Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHIATRIE historie, vyšet ř ovací metody, základy terapie Tomáš Novák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHIATRIE historie, vyšet ř ovací metody, základy terapie Tomáš Novák."— Transkript prezentace:

1 PSYCHIATRIE historie, vyšet ř ovací metody, základy terapie Tomáš Novák

2 Duševní porucha Klinicky zřetelné narušení prožívání či chování u daného jedince, které je spojeno se ➲ ➲ subjektivní nepohodou nebo ➲ ➲ narušením fungování nebo ➲ ➲ narušením interakce s okolím a současně se nejedná pouze o výsledek narušených vztahů mezi jedincem a okolím

3 BOHATÉSTÁTYPříčina 1.Unipolární deprese 2.Ischemická choroba srdeční 3.Cerebrovaskulární on. 4.Demence 5.Alkoholem způsobené on. 6.Ztráta sluchu 7.Chronická obstrukční nem. 8.Diabetes 9.Nádory dýchacího ústrojí 10.Dopravní nehody EVROPACELKEMPříčina 1.Ischemická choroba srdeční 2.Cerebrovaskulární on. 3.Unipolární deprese 4.Alkoholem způsobené on. 5.Ztráta sluchu 6.Dopravní nehody 7.Nádory dýchacího ústrojí 8.Osteoartroza 9.Cirhoza jater 10.Sebepoškození WHO, 2004 Jsou duševní poruchy závažné stavy? 10 vedoucích příčin zkrácení života a předčasné invalidity

4

5 Sociologický pohled – co si myslíme o duševních poruchách  Presumce nemoci (existuje jen špatně vyšetřený pacient) (existuje jen špatně vyšetřený pacient)  Nízkoprahový přístup (přijít může každý kdo nabídne příznak) (přijít může každý kdo nabídne příznak)  Sociální rozměr (absence viny, nabídka péče, pomoc a omluvy) (absence viny, nabídka péče, pomoc a omluvy) Vina, odpovědnost Reakce okolí Tělesná nemoc Není Péče, úlevy, zájem Psychická nemoc Částečná Regulace, izolace Sociální patologie plná Regulace, trest

6 Průběh schizofrenie ve světě

7 Historie psychiatrie  1.revoluce – duševní porucha je nemoc (antika, renesance)  2.revoluce – duševně nemocný má stejná práva jako duševně zdravý (osvícenství, po 2.SV)  3.revoluce – psychoterapie (přelom 19. a 20.st)  4.revoluce – psychofarmaka (50.léta 20.st)  5.revoluce – komunitní péče (60.léta 20.st)

8 Příčiny deprese – koncept vulnerability a stresu

9 Psychiatrická ambulance Hospitalizace PL Psych. odd. Psych.klinika Denní stacionář Krizová centra Komplementární péče Komunitní a chráněné bydlení Chráněné dílny a místa Terapeutická a rehabilitační centra Svépomocné skupiny Terapeutické komunity Organizace psychiatrické pé č e

10 Vyšet ř ovací metody Psychiatrické vyšetření - - semistrukturované - - strukturované Laboratorní vyšetření - screening - specifické Elektrofyziologické (EEG) Zobrazovací - - Strukturální (CT,MRI) - - Funkční (PET, fMRI)

11 Vyšet ř ovací metody Psychologické vyšetření -výkonové (WAIS) -projektivní (ROR) -osobnostní (TCI) -neuropsychologické (Stroop)

12 Stroopův test Slovo versus barva Horáček,2001

13 Stroopův test Slovo versus barva Horáček,2001

14 Stroopův test Slovo versus barva Horáček,2001

15 Test cesty A 7 1 2 3 4 5 6

16 Test cesty B 1 A 2 B 3 C D 4

17 Terapeutické postupy Biologické -farmakologické -nefarmakologické Psychoterapeutické Socioterapeutické (rehabilitace)

18 Hospitalizovaní pacienti (v tis) 150 100 50 0 186019002000 WWI WWII Chlorpromazin Haloperidol Droperidol Year Historie lé č by 1952

19 Farmakoterapie - + - + + -

20 Základní sm ě ry psychoterapie   Hlubinné směry (psychoanalýza, neopsychoanalytici…)   Dynamická a interpersonální   Humanistická (rogersovká, Gestalt, logoterapie, daseinanalýza)   Kognitivně-behaviorální terapie   Systemická (rodinná) terapie

21 PSYCHOPATOLOGIE

22 Psychopatologie nauka o projevech /symptomech a syndromech/ psychických poruch Symptom - projev, známka, příznak nemoci specifické x nespecifické Syndrom - komplex symptomů - diagnostický význam Porucha – komplex syndromů s typickým průběhem Nemoc - syndrom se specifickou etiopatogenezí, průběhem a možností predikce

23 Symptom – syndrom - porucha Pocity viny Smutek Nespavost Depresivní syndrom 2 týdny DEPRESIVNÍ PORUCHA

24 Vědomí 1. stav bdělosti, pozornosti (vigilita, arousal) 2. uvědomování si sebe sama a svého okolí (lucidita, jasnost) Poruchy vědomí Kvantitativní (vigilita): Krátkodobé (synkopa) Dlouhodobé (kóma), GCS Kvalitativní (lucidita)

25 Kvalitativní poruchy vědomí Delirium: /obluzené vědomí/: Organický mozkový syndrom, který je charakteristický současnými poruchami vědomí, pozornosti, vnímání, myšlení, paměti, PM tempa a cyklu spánek bdění. Obnubilace /mrákotný stav/: Krátkodobý, náhle vznikající z plné lucidity, návrat do plné lucidity. Následuje plná amnesie.

