Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování na 3. písemnou práci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování na 3. písemnou práci"— Transkript prezentace:

1 Opakování na 3. písemnou práci
Výrazy Lineární rovnice

2 1. Doplň součtové trojúhelníky tak, že nad každou dvojicí sousedících výrazů je jejich součet.
x + 4 2x + 2 7 – 3x 3x + 7 4x + 4 6x + 13

3 2. Zapiš řešení slovní úlohy pomocí výrazu
Bednička s jablky váží x kilogramů. Prázdná bednička váží y kilogramů. Kolik kilogramů jablek je ve 20 bedničkách?

4 3. Vyber správnou odpověď
Kvádr má rozměry podstavy p, p + 2, výška kvádru je o r větší než delší podstavná hrana. Objem daného kvádru je vyjádřen výrazem: A) p . (p + 2) . r B) p . (p + 2) . (p r) C) p . p + 2 .p. r D) p . p r + p + 2

5 4. Umocni závorku (x + 3yz)2 = (2b – 2a)2 = (- x + 5)2 =

6 5. Doplň tak, aby nastala rovnost
(2x - ____)2 = _____ - 16x + _________

7 6. Vhodně vytkni, potom upravte pomocí vzorce.
- b2 – 2by – y2 = 5a2 + 10ab + 5b2 =

8 7. Rozlož v součin dvou činitelů
b2 – 1 = 81z2 – 36y2 = − 𝑎 2 =

9 8. Vhodným vytýkáním upravte na součin
4x – x3 = 2ax – bx + 2a – b = 12uv + 6v2 + 2u + v =

10 Zapiš řešení i do rovnice
9. Jaká čísla si myslím? Myslím si dvě čísla. Jejich rozdíl je roven 34. První číslo je třikrát větší než číslo druhé. Zapiš řešení i do rovnice

11 10. Vyřeš šipkový graf. Najdi x a y
. 5 + 2 + 15 . 6 Zapiš řešení i do rovnice

12 11. Vyřeš rovnice a proveď zkoušky.
8s – (+ 3) = 3s – (-2) 2𝑎 9 − 𝑎 6 = 𝑎 3 − 5 3 3𝑏 −3 3 = 2𝑏 −1 2

13 Zapiš řešení i do rovnice
12. Jaké číslo si myslím? Myslím si číslo. Když k němu přičtu 9, pak ho vynásobím třemi, pak odečtu 61, dostanu opět myšlené číslo. Zapiš řešení i do rovnice

14 13. Vyřeš úlohu Jarda s Davidem trénují trestní střílení na florbalový turnaj. Jarda dal o 18 gólů více než David. Celkem dali 86 gólů. Kolik gólů dal Jarda a kolik David?

15 14. Vyřeš úlohy Matce je 48 roků, synovi 18let.
A) Před kolika lety byla matka čtyřikrát starší než syn? B) Před kolika lety byla matka třikrát starší než syn? C) Za kolik let bude matka dvakrát starší než syn?

16 ŘEŠENÍ Součtové trojúhelníky 20.(x-y) B a) x2 + 6xyz + 9y2z2
b) 4b2 – 8ab + 4a2 c) 25 – 10x + x2 a) (2a + 3)2 = 4a2 + 12a + 9 b) (2x - 4)2 = 4x2 - 16x + 16 a) –(b + y)2 b) 5.(a + b)2 a) (b – 1) . ( b + 1) b) (9z – 6y) . (9z + 6y) c) −𝑎 ∙ 𝑎 a) x(4 – x2) b) (x + 1) . (2a – b) c) (2u + v) . (6v + 1) x + 4 2x + 2 7 – 3x 9 - x 3x + 6 2x + 13 2 - x 3x + 7 X - 3 4x + 4 2x + 9 6x + 13

17 ŘEŠENÍ 51 a 17 x = 3 y = 30 a) s = 1 b) a = 6 c) 0b = 3 nemá řešení
12. 17 13. Jarda 52 a David 34 14. a) před 8lety b) před 3 roky c) za 12 let


Stáhnout ppt "Opakování na 3. písemnou práci"

Podobné prezentace


Reklamy Google