Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RÚIAN základní informace Jiří Formánek. Obsah prezentace  Úvod  Základní registry ČR  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí  Co je obsahem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RÚIAN základní informace Jiří Formánek. Obsah prezentace  Úvod  Základní registry ČR  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí  Co je obsahem."— Transkript prezentace:

1 RÚIAN základní informace Jiří Formánek

2 Obsah prezentace  Úvod  Základní registry ČR  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí  Co je obsahem RÚIAN?  Editoři RÚIAN  Praktické dopady spuštění RÚIAN  Další vývoj RÚIAN  Závěr Geoinformatics 2014

3 Základní registry ČR  Projekt základních registrů je v právním řádu ČR zakotven zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech.  Registr obyvatel (ROB)  Registr osob (ROS)  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)  Registr práv a povinností (RPP)  Systém základních registrů byl spuštěn  V RÚIAN jsou pro celou veřejnou správu vedeny závazné informace o územní identifikaci a o adresách Geoinformatics 2014

4 Základní registry ROBROS RPP RÚIAN editace ROB editace ROS editace RPP editace RÚIAN státní správa samospráva open data

5 Potřebujeme základní registry? Důvody vzniku Základních registrů byly:  potřeba zajistit veřejné správě garantovaný a aktuální údaj potřebný pro rozhodování, v podobě referenčních údajů  nutnost stanovení zákonné zodpovědnosti pro editory  zavedení principu sdílení referenčních údajů  občané nemusí opakovaně dokládat referenční údaje zkvalitňování datového fondu registrů principem Cílem je zjednodušení procesů ve veřejné správě Geoinformatics 2014

6 Referenční údaje Referenční údaj – záznam vedený v základním registru, který je v daný okamžik aktuální, platný, jednotný a závazný pro použití v agendách veřejné správy.  Za zapsané referenční údaje je zodpovědný editor.  Editor zapíše referenční údaj do základního registru bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů.  Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak.  V případě pochybnosti editor označí referenční údaj jako nesprávný, údaj má poté pouze informativní charakter Geoinformatics 2014

7 RÚIAN  Obsahem RÚIAN jsou popisné a lokalizační údaje o:  územních prvcích,  územně evidenčních jednotkách,  účelových územních prvcích,  adresách,  vzájemných vazbách.  V ostatních registrech se vedou odkazy na adresní místa vedená v RÚIAN.  RÚIAN je veřejným seznamem Geoinformatics 2014

8 Stavební objekt Adresní místo Obec MO/MČ Správní obvod Prahy Část obce Parcela Městský obvod Prahy Ulice Katastrální území Volební okrsek Geoinformatics

9 Aktualizace údajů v RÚIAN  Prvotní naplnění ISÚI/RÚIAN bylo provedeno zdrojovými daty ze systémů: ISKN, RSO, UIR-ADR, DDM a REKOS.  Editace údajů RÚIAN probíhá pomocí dvou AIS:  Informační systém územní identifikace (ISÚI),  Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).  Editory údajů v ISÚI jsou:  obce, stavební úřady a ČSÚ,  ČÚZK.  Aktualizace údajů RÚIAN probíhá on-line Geoinformatics 2014

10 RÚIAN ISÚI ISKN Stavební úřadyČSÚČÚZKObce VDPZákladní registry

11 Stavební objekty v RÚIAN  Podle § 29 odst. 1 písmeno c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, se jako stavební objekt do RÚIAN zapisuje: (a) dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky (b) nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí obcí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo k jiné ekonomické činnosti Geoinformatics 2014

12 Zápisy stavebních objektů  Do RÚIAN probíhá zápis údajů o stavebním objektu na základě § 42 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.  Stavební úřad zapisuje prostřednictvím ISÚI:  identifikační údaje o stavebním objektu,  údaje o vazbách stavebního objektu,  údaje o typu stavebního objektu,  způsob využití,  technicko-ekonomické atributy (TEA),  definiční bod stavebního objektu Geoinformatics 2014

