Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost úvod CEVRO Institut.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost úvod CEVRO Institut."— Transkript prezentace:

1 www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost úvod CEVRO Institut

2 www.cevroinstitut.cz Karl Raimund Popper (1902 – 1994)

3 www.cevroinstitut.cz Koncept Popperovy Otevřené společnosti Kritický pohled na „současnou demokracii“ Návrh vlastní koncepce demokracie – Popperova neklasická teorie demokracie nastíněná v díle Otevřená společnost a její nepřátelé (1945) Kritika totalitarismu Otevřená X Uzavřená společnost

4 www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost ■ Demokratické zřízení ■ Občanská kontrola vlády ve volbách ■ Stát chrání občanské svobody ■ Politická rovnost před zákonem ■ Individualismus, altruismus, rovnostářství ■ Morální odpovědnost individua ■ Institucionální charakter politiky ■ Sociální inženýrství ■ Kritický racionalismus

5 www.cevroinstitut.cz Uzavřená společnost ■ Nedemokratické zřízení ■ Suverenita vyvolené vlády ■ Stát je účelem sám o sobě ■ Politická nerovnost před zákonem ■ Egoismus, kolektivismus, autoritářství ■ Nadosobní morální odpovědnost ■ Utopické inženýrství ■ Iracionalismus (pseudoracionalismus)

6 www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost Atributy demokracie: ■ Vyloučení pouze těch právních změn ohrožujících demokratické zřízení ■ Ochrana menšin a jejich možnost participovat na společenských změnách ■ Politika utváření institucí vychází z předpokládaných latentních antidemokratických tendencí ■ Politická scéna je arénou pro racionální reformu; první myšlenkou každé reformy je potřeba uchování demokratického režimu

7 www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost Kontrola vlády: ■ Neexistují žádní ideální političtí vůdcové – vládcové ■ Chceme-li zamezit případnému zneužívání vlády ve prospěch vládnoucích, je třeba vládu účinně kontrolovat ■ Odmítnutí suverenity vlády: NE kdo by měl vládnut, ale jak vládu kontrolovat ■ Nejlepší kontrola je prostřednictvím voleb

8 www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost Ochrana občanských svobod: ■ Upřednostňování občana před státem ■ Stát je politický prostředek zajišťující ochranu individuálních práv a svobod ■ Občan se vzdává části své svobody výměnou za ochranu jeho svobody zbývající – positivní pojetí svobody

9 www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost Politická rovnost: ■ Existuje přirozená lidská nerovnost, neměla by ale být základem politické nerovnosti ■ Právní rámec zajišťuje rovnost před zákonem

10 www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost Individualismus, rovnostářství, altruismus: ■ Popper se staví proti spojování altruismu s kolektivismem stejně jako proti spojování individualismu s egoismem ■ Otevřená společnost kombinuje individualismus s altruismem založeným na představě racionální jednoty lidstva ■ Politika se řídí rovnostářskými i individualistickými principy

11 www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost Morální odpovědnost: ■ Odmítnutí nadosobní morálky ■ Morálka je výslednicí souhrnu individuálních morálních rozhodnutí, která se utvářejí při konfrontaci jednotlivců s vlastním svědomím ■ Každý nese osobní odpovědnost za obecnou morálku skrze vlastní morální rozhodnutí

12 www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost Institucionální charakter politiky: ■ Politické instituce fungují jako ochranné instituce občanům pohybují se uvnitř právního rámce, který utvářejí ■ Existuje možnost revize a nápravy institucí na základě zkušenosti a kritické argumentace, které se mohou účastnit všichni občané

13 www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost Sociální inženýrství: ■ Cílem není maximalizace štěstí, ale minimalizace utrpení

14 www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost Kritický racionalismus: ■ Racionální jednota lidstva ■ Politické rovnostářství ■ Orientace na individuum ■ Víra v rozum ■ Akcent na argument, ne na argumentujícího

15 www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost několik poznámek k žurnalistice.. CEVRO Institut

16 www.cevroinstitut.cz Několik poznámek k žurnalistice.. „Pokud vím, nikdo se dosud nepokusil vyzkoumat, z jakých lidí se dělají novináři. Je sice novinářská škola, ale ještě jsem nepotkal novináře, který by z ní vyšel; zato jsem shledal, že každý novinář býval kdysi medikem, inženýrem, právníkem, literátem, úředníkem Exportního ústavu nebo čím jiným, a že toho z nějakých důvodů nechal.“ Karel Čapek: Jak se dělají noviny (1938)

