Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální problémy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální problémy."— Transkript prezentace:

1 Globální problémy

2 Jaké jsou globální problémy lidstva?
I. EKOLOGIE II. KONFLIKTY

3 Zrychlující se tempo společenských změn
Lidské bytosti existují na zemi přibližně půl miliónu let Zemědělství, které je nezbytným předpokladem vzniku trvalého osídlení, je staré jen 12 tis. let Civilizace se datují od doby zhruba 6 tis. let Kdybychom považovali celé období lidské existence za jeden den, bylo by zemědělství objeveno ve 23:56, civilizace by započaly svou existenci ve 23:57 a moderní společnost se objevila až ve 23 hodin 59 minut a 30 vteřin

4 Během pouhých dvou nebo tří století byl lidský život odtržen od tradičního typu společenského řádu
Životní podmínky předchozích generací byly samozřejmě také nejisté – lidé čelili přírodním katastrofám, epidemiím, hladomorům. Od tohoto rizika jsme moderní společností víceméně chráněni, musíme si ale poradit s novými riziky, která jsme vyvolali sami, a která jsou důsledkem sociálních procesů „Lidská situace“ se komplikuje díky efektu nezamýšlených důsledků jednání

5 Globální hrozby: Znečištění životního prostředí
Tvorba odpadů, které nemohou být jednoduše likvidovány nebo recyklovány Vyčerpání neobnovitelných zdrojů Globální oteplování (skleníkový efekt) Ohrožení ozónové vrstvy Růst lidské populace/stárnutí populace Nerovnoměrné geopolitické rozložení bohatství a chudoby – konflikt sever – jih Konflikt kultur (?)

6 Boj proti ekologickým rizikům – Římský klub
1968 byl založen Římský klub. Je to sdružení ekonomů, ekologů a politiků. V r vydává zprávu Limity růstu. Zpráva porovnává růst lidské populace, průmyslový kapitál, produkci potravin, spotřebu surovin a růst znečištění. Upozorňuje, že pokud nebudou nastoupené trendy vývoje změněny, dojde během příštích sta let k dosažení mezí růstu. Klesne výroba i růst populace, bude hladomor, šíření nemocí apod.

7 Boj proti ekologickým rizikům:
1987: OSN vydává zprávu o ekologii Naše společná budoucnost - zatím nejvýznamnější zpráva. Planetu zemi je potřeba chápat jako jediný společný prostor pro všechny lidi. Ve zprávě byla uvedena známá myšlenka trvale udržitelného rozvoje.

8 Boj proti ekologickým rizikům:
1992: Rámcová úmluva OSN o klimatických změnách Přijetí Kjótského protokolu – dodatek k úmluvě, kde se průmyslové země zavázaly snížit emise skleníkových plynů K. P. je třeba ratifikovat, což bohužel ne všechny země učinily

9 Idea trvale udržitelného rozvoje
Neznamená zastavení růstu produkce /jak bylo např. navrhováno Římským klubem v sedmdesátých letech/, ale produkce má mít ekologický charakter: snižovat spotřeby přírodních zdrojů i odpadů, orientovat se na zdroje nevyčerpatelné a obnovitelné, minimalizovat poškozování ekosystémů. Tento přístup má být i ekonomicky výhodný - ekologické chování se musí vyplatit, má být oceňováno různými podporami, daňovými úlevami apod. Idea trvale udržitelného rozvoje zahrnuje i sociální hledisko: Je nutná mezinárodní spolupráce a podpora rozvojových zemí.

10 Thomas Malthus (1766 - 1834) Anglický demograf a politický ekonom
Přednesl tezi, že příčinou bídy (v tehdejší Anglii rostla nezaměstnanost) jsou lidské pudy (potravní a rozmnožovací) Lidstvo nemá neomezené možnosti, ale naopak je spoutáno populačním zákonem. Podmínky obživy rostou lineárně, zatímco populace roste geometricky. Růst lidské populace se musí omezovat: Uměle – např.: legislativními opatřeními Přirozeně – např.: válkami


Stáhnout ppt "Globální problémy."

Podobné prezentace


Reklamy Google