Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný text: základy Judikáty a jejich struktura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný text: základy Judikáty a jejich struktura"— Transkript prezentace:

1 Odborný text: základy Judikáty a jejich struktura
Úvod do studia, seminář č. 2

2 Hezky česky I. K uvedenému nálezu Ústavní soud v projednávané věci dodává, že je si dobře vědom složitosti sociálního a politického dění, v němž strukturování společnosti je provokováno působením odstředivých, diferenciačních společenských sil, nepředstavujících však v sociálním procesu jeho jedinou konstituantu, ale zaznamenatelných vždy jen v antinomickém postavení vůči všem "dostředivým" integračním projevům. Stejně jako tyto "dostředivé" integrační prvky, staly-li by se jediným faktorem sociálního vývoje, by svým tlakem projevovaným ve směru integrace a kooperace finálně zrušily všechny sociální struktury, a přivedly by tak lidskou společnost ke tvaru nepohyblivého monolitu, také naopak neúměrná dominance "odstředivých", diferenciačních, sil by lidské dění přeměnila v rej jakoukoli komunikaci vylučujících projevů, nezpůsobilých ani k náznaku strukturální skladby. Také v samotném základu strukturálního principu je tedy obsažen polaritně a korelativně fundovaný substrát, zabraňující na jedné straně neúměrné difúzi struktur, na druhé straně však i dosažení již neúměrného stupně integrace. Proces diferenciace může tak plnit svou základní funkci hnací síly a tvůrčího elementu historického vývoje a pokroku jen tehdy, realizuje-li se na půdě kontinua mezi krajními tendencemi, jejichž funkční napětí vylučuje zaujímání extrémních pozic.

3 Hezky česky II. K uvedenému nálezu Ústavní soud v projednávané věci dodává, že si je dobře vědom složitosti sociálního politického dění, v němž strukturování společnosti vychází jak z působení sil, které společnost rozděluji, tak i sil, které ji naopak spojují. V případě, že by dominovaly ony integrační síly, mohla by vzniknout jednolitá společnost nezohledňující rozdíly v ní. Naopak při převaze odstředivých sil by se společnost mohla rozpadnout. Ze samotného základu společnosti tak vychází zásada, že odstředivé i integrující síly by měly být v rovnováze. Konkurence ve společnosti může plnit svou funkci hnací síly historického pokroku jen tehdy, nesměřuje li ke shora vymezeným extrémním pozicím.

4 Hezky česky III.

5 Základ každého textu jednoduchá mluva krátké věty
logická návaznost slov i vět

6

7 Varianty odborného textu
podle druhu: monografie, článek, recenze, esej, polemika, recenzní esej, konzultace, kvalifikační práce, seminárka atd. podle charakteru: analytické: cílem rozebrat problém nestranný postup, představení různých pohledů ne pouhý přehled, ale kritické hodnocení faktů, rozebírání různých postojů, konfrontace z analýzy nová řešení normativní: cílem obhájit předem zvolený názor chybí neutralita popisné shromáždění informací o problému neočekává se kritické zhodnocení odborným textem jen výjimečně

8 Struktura rozsudků hlavička výrok odůvodnění poučení
odlišná stanoviska (v ČR jen Ústavní soud) nesouhlasné stanovisko (ne výrok) souběžné stanovisko (výrok ano, odůvodnění ne) struktura odůvodnění (podrobně) přípustnost návrhu (většinou jen vyšší instance) rekapitulace návrhu (většinou jen vyšší instance) rekapitulace skutkového stavu (většinou jen vyšší instance) rekapitulace předchozích řízení (jen vyšší instance) právní názor žalobce / stěžovatele právní názor dalších účastníků dokazování (většinou jen první instance) právní názor rozhodujícího soudu obiter dictum


Stáhnout ppt "Odborný text: základy Judikáty a jejich struktura"

Podobné prezentace


Reklamy Google