17 www.cevroinstitut.cz Několik poznámek k žurnalistice.. Objektivita: ■ Neexistuje žádný zcela neideologický, apolitický, nestranný systém zpravodajského výběru, referování ani komentování ■ Důraz na vyváženost, vědomou nezaujatost a zdravý skepticismus ■ Metody, kterými lze dosáhnout alespoň přibližné rovnováhy: přesnost, jasnost a úplnost informování, odstup od tématu, diskriminaci vylučující přístup ke zdrojům informací, vědomá neutralita ve sporu několika skupin, pluralita uveřejňovaných názorů, vyloučení skrytých motivů, stranění inzerentům, jednoznačná zákaz zasahovat do skutečnosti, o které je referováno, a přísné dodržování terminologické neutrality

18 www.cevroinstitut.cz Několik poznámek k žurnalistice.. ■ Základní podmínka vyváženosti a nestrannosti: zaručená svoboda a nezávislost médií i společnosti Zpravodajství: ■ Informační a definiční funkce, zachycení aktuální události, její popis a předání publiku ■ Empiricko-induktivní postup Publicistika: ■ Hledání souvislostí, vyslovování názorů, komentářů, mínění a stanovisek k většinu již známým faktům ■ Abstraktně-deduktivní postup

19 www.cevroinstitut.cz Několik poznámek k žurnalistice.. České publicistické žánry: ■ Glosa ■ Poznámka ■ Reportáž ■ Rozhovor ■ Fejeton ■ Sloupek ■ Články (analýza, úvodník, komentář, editorial (subjektivní složka)

20 www.cevroinstitut.cz Několik poznámek k žurnalistice.. Glosa: ■ Žurnalistický druh se svérázným publicistickým akcentem, v němž se odráží jediná otázka či problém a jehož řešení je pouze naznačeno ■ Autor komentuje, často ironicky, vzniklou situaci ■ Nejdrobnější komentativní novinový text

21 www.cevroinstitut.cz Několik poznámek k žurnalistice.. Poznámka: ■ Krátký, nápaditě psaný útvar na aktuální téma, rozšiřující základní zpravodajskou informaci o novinářův názor ■ Může mít vtipný, neočekávaný závěr či posunuje význam do jiné roviny (pointa)

22 www.cevroinstitut.cz Několik poznámek k žurnalistice.. Reportáž: ■ Svědecká výpověď konkrétního zážitku ■ Spojuje v sobě aktuální informační a názorovou složku; vychází většinou z bezprostředně nezvyklé situace, které byl autor většinou osobně přítomen ■ Reportér pozoruje a popisuje, hledá souvislosti příběhu, děj ztvárňuje prostřednictvím jednajících osob

23 www.cevroinstitut.cz Několik poznámek k žurnalistice.. Rozhovor: ■ Dialog otázek a odpovědí, v němž partneři na rozdíl od diskuse mají jasně stanovené role tazatele a odpovídajícího ■ Rozhovor iniciuje novinář, volí téma, klade otázky, zachycuje atmosféru setkání a osobitost zpovídaného, zaznamenává a zpracovává odpovědi ■ Novinář může ovlivnit řazení i konečnou formu odpovědí, vtiskuje záznamu svou představu ■ Autorizace

24 www.cevroinstitut.cz Několik poznámek k žurnalistice.. Fejeton: ■ Dříve populární žánr, dnes spíše více v časopisech než v denním tisku ■ Fejeton byl klasickým představitelem subjektivní publicistiky, s dominantním názorem na jeden fakt, umocněný lehkou stylistickou formou, gradace do pointy

25 www.cevroinstitut.cz Několik poznámek k žurnalistice.. Sloupek: ■ Stojí na vtipném anekdotickém nápadu, podnětem je zážitek nebo pozorování, které se snaží s vtipem a někdy ironií dovést ke zevšeobecnění ■ Aktuální, stručný, konkrétní

26 www.cevroinstitut.cz Několik poznámek k žurnalistice.. Článek ■ Samostatný žánr obsahující jasné, srozumitelné, věcné a logické vysvětlení události nebo myšlenky, faktů i jevů ■ Článek hledá souvislosti, příčiny, následky, analyzuje a třídí fakta, doplňuje je argumenty a přináší zobecnění ■ Obsah tvoří: základní myšlenka, argumentace a závěry


Stáhnout ppt "Www.cevroinstitut.cz Otevřená společnost úvod CEVRO Institut."

Podobné prezentace


Reklamy Google