Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE přínos diagnostiky(?) Bendová M 2., Bílková A. 1, Svoboda B. 2 2 Gynekologicko-porodnická klinika 1 Radiodiagnostická klinika 3.LF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE přínos diagnostiky(?) Bendová M 2., Bílková A. 1, Svoboda B. 2 2 Gynekologicko-porodnická klinika 1 Radiodiagnostická klinika 3.LF."— Transkript prezentace:

1 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE přínos diagnostiky(?) Bendová M 2., Bílková A. 1, Svoboda B. 2 2 Gynekologicko-porodnická klinika 1 Radiodiagnostická klinika 3.LF UK a FN KV PRAHA 10

2 VYŠETŘOVACÍ METODY - MAMOGRAFIE - MAMOGRAFIE - ULTRAZVUK - ULTRAZVUK - BIOPSIE - FNB, core cut biopsie, otevřená - BIOPSIE - FNB, core cut biopsie, otevřená biopsie (peroperační) biopsie (peroperační) - DUKTOGRAFIE - DUKTOGRAFIE - VAKUOVÁ MAMOTOMIE - VAKUOVÁ MAMOTOMIE - MAGNETICKÁ REZONANCE - MAGNETICKÁ REZONANCE - CT, PET - CT - CT, PET - CT - CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE - CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE

3 Další vyšetřovací metody Scintimamografie Scintimamografie Vysokofrekvenční sonografie Vysokofrekvenční sonografie termografie termografie Elektromagnetická impendance Elektromagnetická impendance Elastografie Elastografie Optická vyšetření Optická vyšetření Termovaskulární vyšetření Termovaskulární vyšetření Měření elektických potenciálů Měření elektických potenciálů Spektroskopie Spektroskopie Mikrovlnná radiometrie Mikrovlnná radiometrie Magnetomamografie Magnetomamografie Laserová sonografie Laserová sonografie Duktální laváž, duktoskopie Duktální laváž, duktoskopie Genetický profil Genetický profil Hall-effekt Hall-effekt

4 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE CTLM CTLM (Computed Tomography Laser Mammography) ve FNKV k dispozici od února 2007 ve FNKV k dispozici od února 2007

5 PRACOVIŠTĚ CTLM VE SVĚTĚ SRN Department of Radiology, Charité Mitte University Hospital, Berlin University Hospital, Berlin Itálie Policlinico Paolo Giancone Hospital, Palermo Catholic University Hospital, Rome Catholic University Hospital, Rome University of Udine, Udine University of Udine, Udine European Institute of Oncology, Milan European Institute of Oncology, Milan PolskoInstitute of Oncology, Maria Sklodowska-Curie Polsko Institute of Oncology, Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center, Gliwice Memorial Cancer Center, Gliwice Česká republikaCharles University,1. a 3.LF, Praha Česká republika Charles University,1. a 3.LF, Praha Čína Friendship Hospital, Beijing Rakousko Medical University of Vienna, Vienna Arabské Emiráty SAQR Hospital, Ras al Khaimad Turecko Gazi University, Ankara USA

6 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE Imaging Diagnostic System Inc. Imaging Diagnostic System Inc. (IDSI) je americká společnost, která tuto technologii (IDSI) je americká společnost, která tuto technologii vyvinula vyvinula - chce začlenit CTLM mezi základní vyšetřovací metody (doplněk mamografie) ke zlepšení rozlišování mezi maligními a benigními ložisky v prsech (zejména v denzních) a pomoci tak snížit počet invazivních vyšetření,tj. biopsií s benigním výsledkem - chce začlenit CTLM mezi základní vyšetřovací metody (doplněk mamografie) ke zlepšení rozlišování mezi maligními a benigními ložisky v prsech (zejména v denzních) a pomoci tak snížit počet invazivních vyšetření,tj. biopsií s benigním výsledkem - snaha zjistit skryté karcinomy - snaha zjistit skryté karcinomy - nenahrazuje konvenční metody pro detekci a - nenahrazuje konvenční metody pro detekci a diagnostiku nádorů prsu - doplňující metoda diagnostiku nádorů prsu - doplňující metoda ------------------- ------------------- - ženy s tukovými či nízce denzními prsy nejsou vhodné - ženy s tukovými či nízce denzními prsy nejsou vhodné pro CT LM vyšetření pro CT LM vyšetření - někdy se angiogeneze zobrazí i u benigních nálezů - někdy se angiogeneze zobrazí i u benigních nálezů

