Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kombinovaná forma studia Vyučující: Doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. Typ předmětu: povinný Ročník: 3 Způsob zakončení: Z, ZK Rozsah konzultací: 12 hodin/semestr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kombinovaná forma studia Vyučující: Doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. Typ předmětu: povinný Ročník: 3 Způsob zakončení: Z, ZK Rozsah konzultací: 12 hodin/semestr."— Transkript prezentace:

1 Kombinovaná forma studia Vyučující: Doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. Typ předmětu: povinný Ročník: 3 Způsob zakončení: Z, ZK Rozsah konzultací: 12 hodin/semestr Požadavky k zápočtu a zkoušce: Zápočet: 100% docházka na semináře a cvičení. Seminární práce (metodický výstup). Zkouška: písemný test, ústní zkouška Zdravotní tělesná výchova

2 Vyrovnávání svalového napětí - nezbytná součást rovnováhy ve cvičebních polohách i v pohybu.

3 Úkoly zdravotní tělesné výchovy 1. Zdravotní – preventivní, terapeutický 2.Výchovný 3. Vzdělávací

4 Zdravotní oslabení a/ zdravotní oslabení se může projevovat trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu, které většinou nejsou překážkou pro školní docházku a vzdělávání, ale které zpravidla tvoří kontraindikaci zvýšené tělesné námahy při tělovýchovných činnostech, ve kterých je zdůrazňován výkonnostní aspekt; b/ zdravotní tělesná výchova je rovněž určena jedincům, u kterých je zjevná motorická dyskoordinace a TV zde vyžaduje preferenci individuálního přístupu.

5 Zdravotní prevence je definována jako soubor sociálních a zdravotních opatření s cílem předcházet poškození zdraví, vzniku nemocí a trvalých následků z nich.

6 WHO „ Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody.“

7 Ájurvéda Zdraví není pouze záležitostí stavu těla, protože je zřejmé, že jsme mnohem víc než hmotná podoba. Součásti života: a/ objektivní a hmotné, můžeme je pozorovat fyzickými smysly, b/ subjektivní a nehmotné, naše vědomí, myšlenky a city – oživují a řídí jeho fyzické součásti.

8 Zdraví je integrální souhra čtyř základních součástí našeho života: duše, mysli, smyslů a těla s životadárným přírodním prostředím. Aby bylo možno pracovat se subjektivními součástmi života, které nelze postihnout fyzickými smysly, spoléhá ájurvéda na pozorování a srovnávání.

9 Cvičební jednotka ve zdravotní tělovýchově 1. úvodní část 2. hlavní část - vyrovnávací část rozvíjející část 3. závěrečná část

10 Základní vyrovnávací prostředky Pohyb Držení těla Dech Relaxace

11 Vyrovnávací cvičební tvar je určen: Polohou Pohybem Trakcí Cvičíme jej s maximální, člověku možnou, koncentrací pozornosti a s minimálními nároky na energetický výdej.

12

13

14 Hluboké svaly šíjové

15 mm. semispinalis capitis, longissimus cervicis

16 Extenze hlavy a C páteře

17

18

19 m. transversospinalis

20

21

22

23

24

25

26 Procvičování břišních svalů

27

28

29

30

31

32 Kontrolní otázky 1. Charakterizujte zdravotní skupiny podle teorie tělovýchovného lékařství. 2. Vyjmenujte a charakterizujte kategorie zdravotních oslabení. 3. S jakými funkčními děleními svalstva se lze v odborné literatuře setkávat? 4. Jak hodnotíme, případně měříme, držení těla? 5. S jakými poruchami pohybového aparátu se u žáků našich škol nejčastěji setkáváme? 6. Zvolte si nějaké vyrovnávací cvičení a vysvětlete jeho význam z hlediska výchovného a vzdělávacího.

33 Literatura Čumpelík, J., Strnad, P., Véle, F., dechové pohyby a stabilita páteře. In Jelen, K., Chalupová, M., diagnostika a prevence pohybem: Sborník příspěvků z biomechaniky a kinantropologie. Praha : UK FTVS, 2001,s. 90-95. ISBN 80-86317-15-3. HOŠKOVÁ, B. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1998, 135 s. ISBN 80-7184-621-X. KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. 1. vyd. Praha : Grada, Avicenum 1997.239 s. 80-7169-384-7. SRDEČNÝ, V. a kol. Tělesná výchova zdravotně oslabených. 1. vyd. Praha : SPN, 1977. 256 s. STRNAD, P. a kol. Současný stav vyučovacího předmětu Zdravotní tělesná výchova na základních a středních školách. Praha : Karolinum, 2005. 126 s. ISBN 80-86317-37-4. STRNAD, P. Vybrané kapitoly z tělesné výchovy zdravotně oslabených. Praha : SPN, 1987. 165s. VÉLE, F. Kineziologie. 2. vyd. Praha : Triton, 2006. 376 s. ISBN 80–7254-837-9.


Stáhnout ppt "Kombinovaná forma studia Vyučující: Doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. Typ předmětu: povinný Ročník: 3 Způsob zakončení: Z, ZK Rozsah konzultací: 12 hodin/semestr."

Podobné prezentace


Reklamy Google