Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy osobnosti žáka KPS/0014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy osobnosti žáka KPS/0014"— Transkript prezentace:

1 Poruchy osobnosti žáka KPS/0014
Mgr. Tereza Louková

2 Kontakt Tereza.Loukova@ujep.cz KH: Úterý 8.00 - 9.00
Středa – 14.00 Telefon:

3 Požadavky na zápočet Seminární práce v rozsahu 4 – 5 stran na zvolené téma (viz dále) Práce musí obsahovat: Úvodní strana (jméno, ročník, téma, atd.) Odborný text (min. 4 strany) Použité zdroje (minimálně 2 tištěné publikace, forma citace!) Dodat osobně či mailem do – možno následně zapsat do indexu.

4 Doporučená literatura
Hortl, Hrdlička, Kocourková, Malá. Dětská adolescentní psychiatrie, Portál, Praha 2000. Říčan, P. et al. Dětská klinická psychologie. Grada Publishing, Praha 2006. Vágnerová M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, Praha 1999. Další literatura viz STAG Možno použít jiné zdroje.

5 Témata ke zpracování seminární práce
Poruchy pozornosti a paměti Poruchy pudů zaměřené na zachování individua Poruchy pudů zaměřené na zachování rodu Poruchy chování Problematika toxikomanie Opuštění domova Neurotické poruchy Neurotické poruchy dětí a mladistvých Poruchy osobnosti (jako takové)

6 Obsah přednášek dne 31.10.09 Vnímání a jeho poruchy
Myšlení a jeho poruchy Poruchy spánku Emoce a jejich poruchy Vědomí a jeho poruchy

7 Vnímání (percepce) Základní ps.fce, která umožňuje poznávání vnějšího světa a změn ve vlastním těle prostřednictvím smyslových orgánů Počitek – vlastnost podnětu Vjem – obraz objektů vnějšího světa Představa – paměťová stopa, která se vybaví na základě smysl.vjemu

8 Zvláštnosti ve vnímání
Eidetické představy – schopnost vyvolat ostrý, přesný vjem Pareidolie Paobrazy Živé představy Smyslové klamy

9 Poruchy ve vnímání 1. ILUZE Zkreslený vjem, podnět aktuálně působí!
Zrakové, sluchové, tělové, dotykové 2. HALUCINACE Dojem reálného vjemu, podnět aktuálně nepůsobí Nevývratné Sluchové, zrakové, čichové, chuťové, tělové

10 Myšlení Vývojově nejvyšší poznávací proces
Schopnost vytvářet složité myšlenky a sdělovat je druhým Pojmově – logické myšlení Pojem Řeč, jazyk Řešení problémů

11 Poruchy myšlení I. Kvantitativní – vyjádřeny změnou tempa nebo zaměření II. Kvalitativní – obsahově narušené

12 Kvantitativní poruchy myšlení
Poruchy tempa Bradypsychismus Tachypsychismus Poruchy zaměření Roztržité myšlení Zabíhavé myšlení Ulpívavé myšlení Nevýpravné myšlení

13 Kvalitativní poruchy myšlení
Myšlenkový záraz Inkoherentní myšlení Dereistické myšlení (autistické) Magické (symbolické) myšlení Patické nejistoty Vtíravé myšlenky Obsese Bludy

14 Spánek Opakem vigility Psychologická změna vědomí 2 druhy:
NREM (ortodoxní spánek) REM (paradoxní spánek)

15 Poruchy spánku Insomnie (nespavost) Hypersomnie Poruchy spánek x bdění
Somnabulismus Noční děsy (pavor nokturnus) Noční můry (incubus) Narkolepsie Spánková apnoe Spánková opilost Spánková obrna

16 Emoce Vyjadřují náš citový postoj ke skutečnosti
Působí na vnímání, myšlení, motivaci, chování Kladné x záporné Mobilizující x nemobilizující Nižší x vyšší Základní emoční dispozice - temperament

17 Poruchy afektů Patický afekt Patická afektivní dráždivost
Emoční labilita Hypersenzitivita Afektivní ambivalence Fobie

18 Poruchy nálad – patická nálada
Manická Euforická Expanzivní Exaltovaná Explozivní Apatická Bezradná Depresivní Hypomanická Úzkostná

19 Poruchy vyšších citů Disociální poruchy Histriónská porucha
Anetická psychopatie

20 Vědomí Bdělý stav, kdy si člověk uvědomuje sebe, své okolí
Užívá se ve dvojím významu: Stav bdělosti, pozornosti Uvědomování si sebe sama

21 Poruchy vědomí KVANTITATIVNÍ Somnolence Sopor Kóma Mdloba (synkopa)
KVALITATIVNÍ Obluzené vědomí Delirium Amence Mrákotné stavy Stuporozní Deliriozní Automatická Ganserův syndrom


Stáhnout ppt "Poruchy osobnosti žáka KPS/0014"

Podobné prezentace


Reklamy Google