7 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE - je zcela nová vyšetřovací metoda - je zcela nová vyšetřovací metoda - má napomáhat ostatním vyšetřovacím metodám (MG) při detekci karcinomu prsu - má napomáhat ostatním vyšetřovacím metodám (MG) při detekci karcinomu prsu - doplňuje ostatní vyšetřovací metody - doplňuje ostatní vyšetřovací metody v mamodiagnostice v indikovaných případech v mamodiagnostice v indikovaných případech CTLM CTLM - zobrazuje prsy bez radiace a bez komprese - zobrazuje prsy bez radiace a bez komprese - snímky získané CTLM® technologií se zcela odlišují od zobrazování prsů na mamografu a při UZ - snímky získané CTLM® technologií se zcela odlišují od zobrazování prsů na mamografu a při UZ - ukáže jednak fyziologické struktury - prsní žíly, a kromě nich může zobrazit angiogenezi, která může doprovázet rostoucí karcinom - ukáže jednak fyziologické struktury - prsní žíly, a kromě nich může zobrazit angiogenezi, která může doprovázet rostoucí karcinom

8 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE Cílem naší práce je : Cílem naší práce je : a) primárně a) primárně - vysvětlit principy této nové metody - nastínit možnosti využití CTLM v praxi - zhodnotit možnosti CTLM při detekci zhoubných nádorů zhoubných nádorů b) sekundárně b) sekundárně - potvrdit či vyvrátit hypotézu, že CTLM dovede jednoznačně rozlišit, zda se dovede jednoznačně rozlišit, zda se jedná o nález benigní či maligní, a lze se jedná o nález benigní či maligní, a lze se obejít bez invazivní core cut biopsie při stanovení obejít bez invazivní core cut biopsie při stanovení správné diagnózy správné diagnózy

9 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE ANGIOGENEZE ANGIOGENEZE - maligní nádory produkují angiotaktické substance, které stimulují růst krevních cév v jejich okolí a poskytují zvýšené krevní zásobení malignímu tumoru - maligní nádory produkují angiotaktické substance, které stimulují růst krevních cév v jejich okolí a poskytují zvýšené krevní zásobení malignímu tumoru - tyto nové cévy nerostou ze středu nádoru, ale jsou přitahovány z okolních cév - tyto nové cévy nerostou ze středu nádoru, ale jsou přitahovány z okolních cév - proto je oblast angiogeneze mnohem větší, nežli je velikost samotného nádoru a většinou je v blízkosti nádoru - proto je oblast angiogeneze mnohem větší, nežli je velikost samotného nádoru a většinou je v blízkosti nádoru

10 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE - CTLM využívá laserového paprsku o vlnové délce 808 nm, který se absorbuje v místech, kde je vysoká koncentrace hemoglobinu v obou jeho formách : - CTLM využívá laserového paprsku o vlnové délce 808 nm, který se absorbuje v místech, kde je vysoká koncentrace hemoglobinu v obou jeho formách : methemoglobinu a oxyhemoglobinu methemoglobinu a oxyhemoglobinu - v žilním systému a v novotvořených cévách - v žilním systému a v novotvořených cévách - při této vlnové délce laserového paprsku jsou molekuly tuku a vody transparentní, protože neabsorbují laserové záření - při této vlnové délce laserového paprsku jsou molekuly tuku a vody transparentní, protože neabsorbují laserové záření

11 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE - při 808 nm se křivky deoxyhemoglobinu a oxyhemoglobinu protínají - při 808 nm se křivky deoxyhemoglobinu a oxyhemoglobinu protínají - při této vlnové délce CT LM vytváří následně obrazy 2D a 3D, na kterých je vidět rozložení hemoglobinu v prsu v závislosti na stupni absorpce vyjádřené barvou zelenou až bílou - při této vlnové délce CT LM vytváří následně obrazy 2D a 3D, na kterých je vidět rozložení hemoglobinu v prsu v závislosti na stupni absorpce vyjádřené barvou zelenou až bílou - tkáně bohaté na vodu a tuk jsou transparentní - černé - tkáně bohaté na vodu a tuk jsou transparentní - černé

