Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYŠETŘOVÁNÍ V PSYCHIATRII

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYŠETŘOVÁNÍ V PSYCHIATRII"— Transkript prezentace:

1 VYŠETŘOVÁNÍ V PSYCHIATRII
OLGA BÜRGEROVÁ

2 HLAVNÍ SOUČÁST PSYCHIATRICKÉHO VYŠETŘENÍ:
ROZHOVOR SMYSLEM JE ZÍSKAT ANAMNÉZU NAVÁZAT TERAPEUTICKÝ VZTAH ATMOSFÉRA DŮVĚRY DIAGNÓZA LÉČEBNÝ PLÁN

3 VYŠETŘENÍ RA,OA,NO,STATUS PRAESENS, PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
POZOROVÁNÍ,ROZHOVOR,SPRÁVNÁ APLIKACE A INTERPRETACE TESTŮ (NAVOZENÍ URČITÉ SITUACE NA KTEROU JEDINEC REAGUJE –ÚZKOST,AGRESE,DEPRESE¨)

4 VYŠETŘENÍ LABORATORNÍ
CHOLESTEROL, HYPERPARATYREÓZU(PSYCHOTICKÉ PŘÍZNAKY, EMOTIVITA) JATERNÍ TESTY-LÉČBA ANTABUSEM KREVNÍ OBRAZ TOXIKOLOGIE – METABOLITY V MOČI LITHIOTERAPIE - LITHEMIE

5 VYŠETŘENÍ MOZKOMÍŠNÍ MOK – NEUROLUES HIV,CYTOMEGALOVIRUS, EPSTEIN –
BARROVÁ EKG CT NMR EEG FALOPLETYSMOGRAF

6 VYŠETŘENÍ SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ –BEZRADNOST, BEZMOCNOST OSAMOCENOST
FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ NOUZE SKLON K CHOROBNÝM NÁVYKŮM KONFLIKTY SE ZÁKONEM

7 Symptomy duševních poruch
Symptom – příznak je projev choroby, objektivní, subjektivní Syndrom –příznaky typicky se vyskytující pohromadě – pacient slyší hlasy – sluchová halucinace, zakrývá si uši –halucinatorní chování,trpí nespavostí = Halucinatorní syndrom

8 symptomy Poruchy vědomí
Kvantitativní – postižení jasnosti – lucidity vědomí, somnolence, sopor, koma Kvalitativní – delirium, nespecifická psychopatologická reakce mozku s globálním postižením kognitivních funkcí mozku, která se projevuje neklid,dezorientace,má amnézii, inkoherentní myšlení, snížená pozornost na zevní podněty, poruchy vnímání – iluze, halucinace, spánková inverze, dezorientace, poruchy emotivity(euforie, apatie, strach,deprese) neurologické příznaky (tremor, ataxie, afázie),vegetativní příznaky (tachykardie, hypertenze,pocení, zčervenání, mydriáza), poruchy chování (apatie – agrese) vzniká jako následek organické příčiny v mozku, abstinenční příznak při odnětí alkoholu, léků, drog, komplikace – koma,demence,porucha osobnosti obnubilace, mrákotný stav,vypadá normálně, chová se nenápadně, situaci si nepamatuje, u epilepsie, hysterie

9 symptomy Porucha orientace – čas, místo,vlastní osoba
Poruchy vnímání – základní psychická funkce, která umožňuje poznávat svět Iluze – zkreslení vjemu, smyslový klam Halucinace – vjem, který vzniká bez objektivně pozorované skutečnosti, pro jedince charakter skutečnosti –zrakové,sluchové,čichové,chuťové,tělové Zrakové – mikrozoopsie , halucinace malých zvířat,xantozoopsie – intoxikace kokainem

10 halucinace Halucinace liliputánů, intoxikace atropinem
Halucinace čichové a chuťové – neexistující pachy u ……….. Tělové halucinace, taktilní, cítí dotyky, píchání, svědění, dráždění na genitáliích Kinestetické – létá, padá,

11 Neverbální projevy iluzí a halucinací
Blažený výraz Naslouchací postoje Samomluvné odpovědi Prchání, obrana

12 Myšlení Logické, racionální zpracování vjemů a paměťových stop za účasti ostatních psychických funkcí Poruchy myšlení – poruchy dynamiky, zpomalené – útlum (únava)či zrychlené myšlení

