Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotní tělesná výchova

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotní tělesná výchova"— Transkript prezentace:

1 Zdravotní tělesná výchova
Úvod Zdravotní tělesná výchova

2 Charakteristika ZTV forma řízené pohybové aktivity
je určena zdravotně oslabeným jedincům (Zdravotní oslabení = trvalé nebo dočasné odchylky tělesného vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu) podle tělovýchovně lékařské kvalifikace je určena jedincům tzv. III. zdravotní skupiny

3 Charakteristika zdravotních skupin
Skupina, charakteristika zdravotního stavu, povolené pohybové aktivity I. Jedinci zdraví, přiměřeně vyvinutí, s vysokým stupněm trénovanosti Školní TV a sport v plném rozsahu bez omezení, vyjma omezení podle věku a pohlaví II. Jedinci zdraví, méně trénovaní III. Jedinci oslabení s trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje Školní TV s úlevami a zdravotní TV výjimečně sportovní činnost dle stupně oslabení IV. Jedinci nemocní Léčebná TV, zákaz tréninku, závodění i školní TV

4 Cíle zdravotní TV zprostředkovat vliv specificky zaměřené pohybové aktivity v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu a úrovní tělesné zdatnosti oslabeného jedince dbát na zlepšení pohybové a funkční výkonnosti organismu spolu s dosažením optimálního tělesného, duševního a pohybového rozvoje.

5 Úkoly ZTV úkol zdravotní
předcházení nejrůznějším psycho-somatickým poruchám získáním adekvátních a optimálních pohybových návyků a tím eliminování důsledků negativního životního stylu pozitivní ovlivňování stupně zdravotního oslabení až k jeho vymizení či kompenzaci stimulací funkcí jednotlivých tkání, orgánů a organismu zvyšování funkční výkonnosti organismu a celkovou zdatnost působení na udržování stálosti vnitřního prostředí v mezích zdravotních možností

6 úkol vzdělávací úkol výchovný
vybavení cvičence základními pohybovými dovednostmi a návyky z oblasti adekvátních a doporučených pohybových činností s ohledem na stupeň oslabení prohloubení jejich znalostí o vlastním oslabení, o možnostech jeho ovlivňování úkol výchovný vytvoření pozitivního vztahu k pohybové aktivitě, který povede k trvalému pohybovému režimu a k dalším hygienickým návykům, které se stanou součástí péče o vlastní tělo utváření pocitu sebedůvěry ve vlastní síly a schopnosti, k životnímu optimismu, který pomáhá překonávat dočasné, případně i trvalé zdravotní obtíže a přináší radost a uspokojení

7 Přehled všech zdravotních oslabení:
Oslabení hybného systému Oslabení trupu: Kyfózy, lordózy,skoliózy, vertebrogenní poruchy, poúrazové a pooperační stavy Oslabení dolních končetin: Ploché nohy, vrozené luxace kyčelních kloubů, dětská obrna, parézy a jiné deformity, poúrazové a pooperační stavy Oslabení horních končetin: Dětská obrna a parézy, poúrazové a pooperační stavy

8 2. Oslabení respiračního systému
Bronchitidy, astma bronchiale, stavy po zápalu plic 3. Oslabení kardiovaskulárního systému Srdeční vady a stavy po operacích, hypertenze, ortostatický syndrom, ICHS, stavy po IM 4. Metabolické a endokrinologické poruchy Diabetes: typu I. a II. Obezita: Do 20% hmotnosti, nad 20% hmotnosti (dle Brockova indexu) Endokrinní poruchy

9 5. Gastrointestinálního systému
Funkční poruchy, organické poruchy 6.Gynekologická Poruchy menstruačního cyklu, zánětlivé stavy, stavy po operacích, klimaktérium Gravidita a šestinedělí 7. Nervová a neuropsychologická Nervová oslabení: zánětlivé stavy, záchvatovité stavy, stavy po mozkových příhodách, mozkové nádory a stavy po operacích Psychické choroby: neurózy

10 Neuropsychická oslabení LMD, epilepsie
Mentální oslabení  8. Smyslová Poruchy zraku: šeroslepost, barvoslepost, zbytky zraku Poruchy sluchu Poruchy řeči 9. Starší věk Osteoporóza, artrózy, oslabení smyslů, poruchy srdečního rytmu

11 Didaktický proces v ZTV
Úroveň pedagogického procesu ovlivňují tyto činitelé: projekt výchovy a vzdělávání (osnovy, učební texty) subjekt výchovy (cvičitel) objekt výchovy (oslabený jedinec) podmínky Účinnost pedagogického procesu ovlivňují přímou úměrou vztahy mezi uvedenými činiteli (tj. čím je mezi nimi větší soulad, tím je větší předpokládaný efekt).

12 Struktura vyučovací hodiny
Ve zdravotní TV jsou uplatňovány tyto organizační formy: pravidelné cvičební jednotky domácí cvičení půldenní, jednodenní, dvoudenní a víkendové akce rekondiční ozdravné pobyty

13 Cvičební jednotka může trvat 45 – 60 minut, dle možností i více. Záleží to na zdravotním stavu cvičenců, jejich výkonnosti, ale často na materiálních podmínkách. měly by probíhat v týdnu několikrát, doporučeno je 2x – 3x, aby byl účinnější efekt působení kvalitou pohybu i intenzitou.

14 Části cvičební jednotky
Úvodní část Hlavní část: vyrovnávací – vyrovnávací cvičení, kterými působíme a ovlivňujeme biologickou strukturu organismu; ty cíleně zaměřujeme do jednotlivých oblastí dle konkrétního cíle, kterého chceme v té jedné cvičební jednotce dosáhnout rozvíjející – rozvoj pohybové dovednosti, zvýšení pracovní kapacity funkčních systémů organismu, čímž se ovlivní tělesná zdatnost a výkonnost; zařazujeme také činnosti, o které mají cvičenci zájem, abychom podpořili pocit sportovního prožitku Závěrečná část - v návaznosti na obsah přecházejících částí vedeme cvičence k uklidňování, kompenzujeme činnosti, které byly fyzicky náročnější

15 DĚKUJI ZA POZORNOST 


Stáhnout ppt "Zdravotní tělesná výchova"

Podobné prezentace


Reklamy Google