Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA"— Transkript prezentace:

1 ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA
Doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc Katedra zdrav.TV a tělovýchovného lékařství UK FTVS

2 Co je zdravotní TV ? ZTV – záměrně vedený didaktický proces, jehož úkolem je zprostředkovat zdravotně oslabeným jedincům pohybovou kompetenci vzhledem k stále častěji projevujícím se negatvním důsledkům civilizace

3 Charakter ZTV Záměrná pohybová aktivita na druh oslabení
Kompenzuje důsledky zdravotního oslabení Jedna z racionálních forem péče o zdravotně oslabené Forma řízené pohybové aktivity pro jedince zařazené do III. zdravotní skupiny

4 Cíle a úkoly Racionálním způsobem zprostředkovat vliv specificky zaměřené pohybové aktivity v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu a úrovni tělesné zdatnosti oslabeného jedince Zlepšení pohybové a funkční výkonnosti organismu s dosažením optimálního tělesného, duševního a pohybového rozvoje Úkol zdravotní Úkol vzdělávací Úkol výchovný

5 Zdravotní skupiny podle MZ ČR 3/1981 a úprav 1.1.1991
I. Zdraví jedinci, přiměřeně vyvinutí, vysoký stupeň trénovanosti II. Jedinci zdraví, málo trénovaní III. Jedinci oslabení s trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje IV. Jedinci nemocní

6 Historie Hippokrates – „ Orgán, který je určen k funkci, musí tuto funkci vykonávat“ Cvičení bylo uznáváno jako prostředek léčení Kung-Fu, kniha z r př.n.l. nutnost a nenahraditelnost dech.gymnastiky jako léčebného prostředku při zlomeninách, deformitách páteře, nemocech krevního oběhu

7 19.st. Švédsko – Lingův systém švédské nápravné gymnastiky na základech anatomie a fyziologie
1839 – u nás MUDr. Hirsch založil 1. ortopedický ústav s cvičením švédské gymnastiky MUDr. Spott „ Nástin tělocviku lékařského“ Malýpetr – pokračovatel v ústavech pro choromyslné 1844 – první tělocvičný ústav ved. Schmidt Hanušová – „Domácí tělocvik pro dívky chybného držení těla“ Jedlička (1913) „Ústav pro léčbu a výchovu mrzáků Škvára – novodobý nestor ZTV, 1950 se ZTV dostává do škol jako vyučovací předmět pro ortopedicky oslabené děti

8 Druhy (kategorie) oslabení
Oslabení pohybového systému Oslabení respiračního systému Oslabení kardiovaskulárního systému Metabolické a endokrinologické poruchy Oslabení gastrointestinálního systému Nervová a neuropsychická oslabení Smyslová oslabení Gynekologická oslabení Starší věk

9 Didaktický proces v ZTV
Úroveň pedagogického procesu ovlivňují činitelé: Projekt výchovy a vzdělávání Subjekt výchovy Objekt výchovy Podmínky

10 Didaktické zásady Zásada uvědomělosti a aktivnosti Zásady názornosti
Zásada soustavnosti Zásada přiměřenosti Zásada trvalosti trvalosti

11 Didaktické metody Metoda vcelku Metoda po částech Současná kompenzace
Následná kompenzace Kompenzace v obecném tělovýchovném pojetí Metoda rytmu, opakování a dávkování

12 Složky pohybu Statická – vychází z různých poloh
Dynamická – koordinační vztahy mezi svaly Dechová – přívod energetických zdrojů Relaxační – uvolnění svalstva

13 Vyrovnávací prostředky
Cvičení pro správné držení těla a nácviku základních pohybových stereotypů Dechová cvičení Relaxační cvičení

14 Svalová nerovnováha Svaly převážně tonického charakteru
- zajištění posturální funkce Svaly fázického charakteru - tendence k hypotonii

15 Svalová nerovnováha v oblasti pánve a dolní části trupu

16 Svalová nerovnováha v oblasti hlavy, krku a horní části trupu

17 Svalová nerovnováha v oblasti dolních končetin

18 Zásady pro uvolňování a protahování
Protahovaný sval nesmí plnit antigravitační funkci Vedený pohyb Výdrž Využití reflexních mechanismů Výdech Fixace částí těla Plné soustředění na protahování do fyziologické normy Využití pohybu očí

19 Zásady pro posilování Před posilováním protáhnout a uvolnit antagonistické svalové skupiny Excentrická kontrakce Využití odporu Vhodná poloha Výdech Využití kontrakce ve zkrácení či prodloužení

20 Cvičební jednotka Úvodní část Hlavní část a) vyrovnávací b) kondiční
Závěrečná část

21 LITERATURA Hošková,B., Matoušová,M.(2005). Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. 3.vyd. Praha: Karolinum. Kabelíková,K., Vávrová,M. (1997). Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada. Kyralová,M. Matoušová,M. a kol. (1995). Zdravotní tělesná výchova II. Praha: Onyx. Véle,F. (2006). Kineziologie. Praha: Triton. Hošková,B. a kol. Vademecum ZTV – (druhy oslabení) Praha: Karolinum. (vyjde 2012).


Stáhnout ppt "ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google