Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AutorMgr. Iva Novotná Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CJL_4S1N2N_NT_03_05 NázevPUBLICISTICKÝ STYL II Druh učebního materiáluPrezentace PowerPoint PředmětČeský jazyk a literatura Ročník1. – 4. roč. SŠ, 1. a 2. roč. nástavbového studia Tematický celekFunkční styly, slohové postupy a slohové útvary AnotaceTato prezentace je primárně určena pro výuku ve 4. ročníku SŠ a v 1. a 2. ročníku nástavbového studia. Je zaměřena na opakování vědomostí o publicistickém stylu v rámci přípravy k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. V ostatních ročnících lze využít při výkladu nové látky. Žáci si na základě tohoto materiálu zopakují znalosti o publicistickém stylu, jeho typických jazykových prostředcích a typických slohových útvarech. Materiál inovuje výuku využitím multimediálních pomůcek. Metodický pokynPOMŮCKY: počítač, dataprojektor, denní tisk (Hospodářské noviny, MF Dnes, Blesk…) Průběžně se střídá forma výkladu, řízený rozhovor a samostatná práce. Prezentace je doplněna i motivačními úkoly. Klíčová slovaPublicistický styl, slohové útvary publicistického stylu Očekávaný výstupZopakování znalostí o publicistickém stylu. Charakteristika typických slohových útvarů a slohových postupů publicistického stylu Datum vytvoření26. 2. 2013

2 PUBLICISTICKÝ STYL II. Slohové útvary publicistického stylu

3 Útvary publicistického stylu 1. Zpravodajské 2. Analytické 3. Beletristické 4. Propagační http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=noviny&ex=2#ai:MC900442030

4 1. Zpravodajské útvary  Věcně podávají základní informace - bez zdůvodňování faktů (ve 3. osobě)  Zpráva - stručná objektivní informace o události, která již proběhla CO? KDE? KDY? KDO?  Oznámení - informace o události, která teprve proběhne (pozvánka)  Článek - zpráva nebo oznámení většího rozsahu - přináší doplňující informace, podrobnosti, souvislosti

5 2. Analytické útvary - úvahové  Přinášejí podrobnější informace - vysvětlují, rozebírají je, uvažují o nich, hodnotí  Subjektivní postoj - názor autora/ redakce  Komentář - autorův názor na určitou věc - objektivní informace a jejich subjektivní hodnocení - uvádí se jméno autora  Úvodník - úvodní článek novin - shrnuje hlavní aktuální téma - vyjadřuje stanovisko redakce - méně osobní

6  Editorial - volné zamyšlení nad tématy časopisu - autorem bývá šéfredaktor - témata zapojuje do souvislostí, přidává vlastní zážitky a zkušenosti  Glosa - poznámka na okraj - stručná, kritická, ironická poznámka k aktuálnímu dění  Kritika - hodnocení, které upozorňuje na záporné i kladné stránky jevu - rozbor podstaty a hodnocení - důležitá je objektivita posuzování  Recenze - odborné objektivní zhodnocení nového uměleckého díla, výrobku… - důležitá je informační hodnota

7  Polemika - konfrontace, střet názorů - úkolem je získat pro určitý názor – argumenty  Interview - rozhovor s určitou osobností s cílem zjistit určité informace a názory dotazovaného - důležitá je příprava ze strany novináře (podnětné dotazy) - autorizace

8 3. Beletristické útvary  Na pomezí publicistického a uměleckého stylu  Fejeton - zajímavě a vtipně zpracovává aktuální téma - úvaha, zamyšlení - důležitá je originálnost pohledu - nadsázka, nadhled, ironie, satira - na závěr pointa Které autory fejetonů znáte?

9  Sloupek - vtipná úvaha na aktuální téma tištěná ve sloupci - na rozdíl od fejetonu aktuálnější, stručnější, konkrétnější  Medailon - charakteristika určité osobnosti (životopisné údaje, výrazné vlastnosti) - u příležitosti životního jubilea, výročí,… - při úmrtí (nekrolog)

10  Reportáž - informace o určité události nebo zajímavosti, které je autor očitým svědkem - publicistický útvar s prvky uměleckého a odborného stylu - novinářská, rozhlasová, televizní, filmová, fotografická - cílem je vylíčit skutečnost co nejnázorněji - základem - popisný slohový postup - osobní zaujetí - obrazné a expresivní vyjadřování - často do textu včleněn interview

11 4. Propagační a reklamní útvary  Inzerát  Reklama

12 ÚKOL:  V novinách vyhledejte příklady jednotlivých publicistických útvarů.

13 Zdroje informací  SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-338-0.  ČECHOVÁ, Marie a kol. Český jazyk pro 2. ročník středních odborných škol. Praha: SPN, 2003, ISBN 80-7235-149-4.  MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj! z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2002, ISBN 80-86285-36-7.  http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=otazn%C3%ADk&ex=2#ai:MC9004348 59


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google