Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální problémy ŽP a udržitelný rozvoj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální problémy ŽP a udržitelný rozvoj"— Transkript prezentace:

1 Globální problémy ŽP a udržitelný rozvoj
Cíl kurzu: porozumět konceptu udržitelného rozvoje a historickým souvislostem jeho vzniku porozumět sociálním zdrojům hlavních globálních problémů životního prostředí porozumět základní ekologické terminologii a mechanismům jak příroda funguje seznámit se s hlavními událostmi a mezinárodními milníky udržitelného rozvoje porozumět roli aktérů udržitelného rozvoje seznámit se s nástroji politiky udržitelného rozvoje a s příklady jejich praktické aplikace seznámit se s kritikou udržitelného rozvoje

2

3

4 Historické souvislosti vzniku udržitelného rozvoje
Udržitelný rozvoj vychází z obav a poznání, že současná povaha rozvoje vytváří rizika, která mohou lidstvo (a dosaženou kvalitu života) existenčně ohrozit. Jaká jsou to rizika?

5 Rizika/limity civilizačního rozvoje
Přelidnění a nedostatek potravin Zdravotní rizika ( znečištění vody, ovzduší, půdy) Vyčerpání neobnovitelných zdrojů Přečerpání obnovitelných zdrojů Kolaps globálních ekosystémů v důsledku ztráty biodiverzity a klimatických změn Nedostatečně vyhodnocené dopady nových technologií

6 Exponenciální růst lidské populace
Rok miliarda Rok miliardy Rok miliard Rok miliard Zdroj Zpráva OSN o stavu světové populace

7

8 Chemizace životního prostředí
Rachel Carsonová, bioložka a publicistka Mlčící jaro, 1962: popsaná rizika pesticidů a DDT, popisuje vztah mezi užíváním těchto látek a masovými úhyny zvířat Velká společenská odezva V roce 1972 zákaz užívání DDT v USA V roce 2001 podepsána Stockholmská úmluva (zákaz vybraných perzistentních organických látek – pesticidy)

9 Limity růstu/Limits to Growth
Dennis a Donella Medowsovi, Jorgen Randers, 1972 Matematickým modelováním ukázaly na problém exponenciálního růstu –populace, spotřeby neobnovitelných zdrojů energie, znečišťování životního prostředí, průmyslové produkce a produkce potravin Alarmující závěry – např.vyčerpání ropy už v roce 2003 Návrh rychlé akce – přistoupení k nulovému růstu Otevřeli veřejnou diskusi o rizicích růstu: v omezeném světě není možný neomezený růst Aktualizace po 30 letech

10 Limity růstu- závěry: Pokud současné trendy růstu světové populace, průmyslu, znečištění, produkce jídla a čerpání zdrojů budou pokračovat, limity růstu na této planetě budou dosaženy během následujících sta let. Nejpravděpodobnějším důsledkem dosažení těchto limitů bude náhlý a nekontrolovatelný pokles velikosti populace a životní úrovně. Tuto tendenci je možné změnit a připravit podmínky ekologické a ekonomické stability, která bude udržitelná do daleké budoucnosti.

11 Limity růstu - závěry Zátěž = Populace x Úroveň spotřeby x Dopad
Z= P x Us x D Celková zátěž na ŽP je dána početností populace, energetickou a materiálovou náročností spotřeby a dopady výroby a spotřeby na žp (znečištění, množství odpadů, zábory půdy …)

12 Za limity růstu/Překročení mezí
„Beyond the Limits“, 1992, zhodnocení závěrů Limitů růstu po 20 letech: Udržování současné politiky vede ke konfliktu s ekologickými mezemi Přechod k udržitelné společnosti vyžaduje pečlivé vážení dlouhodobých a krátkodobých cílů, důraz na přiměřenost, spravedlnost a kvalitu života, místo na velikost produktu. Riziko překročení mezí – poznáme to včas?

13 Exponenciální růst a jeho rizika
Světová spotřeba energie, hnojiv (chemických látek), potravin, růst měst…. ……..vykazuje exponenciální růst

14

15 Římský klub Globální think tank založený r spojil globální autority - politiky, vědce, významné osobnosti v roce 1972 vydal „Limity růstu“ a dodal tématu vážnosti v 70. letech významně ovlivnil diskuse o budoucnosti rozvoje a přijetí konceptu „udržitelného rozvoje“ Členy také A. Gore, V. Havel…

16 Další okolnosti vzniku UR
ropná krize, 1973: ustavení kartelu OPEC (sdružení států produkujících ropu) a zvýšení cen ropy, důsledek hospodářská recese, inflace a narůstající obavy z vyčerpatelnosti přírodních zdrojů obavy z ekologických a jaderných havárií: např. na smog v Londýně zemřelo v roce 1952 až 4000 lidí vznik environmentálního hnutí (70. léta), vazba na studenstská a protestní hnutí 70. let sílící kritika masové konzumní společnosti (Frankfurtská škola

17 K. Lorenz: Osm smrtelných hříchů
Německý etolog, v roce 1973 označil 8 největších hrozeb: Přelidnění Země Devastace prostředí Závod člověka se sebou samým Vyhasnutí citů Genetický úpadek Rozchod s tradicí Nekritická poddajnost Jaderné zbraně

18 Odezva Uznaná potřeba změny, rozpracování a přijetí konceptu udržitelného rozvoje světovým společenstvím na půdě OSN Institucionalizace politiky ochrany životního prostředí (Mezinárodní konference o životním prostředí, Stockholm, 1972) Ustavení Světové komise pro ŽP a rozvoj, rozhodnutím VS OSN, 1984 Výsledek práce komise pro ŽP a rozvoj vedené Gro Harlem Brundtlandovou Naše společná budoucnost, vymezení politického konceptu udržitelného rozvoje Zátěž = Populace x Úroveň spotřeby x Dopad

19 Odezva Summit Země, o životním prostředí a rozvoji, Rio de Janeiro, 1992 Rozpracování konceptu udržitelného rozvoje do akčního plánu - Agenda 21 Rámcová úmluva o klimatu Rámcová úmluva o přírodní rozmanitosti

20 Literatura Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů, Praha, Pyramida, 1990
Meadows, D. H., Meadows, D. L , Randers, J., Behrens, W.: Překročení mezí, Praha, Argo, 1995 Moldan, B.: Podmaněná planeta, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2009 Světová komise pro životní prostředí a rozvoj: Naše společná budoucnost, Praha, Academia, 1991  Agenda 21:


Stáhnout ppt "Globální problémy ŽP a udržitelný rozvoj"

Podobné prezentace


Reklamy Google