Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYŠETŘOVÁNÍ V PSYCHIATRII OLGA BÜRGEROVÁ. HLAVNÍ SOUČÁST PSYCHIATRICKÉHO VYŠETŘENÍ:  ROZHOVOR - SMYSLEM JE ZÍSKAT ANAMNÉZU - NAVÁZAT TERAPEUTICKÝ VZTAH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYŠETŘOVÁNÍ V PSYCHIATRII OLGA BÜRGEROVÁ. HLAVNÍ SOUČÁST PSYCHIATRICKÉHO VYŠETŘENÍ:  ROZHOVOR - SMYSLEM JE ZÍSKAT ANAMNÉZU - NAVÁZAT TERAPEUTICKÝ VZTAH."— Transkript prezentace:

1 VYŠETŘOVÁNÍ V PSYCHIATRII OLGA BÜRGEROVÁ

2 HLAVNÍ SOUČÁST PSYCHIATRICKÉHO VYŠETŘENÍ:  ROZHOVOR - SMYSLEM JE ZÍSKAT ANAMNÉZU - NAVÁZAT TERAPEUTICKÝ VZTAH - ATMOSFÉRA DŮVĚRY - DIAGNÓZA - LÉČEBNÝ PLÁN

3 VYŠETŘENÍ  RA,OA,NO,STATUS PRAESENS,  PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ POZOROVÁNÍ,ROZHOVOR,SPRÁVNÁ APLIKACE A INTERPRETACE TESTŮ (NAVOZENÍ URČITÉ SITUACE NA KTEROU JEDINEC REAGUJE – ÚZKOST,AGRESE,DEPRESE¨)

4 VYŠETŘENÍ  LABORATORNÍ CHOLESTEROL, HYPERPARATYREÓZU(PSYCHOTICKÉ PŘÍZNAKY, EMOTIVITA) JATERNÍ TESTY-LÉČBA ANTABUSEM KREVNÍ OBRAZ TOXIKOLOGIE – METABOLITY V MOČI LITHIOTERAPIE - LITHEMIE

5 VYŠETŘENÍ  MOZKOMÍŠNÍ MOK – NEUROLUES  HIV,CYTOMEGALOVIRUS, EPSTEIN – BARROVÁ  EKG  CT  NMR  EEG  FALOPLETYSMOGRAF

6 VYŠETŘENÍ  SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ –BEZRADNOST, BEZMOCNOST OSAMOCENOST OSAMOCENOST FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ NOUZE FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ NOUZE SKLON K CHOROBNÝM NÁVYKŮM SKLON K CHOROBNÝM NÁVYKŮM KONFLIKTY SE ZÁKONEM KONFLIKTY SE ZÁKONEM

7 Symptomy duševních poruch  Symptom – příznak je projev choroby, objektivní, subjektivní  Syndrom –příznaky typicky se vyskytující pohromadě – pacient slyší hlasy – sluchová halucinace, zakrývá si uši – halucinatorní chování,trpí nespavostí = Halucinatorní syndrom

8 symptomy  Poruchy vědomí Kvantitativní – postižení jasnosti – lucidity vědomí, somnolence, sopor, koma Kvalitativní – delirium, nespecifická psychopatologická reakce mozku s globálním postižením kognitivních funkcí mozku, která se projevuje neklid,dezorientace,má amnézii, inkoherentní myšlení, snížená pozornost na zevní podněty, poruchy vnímání – iluze, halucinace, spánková inverze, dezorientace, poruchy emotivity(euforie, apatie, strach,deprese) neurologické příznaky (tremor, ataxie, afázie),vegetativní příznaky (tachykardie, hypertenze,pocení, zčervenání, mydriáza), poruchy chování (apatie – agrese) vzniká jako následek organické příčiny v mozku, abstinenční příznak při odnětí alkoholu, léků, drog, komplikace – koma,demence,porucha osobnosti obnubilace, mrákotný stav,vypadá normálně, chová se nenápadně, situaci si nepamatuje, u epilepsie, hysterie obnubilace, mrákotný stav,vypadá normálně, chová se nenápadně, situaci si nepamatuje, u epilepsie, hysterie

9 symptomy  Porucha orientace – čas, místo,vlastní osoba  Poruchy vnímání – základní psychická funkce, která umožňuje poznávat svět Iluze – zkreslení vjemu, smyslový klam Halucinace – vjem, který vzniká bez objektivně pozorované skutečnosti, pro jedince charakter skutečnosti – zrakové,sluchové,čichové,chuťové,tělové Zrakové – mikrozoopsie, halucinace malých zvířat,xantozoopsie – intoxikace kokainem

10 halucinace  Halucinace liliputánů, intoxikace atropinem  Halucinace čichové a chuťové – neexistující pachy u ………..  Tělové halucinace, taktilní, cítí dotyky, píchání, svědění, dráždění na genitáliích  Kinestetické – létá, padá,

11 Neverbální projevy iluzí a halucinací  Blažený výraz  Naslouchací postoje  Samomluvné odpovědi  Prchání, obrana

12 Myšlení  Logické, racionální zpracování vjemů a paměťových stop za účasti ostatních psychických funkcí  Poruchy myšlení – poruchy dynamiky, zpomalené – útlum (únava)či zrychlené myšlení

