Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úprava civilního soudnictví J. Kožiak. Občanský soudní řád Z.č. 99/1963 Sb. Z.č. 99/1963 Sb. Okolo stovky novelizací (jen 5 do 1989) Okolo stovky novelizací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úprava civilního soudnictví J. Kožiak. Občanský soudní řád Z.č. 99/1963 Sb. Z.č. 99/1963 Sb. Okolo stovky novelizací (jen 5 do 1989) Okolo stovky novelizací."— Transkript prezentace:

1 Úprava civilního soudnictví J. Kožiak

2 Občanský soudní řád Z.č. 99/1963 Sb. Z.č. 99/1963 Sb. Okolo stovky novelizací (jen 5 do 1989) Okolo stovky novelizací (jen 5 do 1989) Procesní přepis Procesní přepis Obsah - úprava civilního procesu Obsah - úprava civilního procesu

3 Pravomoc § 7 § 7 rozhodování sporů a jiný právních věcí, rozhodování sporů a jiný právních věcí, z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány

4 Příslušnost § 9 a násl. - věcná § 9 a násl. - věcná –V prvním stupni – OS/KS –Ve druhém stupni – KS/VS –Dovolání – NS Místní Místní –§ 85 základní –§ 87 fakultativní –§ 88 výlučná

5 Námitka podjatosti § 15 a následující § 15 a následující Vyloučení soudce je-li pochybnost o nepodjatosti Vyloučení soudce je-li pochybnost o nepodjatosti Poučení Poučení Nejpozději na prvním jednání Nejpozději na prvním jednání Rozhoduje senát nadřízeného soudu Rozhoduje senát nadřízeného soudu

6 Účastníci řízení Žalobce, žalovaný, další účastníci Žalobce, žalovaný, další účastníci FO,PO, stát, samospráva FO,PO, stát, samospráva Procesní způsobilost Procesní způsobilost Rovné postavení Rovné postavení Jednání v mateřském jazyce – tlumočník Jednání v mateřském jazyce – tlumočník Zastoupení – zákonné, smluvní, stanovené rozhodnutím Zastoupení – zákonné, smluvní, stanovené rozhodnutím

7 Náležitosti podání § 41 a násl. § 41 a násl. Forma Forma –Písemná, podepsaná elektronická –Ústně do protokolu –Elektronicky, telegraf, fax – nutno doplnit Obsah Obsah –kterému soudu je určeno, –kdo je činí, –které věci se týká –co sleduje –Podpis a datum Vady – výzva k opravě ve stanovené lhůtě Vady – výzva k opravě ve stanovené lhůtě

8 Doručování § 45 a násl § 45 a násl 1. Při jednání 2. Datová schránka 3. Doručení doručujícím orgánem - soudní doručovatel - justiční stráž - soudní exekutor - Česká pošta, s.p.

9 Rozhodnutí Rozsudek § 152 – o věci samé Rozsudek § 152 – o věci samé –Částečný, mezitimní Usnesení § 167 – procesní rozhodnutí Usnesení § 167 – procesní rozhodnutí –Podmínky řízení, přerušení řízení, odmítnutí návrhu, změna návrhu, zpětvzetí, schválení smíru, náklady řízení... Platební rozkaz § 172 Platební rozkaz § 172 Součásti – výrok x odůvodnění Součásti – výrok x odůvodnění

10 Opravné prostředky Řádné Řádné –Odvolání § 201 a násl Mimořádné Mimořádné –Dovolání –Obnova řízení, zmatečnost


Stáhnout ppt "Úprava civilního soudnictví J. Kožiak. Občanský soudní řád Z.č. 99/1963 Sb. Z.č. 99/1963 Sb. Okolo stovky novelizací (jen 5 do 1989) Okolo stovky novelizací."

Podobné prezentace


Reklamy Google