26 VNÍMÁNÍ základní psychická funkce, umožňuje poznávání vnějšího světa a změn ve vlastním těle prostřednictvím smyslových orgánů aktivní činnost, interakce s ostatními složkami psychiky smyslové klamy (nejsou patologické)

27

28

29 Poruchy vnímání Iluze – vjemy, při kterých není objektivní skutečnost správně vnímána. Jsou vyvolány skutečným podnětem, ale neodpovídají mu. Halucinace – vjemy, které vznikají bez současného vnějšího podnětu a mají při tom pro jedince charakter skutečnosti. Zrakové Sluchové Chuťové & čichové Tělové – taktilní, cenestopatické, motorické Intrapsychické

30 Myšlení a jeho poruchy Nejvyšší forma poznávací činnost. Umožňuje zprostředkované poznání a interpretace reality. Hledá vztahy mezi pozorovanými jevy.

31 Poruchy myšlení: Dynamiky útlum myšlení – bradypsychismus, záraz myšlení, mutismus zrychlené myšlení - myšlenkový trysk, tachypsychismus, pseudoinkoherence, logorea Struktury Perseverace – opakovaní slov, vět Nevýpravné myšlení – opakování tématu, nesměřuje kupředu Zabíhavé myšlení – nedrží linii hovoru, obšírné Inkoherentní myšlení – nesouvislé, rozvolněné asociace Tangenciální myšlení – návaznost myšlenek jen vzdálená Obsahu Bludy, obsese, fobie

32 BLUDY Kriteria bludu – obsahová zvrácenost, nevývratnost, chorobný vznik, vliv na jednání, je to individuální a soukromý útvar bludná nálada, bludná vztahovačnost, bludné vnímání bludný nápad formovaný blud petrifikace a chronifikace bludu sociální úzdrava korekce bludu

33 Rozdělení bludů podle obsahu Expanzivní – přecenění vlastní osoby, důležitosti, schopnosti Extrapotenční Megalomanické Originární Inventorní Reformátorský Religiosní Kosmický

34 Rozdělení bludů podle obsahu Depresivní – podcenění sebe, schopností, nicotnost, ztracenost Mikromanický Autoakuzační Obavný Ruinační Enormity a eternity Hypochondrický

35 Rozdělení bludů podle obsahu Paranoidní – základem je vztahovačnost, připisování významu různým věcem a situacím ve vztahu k sobě, vše je podezřelé, má speciální význam Paranoidní Persekuční Kverulační Emulační Erotomanický Transformační

36 Emoce a jejich poruchy Emoce – vyjadřují subjektivní vztah člověka k jeho vlastním projevům i k jevům a situacím z jeho okolí. Hodnotící význam, doprovázejí duševní činnost člověka Afektivita - pohotovost k emoční reakci, jde o individuálně specifické emoční projevy individua Emotivita - celková dlouhodobá emoční charakteristika jedince

37 Rozdělení emocí Intenzita, trvání a průběh Afekt – prudká, intenzivní emoční reakce, rychlý vznik, bouřlivý průběh, krátké trvání – vybití afektu, městnání afektu, sdružení afektu,odreagování afektu Nálada – stav, vyjadřující trvalejší pohotovost emoční reakce v určitém směru, nižší intenzita a delší trvání

38 Poruchy nálady Expanzivní nálady   euforie – nadnesená n., pocit spokojenosti- intoxikace, CNS   manická nálada – zvýrazněná veselost, radostnost, rozjařenost, smích, živá motorika, zvýšené tempo iniciativita, sociabilita.   extatická nálada – vystupňovaný pocit blaženost, štěstí, odevzdání se – hysterie, psychopatie, epi   explozivní nálada - epi, chronický alkoholismus   moria – veselá nálada s nemístným, vulgárním žertováním - léze orbitofrontálního laloku   rezonantní nálada (dysforie) - zlobná podrážděnost, nevlídnost, zlobné reakce, zvýšené sebevědomí

39 Depresivní nálady Snížená emoční reaktivita, sebevědomí, tempo, útlum, smutek  anxiozní - úzkost  bezradná – neschopnost řešit situaci  apatická – lhostejnost, netečnost, snížená aktivita, nezájem  anhedonie – neschopnost prožívat radost  morozní – depresivně, mrzutá

40 Další poruchy Poruchy pozornosti Poruchy paměti Poruchy intelektu Poruchy vůle Poruchy jednání (psychomotoriky)


Stáhnout ppt "PSYCHIATRIE historie, vyšet ř ovací metody, základy terapie Tomáš Novák."

Podobné prezentace


Reklamy Google