13 Kvalitativní poruchy myšlení  Myšlenkový záraz  Nesouvislé( inkoherentní myšlení) myšlenky nejsou vázány myšlenkovým poutem  Blud je mylné přesvědčení neodpovídající skutečnosti, vzniklé na chorobném podkladě, pacient je o něm přesvědčen a jedná podle něj

14 Megalomanické bludy  Papež  Schopnosti  Vznešený původ  Změnit svět  Religiózní – spasitel  Erotomanické – neodlatelný pro druhé osoby

15 depresivní  Autoakuzační – obviňuje se za války, haldomory, neštěstí  Mikromanické pro okolí bezvýznamný  Hypochondrické

16 Paranoidní bludy  Perzekuční  Kverulační – stěžuje si, píše žaloby  Emulační – chorobné přesvědčení o nevěře

17 symptomy  Záraz myšlení, nedostatek přísunu představ  Mutismus –útlum myšlení, postižení řečových projevů

18 symptomy  Porucha struktury myšlení – ulpívavé myšlení – perseverace,opakování slov několikrát za sebou, představ obsedantní myšlení –neodbytné vtíravé myšlenky,melodie, slova, počítání sloupů, obsedantní myšlení –neodbytné vtíravé myšlenky,melodie, slova, počítání sloupů, inkoherentní myšlení – nesouvislé, slovní salát inkoherentní myšlení – nesouvislé, slovní salát autistické myšlení- osobní chorobné myšlenky, soustředění na svůj svět, své chorobné myšlenky autistické myšlení- osobní chorobné myšlenky, soustředění na svůj svět, své chorobné myšlenky

19 symptomy  Poruchy nálady manická, depresivní  Poruchy volního jednání Abulie, obsedantní jednání – rituály  Poruchy motoriky Stupor – nehovoří, nehýbe se Agitovanost – pobíhá, hovorný, vzrušený

20 symptomy  Katatonní akineze  Katatonní hyperkineze  Poruchy paměti –amnézie,konfabulace – myšlenky, kterými pacient vyplńuje mezery v paměti  Poruchy intelektu – demence, metální retardace  Náhled – schopnost porozumět situaci, uvědomovat si chorobnost stavu a podle toho jednat

21 emoce  Vyjadřují subjektivní vztah k jeho projevům, ale i jevů a situacím v okolí  Majé hodnotící význam

22 projevy  Mimika  Pantomimika  Hlasový výraz  Vegetativní změny

23 afekt  nepřiměřeně intenzivní emoce, která vzniká náhle, prudce, po více či méně zřetelném podnětu a má konkrétní zaměření

24 anxieta  Subjektivní nepříjemný pocit obav a strachu  Somatické projevy úzkosti – tachykardie, tachypnoe, pocení, suchost v ústech,svíravé pocity na hrudníku, blednutí, nutkání na močení, na stolici  Závratě  Únava

25 Akutně neklidný pacient s duševní poruchou tenze, kterou se pacientovi daří zvládnout = vnitřní neklid psychomotorický neklid – neochotně vyhoví,přechází, je méně podrobivý psychomotorické vzrušení – nereaguje na výzvu psychomotorická agitovanost - agrese

26 Agrese a agresivita  Agrese – krátkodobý neklid zaměřený vůči okolí jednorázové vybití energie  Agresivita – dlouhodobé zaměření, určené osobností jedince  Normální agresivita přiměřená odpověď na nebezpečí zvenčí  Patologická agresivita vyplývá z duševní poruchy

27 Agrese, agresivita  Agrese vůlí potlačená – svírání pěstí,kousáním do rtů,zatínání čelistí  Agrese verbální –nadávání, spílání,výhružná gesta, ponižování okolí  Agrese fyzická – proti věcem- bouchání dveřmi,trhání šatů,nádobí  Agrese fyzická vůči zvířatům a lidem

28 Rizikové faktory  Dřívější agresivní chování  Organické postižení mozku  Psychóza  Abúzus alkoholu  Ovlivnění agrese a agresivity – fyzické omezení, farmakologické omezení,psychologické působení

29 Fyzické omezení  Na dobu nezbytně nutnou, dokumentace  Zásady jednání  Věci, které ohrožují  Dveře  Ne konfrontační přístup  Zřetelně se představit  Přibližovat se pomalu  Nekontaktovat očima  Nedělat žádné pohyby

30 Psychofarmakologické ovlivnění  Oxazepam, diazepam p.o., i.v.  Haloperidol, diazepam  Zeldox, Zyprexa


Stáhnout ppt "VYŠETŘOVÁNÍ V PSYCHIATRII OLGA BÜRGEROVÁ. HLAVNÍ SOUČÁST PSYCHIATRICKÉHO VYŠETŘENÍ:  ROZHOVOR - SMYSLEM JE ZÍSKAT ANAMNÉZU - NAVÁZAT TERAPEUTICKÝ VZTAH."

Podobné prezentace


Reklamy Google