereotaktický odběr) Vakuová biopsie (mamotomie) Vakuová biopsie (mamotomie) Preoperční lokalizační techniky (lokalizační dráty, pigment, klip) Preoperční lokalizační techniky (lokalizační dráty, pigment, klip) peroperační RTG kontrola, peroperační biopsie + okraje chirurgického řezu peroperační RTG kontrola, peroperační biopsie + okraje chirurgického řezu Lokalizace (označení) sentinelové uzliny – patent blau, scintigraficky Tc- gamasonda

11 VYŠETŘOVACÍ METODY MAMOGRAFIE MAMOGRAFIE ULTRAZVUK ULTRAZVUK BIOPSIE - FNB, core – cut biopsy BIOPSIE - FNB, core – cut biopsy DUKTOGRAFIE DUKTOGRAFIE VAKUOVÁ MAMOTOMIE VAKUOVÁ MAMOTOMIE MAGNETICKÁ REZONANCE MAGNETICKÁ REZONANCE CT, PET - CT CT, PET - CT CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE

12 MAMOGRAFIE - MG MAMOGRAF MAMOGRAF Přísné hodnoty pro MG přístroj Přísné hodnoty pro MG přístroj Měkká technika 25 – 29 kV dle tloušťky prsu Měkká technika 25 – 29 kV dle tloušťky prsu filtr Mo - prsy tloušťky do 5 cm x filtr Rh - prsy filtr Mo - prsy tloušťky do 5 cm x filtr Rh - prsy tloušťky od 5 cm tloušťky od 5 cm Komprese prsů pro rovnoměrné rozložení tkáně, Komprese prsů pro rovnoměrné rozložení tkáně, MLO a CC projekce MLO a CC projekce Kazety, MG filmy jednostranně polévané Kazety, MG filmy jednostranně polévané Vyvolávací automat: klasický, day-light Vyvolávací automat: klasický, day-light Negatoskopy Negatoskopy MG je základní vyšetřovací metoda pro ženy nad MG je základní vyšetřovací metoda pro ženy nad 40 let, ale při patologických změnách a dle klinického 40 let, ale při patologických změnách a dle klinického stavu se provádí i u mladších žen stavu se provádí i u mladších žen

13 SCREENINGOVÁ MG - SMG SMG je určena pro asymptomatické ženy (bez SMG je určena pro asymptomatické ženy (bez hmatné léze) od 45 do 69 let hmatné léze) od 45 do 69 let - indikuje pouze gynekolog či praktický lékař - indikuje pouze gynekolog či praktický lékař - frekvence 1 x za 2 roky SMG hrazená pojišťovnou - frekvence 1 x za 2 roky SMG hrazená pojišťovnou - lze si zaplatit SMG v mezidobí po 1 roce od - lze si zaplatit SMG v mezidobí po 1 roce od hrazené MG hrazené MG - ženy od 40 do 45,resp.nad 69 let si mohou preventivní MG zaplatit po 1-2 letech - ženy od 40 do 45,resp.nad 69 let si mohou preventivní MG zaplatit po 1-2 letech - doplnění UZ či dalšího vyšetření dle nálezu - doplnění UZ či dalšího vyšetření dle nálezu na MG indikuje rentgenolog na MG indikuje rentgenolog - celostátně sledovaná kvalita screeningových - celostátně sledovaná kvalita screeningových center, datový audit, účast asi 1/3 žen center, datový audit, účast asi 1/3 žen - CÍL SMG - záchyt nádorů nízkých stadií (nehmatných lézí) úspěšněji léčitelných, návrat žen do života - CÍL SMG - záchyt nádorů nízkých stadií (nehmatných lézí) úspěšněji léčitelných, návrat žen do života

14 DALŠÍ METODY VAKUOVÁ MAMOTOMIE VAKUOVÁ MAMOTOMIE - podtlakově se odsaje několik silnějších válečků z místa mikrokalcifikací většinou pod MG kontrolou za použití mamotomu - podtlakově se odsaje několik silnějších válečků z místa mikrokalcifikací většinou pod MG kontrolou za použití mamotomu - specializovaná pracoviště - specializovaná pracoviště PET - CT, CT PET - CT, CT - dokáže zobrazit téměř všechny solidní nádory - dokáže zobrazit téměř všechny solidní nádory - staging u metastazujícího karcinomu prsu - staging u metastazujícího karcinomu prsu - detekce relapsu při elevaci tumorových markerů a - detekce relapsu při elevaci tumorových markerů a selhání standardních metod selhání standardních metod - náhodný nález nádoru prsu - náhodný nález nádoru prsu TERMOGRAFIE TERMOGRAFIE MIKROVLNNÁ RADIOMETRIE MIKROVLNNÁ RADIOMETRIE IMPEDANČNÍ TOMOGRAFIE IMPEDANČNÍ TOMOGRAFIE CTLM - COMPUTED TOMOGRAPHY LASER CTLM - COMPUTED TOMOGRAPHY LASER MAMOGRAPHY MAMOGRAPHY - se již nepoužívá – zobrazovala cévy i u benigních lézí - se již nepoužívá – zobrazovala cévy i u benigních lézí


Stáhnout ppt "Diagnostika v mamologii Bendová M, Gojiš O. Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FN KV PRAHA 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google