Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RÚIAN základní informace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RÚIAN základní informace"— Transkript prezentace:

1 RÚIAN základní informace
Jiří Formánek

2 Obsah prezentace Úvod Základní registry ČR
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Co je obsahem RÚIAN? Editoři RÚIAN Praktické dopady spuštění RÚIAN Další vývoj RÚIAN Závěr Geoinformatics 2014

3 Základní registry ČR Projekt základních registrů je v právním řádu ČR zakotven zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Registr obyvatel (ROB) Registr osob (ROS) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr práv a povinností (RPP) Systém základních registrů byl spuštěn V RÚIAN jsou pro celou veřejnou správu vedeny závazné informace o územní identifikaci a o adresách. Geoinformatics 2014

4 Základní registry ROB ROS RPP RÚIAN editace ROB státní správa
editace ROS Základní registry editace RÚIAN samospráva RPP RÚIAN editace RPP open data

5 Potřebujeme základní registry?
Důvody vzniku Základních registrů byly: potřeba zajistit veřejné správě garantovaný a aktuální údaj potřebný pro rozhodování, v podobě referenčních údajů nutnost stanovení zákonné zodpovědnosti pro editory zavedení principu sdílení referenčních údajů občané nemusí opakovaně dokládat referenční údaje zkvalitňování datového fondu registrů principem Cílem je zjednodušení procesů ve veřejné správě. Geoinformatics 2014

6 Referenční údaje Referenční údaj – záznam vedený v základním registru, který je v daný okamžik aktuální, platný, jednotný a závazný pro použití v agendách veřejné správy. Za zapsané referenční údaje je zodpovědný editor. Editor zapíše referenční údaj do základního registru bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů. Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak. V případě pochybnosti editor označí referenční údaj jako nesprávný, údaj má poté pouze informativní charakter. Geoinformatics 2014

7 RÚIAN http://vdp.cuzk.cz
Obsahem RÚIAN jsou popisné a lokalizační údaje o: územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, účelových územních prvcích, adresách, vzájemných vazbách. V ostatních registrech se vedou odkazy na adresní místa vedená v RÚIAN. RÚIAN je veřejným seznamem. Geoinformatics 2014

8 6 253 Obec 80 500 Ulice Správní obvod Prahy Městský obvod Prahy
Katastrální území 15 070 Část obce MO/MČ Parcela Stavební objekt Adresní místo Volební okrsek Geoinformatics 2014

9 Aktualizace údajů v RÚIAN
Prvotní naplnění ISÚI/RÚIAN bylo provedeno zdrojovými daty ze systémů: ISKN, RSO, UIR-ADR, DDM a REKOS. Editace údajů RÚIAN probíhá pomocí dvou AIS: Informační systém územní identifikace (ISÚI), Informační systém katastru nemovitostí (ISKN). Editory údajů v ISÚI jsou: obce, stavební úřady a ČSÚ, ČÚZK. Aktualizace údajů RÚIAN probíhá on-line. Geoinformatics 2014

10 http://vdp.cuzk.cz VDP Základní registry RÚIAN ISÚI ISKN ČSÚ Obce
Stavební úřady ČÚZK

11 Stavební objekty v RÚIAN
Podle § 29 odst. 1 písmeno c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, se jako stavební objekt do RÚIAN zapisuje: (a) dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky (b) nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí obcí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo k jiné ekonomické činnosti. Geoinformatics 2014

12 Zápisy stavebních objektů
Do RÚIAN probíhá zápis údajů o stavebním objektu na základě § 42 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Stavební úřad zapisuje prostřednictvím ISÚI: identifikační údaje o stavebním objektu, údaje o vazbách stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsob využití, technicko-ekonomické atributy (TEA), definiční bod stavebního objektu. Geoinformatics 2014

13 Zápisy stavebních objektů
Geoinformatics 2014

14 Zápisy stavebních objektů
Rezort ČÚZK zapisuje prostřednictvím ISKN: hranici stavebního objektu evidovanou v KN, druh a způsob využití pozemku, typ a způsob ochrany nemovitosti. Pokud je do RÚIAN zapisován stavební objekt, kterému je přiděleno číslo domovní, tak společně s ním musí vzniknout adresní místo. V případě, že stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu podle stavebního zákona, je editorem údajů o stavebním objektu obec, na jejímž k.ú. se stavební objekt nachází. Geoinformatics 2014

