Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE přínos diagnostiky(?)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE přínos diagnostiky(?)"— Transkript prezentace:

1 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE přínos diagnostiky(?)
Bendová M2., Bílková A.1, Svoboda B.2 2Gynekologicko-porodnická klinika 1Radiodiagnostická klinika 3.LF UK a FN KV PRAHA 10

2 VYŠETŘOVACÍ METODY - ULTRAZVUK
- MAMOGRAFIE - ULTRAZVUK - BIOPSIE - FNB, core cut biopsie, otevřená biopsie (peroperační) - DUKTOGRAFIE - VAKUOVÁ MAMOTOMIE - MAGNETICKÁ REZONANCE - CT, PET - CT - CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE

3 Další vyšetřovací metody
Scintimamografie Vysokofrekvenční sonografie termografie Elektromagnetická impendance Elastografie Optická vyšetření Termovaskulární vyšetření Měření elektických potenciálů Spektroskopie Mikrovlnná radiometrie Magnetomamografie Laserová sonografie Duktální laváž, duktoskopie Genetický profil Hall-effekt

4 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE
CTLM (Computed Tomography Laser Mammography) ve FNKV k dispozici od února 2007

5 PRACOVIŠTĚ CTLM VE SVĚTĚ
SRN Department of Radiology, Charité Mitte University Hospital, Berlin Itálie Policlinico Paolo Giancone Hospital, Palermo Catholic University Hospital, Rome University of Udine, Udine European Institute of Oncology, Milan Polsko Institute of Oncology, Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center, Gliwice Česká republika Charles University,1. a 3.LF, Praha Čína Friendship Hospital, Beijing Rakousko Medical University of Vienna, Vienna Arabské Emiráty SAQR Hospital, Ras al Khaimad Turecko Gazi University, Ankara USA

6 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE
Imaging Diagnostic System Inc. (IDSI) je americká společnost, která tuto technologii vyvinula - chce začlenit CTLM mezi základní vyšetřovací metody (doplněk mamografie) ke zlepšení rozlišování mezi maligními a benigními ložisky v prsech (zejména v denzních) a pomoci tak snížit počet invazivních vyšetření,tj. biopsií s benigním výsledkem - snaha zjistit skryté karcinomy - nenahrazuje konvenční metody pro detekci a diagnostiku nádorů prsu - doplňující metoda - ženy s tukovými či nízce denzními prsy nejsou vhodné pro CT LM vyšetření - někdy se angiogeneze zobrazí i u benigních nálezů

7 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE
- je zcela nová vyšetřovací metoda - má napomáhat ostatním vyšetřovacím metodám (MG) při detekci karcinomu prsu - doplňuje ostatní vyšetřovací metody v mamodiagnostice v indikovaných případech CTLM - zobrazuje prsy bez radiace a bez komprese - snímky získané CTLM® technologií se zcela odlišují od zobrazování prsů na mamografu a při UZ - ukáže jednak fyziologické struktury - prsní žíly, a kromě nich může zobrazit angiogenezi, která může doprovázet rostoucí karcinom

8 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE
Cílem naší práce je : a) primárně - vysvětlit principy této nové metody - nastínit možnosti využití CTLM v praxi - zhodnotit možnosti CTLM při detekci zhoubných nádorů b) sekundárně - potvrdit či vyvrátit hypotézu, že CTLM dovede jednoznačně rozlišit, zda se jedná o nález benigní či maligní, a lze se obejít bez invazivní core cut biopsie při stanovení správné diagnózy

9 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE
ANGIOGENEZE - maligní nádory produkují angiotaktické substance, které stimulují růst krevních cév v jejich okolí a poskytují zvýšené krevní zásobení malignímu tumoru - tyto nové cévy nerostou ze středu nádoru, ale jsou přitahovány z okolních cév - proto je oblast angiogeneze mnohem větší, nežli je velikost samotného nádoru a většinou je v blízkosti nádoru

10 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE
- CTLM využívá laserového paprsku o vlnové délce 808 nm, který se absorbuje v místech, kde je vysoká koncentrace hemoglobinu v obou jeho formách : methemoglobinu a oxyhemoglobinu - v žilním systému a v novotvořených cévách - při této vlnové délce laserového paprsku jsou molekuly tuku a vody transparentní, protože neabsorbují laserové záření