13 Kvalitativní poruchy myšlení
Myšlenkový záraz Nesouvislé( inkoherentní myšlení) myšlenky nejsou vázány myšlenkovým poutem Blud je mylné přesvědčení neodpovídající skutečnosti, vzniklé na chorobném podkladě, pacient je o něm přesvědčen a jedná podle něj

14 Megalomanické bludy Papež Schopnosti Vznešený původ Změnit svět
Religiózní – spasitel Erotomanické – neodlatelný pro druhé osoby

15 depresivní Autoakuzační – obviňuje se za války, haldomory, neštěstí
Mikromanické pro okolí bezvýznamný Hypochondrické

16 Paranoidní bludy Perzekuční Kverulační – stěžuje si, píše žaloby
Emulační – chorobné přesvědčení o nevěře

17 symptomy Záraz myšlení, nedostatek přísunu představ
Mutismus –útlum myšlení, postižení řečových projevů

18 symptomy Porucha struktury myšlení – ulpívavé myšlení – perseverace,opakování slov několikrát za sebou, představ obsedantní myšlení –neodbytné vtíravé myšlenky,melodie, slova, počítání sloupů, inkoherentní myšlení – nesouvislé, slovní salát autistické myšlení- osobní chorobné myšlenky, soustředění na svůj svět, své chorobné myšlenky

19 symptomy Poruchy nálady manická, depresivní Poruchy volního jednání
Abulie, obsedantní jednání – rituály Poruchy motoriky Stupor – nehovoří, nehýbe se Agitovanost – pobíhá, hovorný, vzrušený

20 symptomy Katatonní akineze Katatonní hyperkineze
Poruchy paměti –amnézie,konfabulace – myšlenky, kterými pacient vyplńuje mezery v paměti Poruchy intelektu – demence, metální retardace Náhled – schopnost porozumět situaci, uvědomovat si chorobnost stavu a podle toho jednat

21 emoce Vyjadřují subjektivní vztah k jeho projevům, ale i jevů a situacím v okolí Majé hodnotící význam

22 projevy Mimika Pantomimika Hlasový výraz Vegetativní změny

23 afekt nepřiměřeně intenzivní emoce, která vzniká náhle, prudce, po více či méně zřetelném podnětu a má konkrétní zaměření

24 anxieta Subjektivní nepříjemný pocit obav a strachu
Somatické projevy úzkosti – tachykardie, tachypnoe, pocení, suchost v ústech,svíravé pocity na hrudníku, blednutí, nutkání na močení , na stolici Závratě Únava

25 Akutně neklidný pacient s duševní poruchou
tenze, kterou se pacientovi daří zvládnout = vnitřní neklid psychomotorický neklid – neochotně vyhoví,přechází, je méně podrobivý psychomotorické vzrušení – nereaguje na výzvu psychomotorická agitovanost - agrese

26 Agrese a agresivita Agrese – krátkodobý neklid zaměřený vůči okolí
jednorázové vybití energie Agresivita – dlouhodobé zaměření, určené osobností jedince Normální agresivita přiměřená odpověď na nebezpečí zvenčí Patologická agresivita vyplývá z duševní poruchy

27 Agrese, agresivita Agrese vůlí potlačená – svírání pěstí,kousáním do rtů,zatínání čelistí Agrese verbální –nadávání, spílání,výhružná gesta, ponižování okolí Agrese fyzická – proti věcem- bouchání dveřmi,trhání šatů,nádobí Agrese fyzická vůči zvířatům a lidem

28 Rizikové faktory Dřívější agresivní chování Organické postižení mozku
Psychóza Abúzus alkoholu Ovlivnění agrese a agresivity – fyzické omezení, farmakologické omezení,psychologické působení

29 Fyzické omezení Na dobu nezbytně nutnou, dokumentace Zásady jednání
Věci, které ohrožují Dveře Ne konfrontační přístup Zřetelně se představit Přibližovat se pomalu Nekontaktovat očima Nedělat žádné pohyby

30 Psychofarmakologické ovlivnění
Oxazepam, diazepam p.o., i.v. Haloperidol, diazepam Zeldox, Zyprexa


Stáhnout ppt "VYŠETŘOVÁNÍ V PSYCHIATRII"

Podobné prezentace


Reklamy Google