15 Praktické dopady spuštění RÚIAN
Konstitutivnost zápisů do RÚIAN Zápisy adresních míst Způsob zápisu adresy Volební okrsky v RÚIAN Geoinformatics 2014

16 Konstitutivnost zápisu do RÚIAN
Některé zápisy do RÚIAN mají konstitutivní charakter. ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do RÚIAN. k očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do RÚIAN. Část obce Ulice Stavební objekt Geoinformatics 2014

17 Praktické dopady – katastrální úřady
Geoinformatics 2014

18 Zápisy adresních míst Adresním místem je takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu přiřadit adresu. Zápis údajů o adresním místě do RÚIAN probíhá v souladu s § 44 odst. 1 a 2 zákona o základních registrech. Změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce zapisuje do RÚIAN editor těchto údajů, kterým je příslušná obec. Obce a stavební úřady jsou jediným místem vzniku, zániku a také provádění oprav údajů o adresních místech a stavebních objektech v RÚIAN. Geoinformatics 2014

19 Chelčického Lupáčova Žižkov č.p. 1200 Táboritská
Chelčického č.p. 1200/18 Žižkov Praha 3 Lupáčova č.p. 1200/3 Žižkov Praha 3 Chelčického Lupáčova Žižkov č.p. 1200 Lupáčova č.p. 1200/1 Žižkov Praha 3 Táboritská č.p. 1200/21 Žižkov Praha 3 Táboritská Geoinformatics 2014

20 Adresní místo Adresní místo Stavební objekt Adresní místo Adresní místo

21 Způsob zápisu adresy Zikova 1903/4 Dejvice 160 00 Praha 6
Prvním právním předpisem, který upravuje způsob zápisu adresy, je vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. VDP: Ulice Stavební objekt Zikova 1903/4 Dejvice Praha 6 Adresní místo Část obce Obec MOP Geoinformatics 2014

22 Volební okrsky v RÚIAN Prvním účelovým územním prvkem vedeným v RÚIAN jsou volební okrsky. Údaje o vymezení volebních okrsků, včetně jejich změn, zapisuje do RÚIAN starosta (obce, městského obvodu/části). Editace volebních okrsků je realizována prostřednictvím Informačního systému územní identifikace (ISÚI). ČÚZK v současné době analyzuje možnosti zavedení dalších účelových územních prvků do RÚIAN. Geoinformatics 2014

23 Geoinformatics 2014

24 Geoinformatics 2014

25 Základní registry - diagram
Editace volebních okrsků v ISÚI VFR VDP RÚIAN GIS ISÚI Starosta Instrukce 252 ISEO ROB Voličský seznam Voličský seznam? Geoinformatics 2014

26 Budoucnost RÚIAN Rozvoj modelu sdílení kompetencí a odpovědnosti za jednotlivé typy údajů v územní identifikaci (RÚIAN). Zavádění nových účelových územních prvků do RÚIAN: údaje o ochraně nemovitosti, údaje o bonitových půdně-ekologických jednotkách (BPEJ), údaje o příslušnosti k souboru lesních typů (SLT), údaje o zastavěných a zastavitelných území. Příprava kontrol údajů vedených v RÚIAN pro potřeby zkvalitňování datového fondu externími editory. Geoinformatics 2014

27 www.ruian.cz Závěr podklady pro kontroly a opravy údajů ISÚI/RÚIAN
metodika pro obce a stavební úřady první kroky uživatelů ISÚI uživatelské příručky a postupy, eLearning (UPK) poskytování údajů RÚIAN (výměnný formát VFR, CSV) uživatelská podpora – Geoinformatics 2014

28 Ing. Jiří Formánek jiri.formanek@cuzk.cz
Děkuji za pozornost. Ing. Jiří Formánek


Stáhnout ppt "RÚIAN základní informace"

Podobné prezentace


Reklamy Google