11 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE
- při 808 nm se křivky deoxyhemoglobinu a oxyhemoglobinu protínají - při této vlnové délce CT LM vytváří následně obrazy 2D a 3D, na kterých je vidět rozložení hemoglobinu v prsu v závislosti na stupni absorpce vyjádřené barvou zelenou až bílou - tkáně bohaté na vodu a tuk jsou transparentní - černé

12 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE
ABSORBČNÍ KŘIVKY

13 STUPNĚ INTENZITY SIGNÁLU PŘI CTLM
INTENZITA BARVA OBLAST TYP TKÁNĚ Velmi vysoká Bílá cévní prostory cévy,sytá AGN Hyperintenzivní Světle zelená hyperperfuze méně sytá AGN, vazodilatace, laktace Izointenzivní Tmavě zelená normální perfuze funkční žláza, intersticiální cirkulace Hypointenzivní Černá hypoperfuze chabá vaskularizace, tuk, cysty,atrofie

14 STUPNĚ INTENZITY SIGNÁLU PŘI CTLM
Hyperintenzivní Hypointenzivní Izointenzivní Velmi vysoká intenzita

15 VYŠETŘENÍ NA CTLM - denní test fantomu – fantom je vyroben ze speciálního vosku a jsou v něm simulovány cévní struktury - pokud je kvalita testu fantomu vyhovující, přistupuje se k vyšetření, srovnává se se vzorovým nastavením fantomu - vyšetřování i testování fantomu se provádí ve tmě, v klidném prostředí vyšetřovny Kontraindikace k vyšetření CTLM 1. Rána, vyrážka, popálení kůže prsu 2. Předchozí biopsie před < než 6 dnů 3. Prsní implantáty 4. Výrazná pooperační deformita 5. Tetování 6. Citlivost na světlo – porfyrie 7. Těhotenství nebo laktace

16 VYŠETŘENÍ NA CTLM konstruovaném vyšetřovacím stole
- Vyšetření probíhá na speciálně konstruovaném vyšetřovacím stole - V místě hrudníku je otvor se zdrojem laserového paprsku o vlnové délce 808 nm - Pacientka leží během vyšetření na břiše, vyšetřovaný prs je umístěn v otvoru - Pilotní vrstva u baze prsu, aby bylo uložení prsu během vyšetření správné a omezil se vznik artefaktů

17 VYŠETŘENÍ NA CTLM - Pak se provádí vyšetření prsu od
jeho baze po bradavku, vrstvy po 4 mm, lze zmenšit na 1 mm - Žena je během vyšetření v klidu, aby nevznikaly pohybové artefakty - Po vyšetření jednoho prsu se provede vyšetření prsu druhého stejným způsobem - Délka vyšetření je minut podle velikosti prsu - Při větší velikosti prsu trvá vyšetření vzhledem k většímu počtu vrstev déle Součástí stolu CTLM je PC určený k vyhodnocování snímků se speciálně vyvinutým softwarem pro potřeby pracovišť s CTLM

18 CTLM - ARTEFAKTY - objemné prsy
mají atypický tvar a často podmiňují artefakty a tvarové abnormality, které ztěžují hodnocení CTLM snímků - ženy s nízkou hmotností jsou obtížně vyšetřitelné, čidlo na ně nereaguje, opakované ukládání pacientky

19 HODNOCENÍ CTLM - hodnocení v 2D obrazech, 3 roviny, vrstvy
dále prohlížení v trojrozměrném 3D obraze ve 3 rovinách , lze otáčet sledujeme, kde se zobrazí event. AGN

20 CTLM NÁLEZY CYSTA

21 CTLM NÁLEZY HEMATOM ANGIOGENEZE – NEG.BIOPSIE CÉVA PŘI BAZI

22 CTLM – SOUBOR Pacientky (n= 1022) pro CTLM vyšetření
vybíráme podle následujících kriterií : 1. Pacientky před core cut biopsií, nejasný nález v prsu 2. Bohatší struktura žlázy, dle typologie převážně Tabár I.,IV. a V. 3. Onkologické pacientky léčené pro ca mammae 4. Ostatní (mladé ženy, benigní biopsie v anamnéze)