12 CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE ABSORBČNÍ KŘIVKY

13 STUPNĚ INTENZITY SIGNÁLU PŘI CTLM INTENZITABARVAOBLAST TYP TKÁNĚ Velmi vysoká Bílá cévní prostory cévy,sytá AGN Hyperintenzivní Světle zelená hyperperfuze méně sytáAGN, vazodilatace, laktace méně sytá AGN, vazodilatace, laktace IzointenzivníTmavězelená normální perfuze funkční žláza, intersticiálnícirkulace Hypointenzivní Černáhypoperfuze chabá vaskularizace, tuk, cysty,atrofie

14 STUPNĚ INTENZITY SIGNÁLU PŘI CTLM Velmi vysoká intenzita Hyperintenzivní Izointenzivní Hypointenzivní

15 VYŠETŘENÍ NA CTLM - denní test fantomu – fantom je vyroben ze speciálního vosku a jsou v něm simulovány cévní struktury - denní test fantomu – fantom je vyroben ze speciálního vosku a jsou v něm simulovány cévní struktury - pokud je kvalita testu fantomu vyhovující, přistupuje se k vyšetření, srovnává se - pokud je kvalita testu fantomu vyhovující, přistupuje se k vyšetření, srovnává se se vzorovým nastavením fantomu se vzorovým nastavením fantomu - vyšetřování i testování fantomu se provádí ve tmě, v klidném prostředí vyšetřovny - vyšetřování i testování fantomu se provádí ve tmě, v klidném prostředí vyšetřovny Kontraindikace k vyšetření CTLM Kontraindikace k vyšetření CTLM 1. Rána, vyrážka, popálení kůže prsu 1. Rána, vyrážka, popálení kůže prsu 2. Předchozí biopsie před < než 6 dnů 2. Předchozí biopsie před < než 6 dnů 3. Prsní implantáty 3. Prsní implantáty 4. Výrazná pooperační deformita 4. Výrazná pooperační deformita 5. Tetování 5. Tetování 6. Citlivost na světlo – porfyrie 6. Citlivost na světlo – porfyrie 7. Těhotenství nebo laktace 7. Těhotenství nebo laktace

16 VYŠETŘENÍ NA CTLM - Vyšetření probíhá na speciálně - Vyšetření probíhá na speciálně konstruovaném vyšetřovacím stole konstruovaném vyšetřovacím stole - V místě hrudníku je otvor se zdrojem laserového paprsku o vlnové délce 808 nm - V místě hrudníku je otvor se zdrojem laserového paprsku o vlnové délce 808 nm - Pacientka leží během vyšetření na - Pacientka leží během vyšetření na břiše, vyšetřovaný prs je umístěn břiše, vyšetřovaný prs je umístěn v otvoru v otvoru - Pilotní vrstva u baze prsu, aby bylo - Pilotní vrstva u baze prsu, aby bylo uložení prsu během vyšetření uložení prsu během vyšetření správné a omezil se vznik artefaktů správné a omezil se vznik artefaktů

17 VYŠETŘENÍ NA CTLM - Pak se provádí vyšetření prsu od - Pak se provádí vyšetření prsu od jeho baze po bradavku, vrstvy jeho baze po bradavku, vrstvy po 4 mm, lze zmenšit na 1 mm po 4 mm, lze zmenšit na 1 mm - Žena je během vyšetření v klidu, - Žena je během vyšetření v klidu, aby nevznikaly pohybové aby nevznikaly pohybové artefakty artefakty - Po vyšetření jednoho prsu se - Po vyšetření jednoho prsu se provede vyšetření prsu druhého provede vyšetření prsu druhého stejným způsobem stejným způsobem - Délka vyšetření je 5 - 30 minut - Délka vyšetření je 5 - 30 minut podle velikosti prsu podle velikosti prsu - Při větší velikosti prsu trvá - Při větší velikosti prsu trvá vyšetření vzhledem k většímu vyšetření vzhledem k většímu počtu vrstev déle počtu vrstev déle Součástí stolu CTLM je PC Součástí stolu CTLM je PC určený k vyhodnocování snímků určený k vyhodnocování snímků se speciálně vyvinutým se speciálně vyvinutým softwarem pro potřeby pracovišť softwarem pro potřeby pracovišť s CTLM s CTLM