13 Zápisy stavebních objektů Geoinformatics 2014

14 Zápisy stavebních objektů  Rezort ČÚZK zapisuje prostřednictvím ISKN:  hranici stavebního objektu evidovanou v KN,  druh a způsob využití pozemku,  typ a způsob ochrany nemovitosti.  Pokud je do RÚIAN zapisován stavební objekt, kterému je přiděleno číslo domovní, tak společně s ním musí vzniknout adresní místo.  V případě, že stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu podle stavebního zákona, je editorem údajů o stavebním objektu obec, na jejímž k.ú. se stavební objekt nachází Geoinformatics 2014

15 Praktické dopady spuštění RÚIAN  Konstitutivnost zápisů do RÚIAN  Zápisy adresních míst  Způsob zápisu adresy  Volební okrsky v RÚIAN Geoinformatics 2014

16 Konstitutivnost zápisu do RÚIAN Některé zápisy do RÚIAN mají konstitutivní charakter.  ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do RÚIAN.  k očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do RÚIAN Geoinformatics 2014 Ulice Část obce Stavební objekt

17 Praktické dopady – katastrální úřady Geoinformatics

18 Zápisy adresních míst  Adresním místem je takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu přiřadit adresu.  Zápis údajů o adresním místě do RÚIAN probíhá v souladu s § 44 odst. 1 a 2 zákona o základních registrech.  Změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce zapisuje do RÚIAN editor těchto údajů, kterým je příslušná obec.  Obce a stavební úřady jsou jediným místem vzniku, zániku a také provádění oprav údajů o adresních místech a stavebních objektech v RÚIAN Geoinformatics 2014

19 Táboritská Chelčického Lupáčova Žižkov č.p Chelčického č.p. 1200/18 Žižkov Praha 3 Lupáčova č.p. 1200/3 Žižkov Praha 3 Lupáčova č.p. 1200/1 Žižkov Praha 3 Táboritská č.p. 1200/21 Žižkov Praha Geoinformatics 2014

20 Stavební objekt Adresní místo

21 Způsob zápisu adresy  Prvním právním předpisem, který upravuje způsob zápisu adresy, je vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. VDP: Geoinformatics 2014 Zikova 1903/4 Dejvice Praha 6 Ulice Stavební objekt Adresní místo Část obce Obec MOP

22 Volební okrsky v RÚIAN Geoinformatics 2014  Prvním účelovým územním prvkem vedeným v RÚIAN jsou volební okrsky.  Údaje o vymezení volebních okrsků, včetně jejich změn, zapisuje do RÚIAN starosta (obce, městského obvodu/části).  Editace volebních okrsků je realizována prostřednictvím Informačního systému územní identifikace (ISÚI).  ČÚZK v současné době analyzuje možnosti zavedení dalších účelových územních prvků do RÚIAN.

23 Geoinformatics

24 Geoinformatics

25 Základní registry - diagram Geoinformatics RÚIAN ROB Instrukce 252 ISÚI ISEO Starosta GIS VDPVFR Voličský seznam? Voličský seznam Editace volebních okrsků v ISÚI

26 Budoucnost RÚIAN Geoinformatics 2014  Rozvoj modelu sdílení kompetencí a odpovědnosti za jednotlivé typy údajů v územní identifikaci (RÚIAN).  Zavádění nových účelových územních prvků do RÚIAN:  údaje o ochraně nemovitosti,  údaje o bonitových půdně-ekologických jednotkách (BPEJ),  údaje o příslušnosti k souboru lesních typů (SLT),  údaje o zastavěných a zastavitelných území.  Příprava kontrol údajů vedených v RÚIAN pro potřeby zkvalitňování datového fondu externími editory.

27 Závěr  podklady pro kontroly a opravy údajů ISÚI/RÚIAN  metodika pro obce a stavební úřady  první kroky uživatelů ISÚI  uživatelské příručky a postupy, eLearning (UPK)  poskytování údajů RÚIAN (výměnný formát VFR, CSV)  uživatelská podpora – Geoinformatics 2014

28 Děkuji za pozornost. Ing. Jiří Formánek


Stáhnout ppt "RÚIAN základní informace Jiří Formánek. Obsah prezentace  Úvod  Základní registry ČR  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí  Co je obsahem."

Podobné prezentace


Reklamy Google