23 CTLM březen 2007 – listopad 2008 ve FN KV
Celkem CTLM 1022 žen Průměrný věk 51 let (17 až 81) suspekce MG(+event.UZ) 148 Core cut biopsy pozitivní negativní

24 CTLM SOUBOR – 1022 žen žen - bez závažného nálezu (negativní, benigní MG,UZ dle klasifikace BIRADS) - kontroly v rámci onkologického sledování bez známek recidivy - 148 pacientek se susp. MG nebo UZ nálezem před core-cut biopsií výsledek histologie benigní maligní

25 Výsledky histologie maligních lézí
Duktální invazivní karcinom Duktální inv.karcinom + DCIS DCIS Lobulární a dukt. invaz.karcinom 3 Lobulární invazivní karcinom Tubulární invazívní karcinom Medulární karcinom Apokrinní karcinom Celkem

26 Výsledky histologie benigních lézí
Fibróza, hyalinizace Pseudoagniomatózní hyperplazie 13 Chronická fibrózní mastopatie Fibroadenomy, benig.fyloid.tumor 10 Sklerozující adenóza Typická duktální hyperplazie Zánětlivé změny Radiální jizva, sklerozující léze Ostatní Celkem

27 Přítomnost angiogeneze v CTLM obraze
Ze 148 žen se suspektním obrazem MG nebo sono jen u 22 zjištěna angiogeneze

28 Histologické typy nádorů s prokázanou angiogenezí
Duktální invazivní karcinom Lobulární invazivní karcinom Duktální invaz.karcinom + DCIS 2 Duktální a lobulární inv.karcinom 2 Apokrinní karcinom Celkem

29 Histologické typy benigních lézí s prokázanou angiogenezí
Fibróza Chronická fibrózní mastopatie 2 Phylloides tumor Celkem

30 63 let, ca mammae,HZK l.sin,LIC,G2 AGN DK l.sin.

31 54 let,st. p. mastectomiam l. dx. , ca mammae l. sin
54 let,st.p.mastectomiam l.dx., ca mammae l.sin. DZK,DIC,G3,AGN DZK l.sin.

32 46 let, st.p.NCHT pro ca mammae, HZK.l.dx.,DIC,G2

33 39 let,ca mammae ZK l.dx.,DIC,G3 AGN HZK l.dx.

34 62 let,phyloides tumor centrálně l.dx., AGN centrálně l.dx.

35 VÝSLEDKY U 66 pacientek ze sledovaného souboru s histologicky prokázanou malignitou byla angiogeneze zjištěna pouze u 17 žen, tj. 25% . U 82 žen s histologicky prokázanou benigní lézí byla angiogeneze zjištěna u 5 žen, tj. 6% .

36 PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Z naší relativně malé skupiny zatím nelze potvrdit hypotézu, že CTLM dovede jednoznačně rozlišit, že se jedná o benigní či maligní lézi. Core cut biopsie při stanovení správné diagnózy je nezbytná. Otázkou zůstává přítomnost angiogeneze na CTLM u pacientek s negativním či benigním nálezem při MG a UZ. Bude třeba dalších doplňujících (kontrolních) vyšetření k vyloučení skryté malignity . Budoucnost a další zkušenosti na větším souboru a eventuelně klinické studie (korelace s biopsií) ukáže další přínos CTLM v diagnostice nádorů prsu.

37 ZÁVĚR V současné době se na pracovištích s CTLM ve světě zjišťuje přínos této metody pro budoucí použití v diagnostice chorob prsu. Zatím jde pouze o doplnění diagnostických metod používaných u žen s podezřením na zhoubné ložisko v prsu, u žen s bohatou žlázou a u mladých žen. Zatím nenahrazuje žádnou ze základních vyšetřovacích metod a zůstává metodou doplňující. Výhodou této metody je to, že nemá vedlejší účinky,lze ji opakovat, celkově je ženami dobře snášeno. Ženy všeobecně novou metodu vítají a většina oslovených žen toto vyšetření neodmítá.

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE přínos diagnostiky(?)"

Podobné prezentace


Reklamy Google