18 CTLM - ARTEFAKTY - objemné prsy - objemné prsy mají atypický tvar a často podmiňují artefakty a tvarové abnormality, které ztěžují hodnocení CTLM snímků mají atypický tvar a často podmiňují artefakty a tvarové abnormality, které ztěžují hodnocení CTLM snímků - ženy s nízkou hmotností - ženy s nízkou hmotností jsou obtížně vyšetřitelné, čidlo na ně nereaguje, opakované ukládání pacientky jsou obtížně vyšetřitelné, čidlo na ně nereaguje, opakované ukládání pacientky

19 HODNOCENÍ CTLM HODNOCENÍ CTLM - hodnocení v 2D obrazech, 3 roviny, vrstvy - - dále prohlížení v trojrozměrném 3D obraze ve 3 rovinách, lze otáčet - - sledujeme, kde se zobrazí event. AGN

20 CTLM NÁLEZY CYSTA

21 CTLM NÁLEZY HEMATOM CÉVA PŘI BAZI ANGIOGENEZE – NEG.BIOPSIE

22 CTLM – SOUBOR Pacientky (n= 1022) pro CTLM vyšetření vybíráme podle následujících kriterií : 1. Pacientky před core cut biopsií, nejasný nález 1. Pacientky před core cut biopsií, nejasný nález v prsu v prsu 2. Bohatší struktura žlázy, dle typologie převážně 2. Bohatší struktura žlázy, dle typologie převážně Tabár I.,IV. a V. Tabár I.,IV. a V. 3. Onkologické pacientky léčené pro ca mammae 3. Onkologické pacientky léčené pro ca mammae 4. Ostatní (mladé ženy, benigní biopsie v anamnéze) 4. Ostatní (mladé ženy, benigní biopsie v anamnéze)

23 CTLM březen 2007 – listopad 2008 ve FN KV Celkem CTLM 1022 žen 1022 žen Průměrný věk 51 let (17 až 81) 51 let (17 až 81) suspekce MG(+event.UZ) 148 148 Core cut biopsy pozitivní 66 pozitivní 66 negativní 82 negativní 82

24 CTLM SOUBOR – 1022 žen - 874 žen - 874 žen - bez závažného nálezu - bez závažného nálezu (negativní, benigní MG,UZ dle klasifikace BIRADS) (negativní, benigní MG,UZ dle klasifikace BIRADS) - kontroly v rámci onkologického sledování - kontroly v rámci onkologického sledování bez známek recidivy bez známek recidivy - 148 pacientek se susp. MG nebo UZ nálezem před core-cut biopsií - 148 pacientek se susp. MG nebo UZ nálezem před core-cut biopsií výsledek histologie benigní 82 výsledek histologie benigní 82 maligní 66 maligní 66

25 Výsledky histologie maligních lézí Duktální invazivní karcinom 35 Duktální invazivní karcinom 35 Duktální inv.karcinom + DCIS 7 Duktální inv.karcinom + DCIS 7 DCIS 3 DCIS 3 Lobulární a dukt. invaz.karcinom 3 Lobulární a dukt. invaz.karcinom 3 Lobulární invazivní karcinom 12 Lobulární invazivní karcinom 12 Tubulární invazívní karcinom 3 Tubulární invazívní karcinom 3 Medulární karcinom 1 Medulární karcinom 1 Apokrinní karcinom 2 Apokrinní karcinom 2 ------------------------------------------- ------------------------------------------- Celkem 66 Celkem 66

26 Výsledky histologie benigních lézí Fibróza, hyalinizace 16 Fibróza, hyalinizace 16 Pseudoagniomatózní hyperplazie 13 Pseudoagniomatózní hyperplazie 13 Chronická fibrózní mastopatie 10 Chronická fibrózní mastopatie 10 Fibroadenomy, benig.fyloid.tumor 10 Fibroadenomy, benig.fyloid.tumor 10 Sklerozující adenóza 9 Sklerozující adenóza 9 Typická duktální hyperplazie 8 Typická duktální hyperplazie 8 Zánětlivé změny 6 Zánětlivé změny 6 Radiální jizva, sklerozující léze 4 Radiální jizva, sklerozující léze 4 Ostatní 6 Ostatní 6----------------------------------------------- Celkem 82

