Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální environmentální problémy (stručný přehled vybraných témat)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální environmentální problémy (stručný přehled vybraných témat)"— Transkript prezentace:

1 Globální environmentální problémy (stručný přehled vybraných témat)
Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Globální environmentální problémy (stručný přehled vybraných témat)

2 Růst populace V současnosti již 7 miliard lidí (dosaženo v listopadu 2011)

3 Kapacita prostředí Limituje růst populace;
Překročení kapacity je vyváženo poklesem populace; Může být „uměle“ posouvána nahoru, ale jen dočasně či omezeným způsobem, např. nové zdroje energie nebo zlepšením technologie aj.

4 Populace a zdroje k přežití?
Je možné, aby naše Země našla surovinové zdroje k přežití lidstva?

5 Populace a zdroje energie – shrnutí nejpalčivějších aspektů
Koncentrovanější zdroje energie Revoluce v zemědělství Levný transport potravin do oblastí s nedostatkem Vývoj nových technologií – rozvoj medicíny Neobnovitelnost fosilních zdrojů Zlom v těžbě ropy Více půdy může být využito pro pěstování potravin Masivní využití hnojiv a postřiků Několikanásobné zvýšení výnosů – udržitelné?? Až 37% energie získává z ropy a dále zpracovává Ropa začne patrně „brzy“ docházet

6 „Zlom“ v těžbě a zásobách ropy
1. ropná krize už v r (Meze růstu – Meadowsovi); okamžik, kdy přestane růst těžba; Kdy nastane? Patrně dřív než budou vyčerpány všechny zásoby ropy, ale nabídka nestačí uspokojovat poptávku, „zlom“ se očekává změna chování

7 „Zlom“ v těžbě a zásobách ropy

8 Alternativy „zelené“ energie
Zemní plyn, uhlí – také neobnovitelné; Jaderná energie; Obnovitelné zdroje Sluneční energie Větrná energie Vodní energie Biomasa Geotermální energie Úspory energií Efektivní kombinace všech zdrojů ERoEI = podíl energie získané vůči energii vložené

9 Potravinový problém Potravinové krize (hladomory aj.) známy z historie; První poválečná potravinová krize ( ) – neúroda v mnoha rozvojových zemích Projevy: u méně rozvinutých zemí nedostatek potravin, hladomory, podvýživa + nemoci + neschopnost si potraviny koupit; Projevy: ve vyspělých zemích naopak nadbytek potravy a jejich nadměrný příjem + nevhodné složení vede k civilizačním chorobám; Příčiny: vliv klimatu (neočekávané situace s vlivem na velikost úrody, změny teplot a srážek – záplavy, výskyty sucha aj.)

10 Potravinový problém Populační příčiny (poptávka po potravinách značně převyšuje nabídku, důsledkem toho chudoba a hlad, větší počet obyvatel ve snaze vyprodukovat více potravin způsobuje značnou zátěž území). Ekologické příčiny (poškození životního prostředí stále více, vyspělé země už si tuto skutečnost ani neuvědomují, rozvojové země naopak nejsou schopny používat ekologicky šetrné technologie kvůli primitivnímu způsobu života). Politické a ekonomické příčiny (početné regionální i místní konflikty, jejich příčinou ekonomické faktory, kulturní rozdíly, kvůli konfliktům zastavení zemědělské produkce). Dlouhodobá opatření: (stabilizace politických poměrů, zlepšení v sociální oblasti, zvýšení zdravotní péče aj., růst zásob potravin v boji proti hladu). Krátkodobá opatření: (mezinárodní potravinová pomoc, ale slabá motivace místních vlád k zásadnějším změnám).

11 Desertifikace Desertifikace = rozšiřování již vzniklých pouští, a to v důsledku různých faktorů, včetně proměnlivosti klimatu a lidských činností. Termín poprvé použil francouzský přírodovědec André Auberville v r Příčiny podíl populace (je přirozené, že pro přežití je nutný prostor, člověk se ho snaží využít ve svůj prospěch, a to nadměrně a vyčerpáním pro krajinu). Degradace půdy (špatné hospodaření, následuje vyčerpání, nejsou živiny – jejich nedodání způsobuje znehodnocování kvality půdy). Nadměrná pastva

12 Desertifikace Nevhodné zemědělské postupy (chybí znalosti o protierozních opatřeních, nejsou informace o výživě půdy, chudoba, devastace půdy, přetěžování půd za vyššími výnosy). Nadměrné kácení lesů (v důsledku rozšiřování zemědělské půdy). Chemická degradace půdy (salinizace, špatný zavlažovací systém). Důsledky desertifikace: Úbytek půdy vhodné pro obdělávání, rychlý pokles bioproduktivity půdy, degradace ekosystému, snížení rozmanitosti druhů, zdravotní problémy aj.

13 Desertifikace


Stáhnout ppt "Globální environmentální problémy (stručný přehled vybraných témat)"

Podobné prezentace


Reklamy Google