27 Přítomnost angiogeneze v CTLM obraze Ze 148 žen se suspektním obrazem MG nebo sono jen u 22 zjištěna angiogeneze Ze 148 žen se suspektním obrazem MG nebo sono jen u 22 zjištěna angiogeneze

28 Histologické typy nádorů s prokázanou angiogenezí Duktální invazivní karcinom 9 Duktální invazivní karcinom 9 Lobulární invazivní karcinom 3 Lobulární invazivní karcinom 3 Duktální invaz.karcinom + DCIS 2 Duktální invaz.karcinom + DCIS 2 Duktální a lobulární inv.karcinom 2 Duktální a lobulární inv.karcinom 2 Apokrinní karcinom 1 Apokrinní karcinom 1------------------------------------------- Celkem 17 Celkem 17

29 Histologické typy benigních lézí s prokázanou angiogenezí Fibróza 2 Fibróza 2 Chronická fibrózní mastopatie 2 Chronická fibrózní mastopatie 2 Phylloides tumor 1 Phylloides tumor 1----------------------------------------- Celkem 5 Celkem 5

30 63 let, ca mammae,HZK l.sin,LIC,G2 AGN DK l.sin.

31 54 let,st.p.mastectomiam l.dx., ca mammae l.sin. DZK,DIC,G3,AGN DZK l.sin.

32 46 let, st.p.NCHT pro ca mammae, HZK.l.dx.,DIC,G2

33 39 let,ca mammae ZK l.dx.,DIC,G3 AGN HZK l.dx.

34 62 let,phyloides tumor centrálně l.dx., AGN centrálně l.dx.

35 VÝSLEDKY U 66 pacientek ze sledovaného souboru s histologicky prokázanou malignitou byla angiogeneze zjištěna pouze u 17 žen, tj. 25%. U 82 žen s histologicky prokázanou benigní lézí byla angiogeneze zjištěna u 5 žen, tj. 6%. U 82 žen s histologicky prokázanou benigní lézí byla angiogeneze zjištěna u 5 žen, tj. 6%.

36 PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Z naší relativně malé skupiny zatím nelze potvrdit hypotézu, že CTLM dovede jednoznačně rozlišit, že se jedná o benigní či maligní lézi. Core cut biopsie při stanovení správné diagnózy je Core cut biopsie při stanovení správné diagnózy jenezbytná. Otázkou zůstává přítomnost angiogeneze na CTLM u pacientek s negativním či benigním nálezem při MG a UZ. Bude třeba dalších doplňujících (kontrolních) vyšetření k vyloučení skryté malignity. Budoucnost a další zkušenosti na větším souboru a eventuelně klinické studie (korelace s biopsií) ukáže další přínos CTLM v diagnostice nádorů prsu.

37 ZÁVĚR V současné době se na pracovištích s CTLM ve světě zjišťuje přínos této metody pro budoucí použití v diagnostice chorob prsu. V současné době se na pracovištích s CTLM ve světě zjišťuje přínos této metody pro budoucí použití v diagnostice chorob prsu. Zatím jde pouze o doplnění diagnostických metod používaných u žen s podezřením na zhoubné ložisko v prsu, u žen s bohatou žlázou a u mladých žen. Zatím jde pouze o doplnění diagnostických metod používaných u žen s podezřením na zhoubné ložisko v prsu, u žen s bohatou žlázou a u mladých žen. Zatím nenahrazuje žádnou ze základních vyšetřovacích metod a zůstává metodou doplňující. Zatím nenahrazuje žádnou ze základních vyšetřovacích metod a zůstává metodou doplňující. Výhodou této metody je to, že nemá vedlejší účinky,lze ji opakovat, celkově je ženami dobře snášeno. Výhodou této metody je to, že nemá vedlejší účinky,lze ji opakovat, celkově je ženami dobře snášeno. Ženy všeobecně novou metodu vítají a většina oslovených žen toto vyšetření neodmítá. Ženy všeobecně novou metodu vítají a většina oslovených žen toto vyšetření neodmítá.

38 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "CT LASEROVÁ MAMOGRAFIE přínos diagnostiky(?) Bendová M 2., Bílková A. 1, Svoboda B. 2 2 Gynekologicko-porodnická klinika 1 Radiodiagnostická klinika 3.LF."

Podobné prezentace


Reklamy Google