Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc Katedra zdrav.TV a tělovýchovného lékařství UK FTVS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc Katedra zdrav.TV a tělovýchovného lékařství UK FTVS."— Transkript prezentace:

1 ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc Katedra zdrav.TV a tělovýchovného lékařství UK FTVS

2 Co je zdravotní TV ? ZTV – záměrně vedený didaktický proces, jehož úkolem je zprostředkovat zdravotně oslabeným jedincům pohybovou kompetenci vzhledem k stále častěji projevujícím se negatvním důsledkům civilizace

3 Charakter ZTV Záměrná pohybová aktivita na druh oslabení Záměrná pohybová aktivita na druh oslabení Kompenzuje důsledky zdravotního oslabení Kompenzuje důsledky zdravotního oslabení Jedna z racionálních forem péče o zdravotně oslabené Jedna z racionálních forem péče o zdravotně oslabené Forma řízené pohybové aktivity pro jedince zařazené do III. zdravotní skupiny Forma řízené pohybové aktivity pro jedince zařazené do III. zdravotní skupiny

4 Cíle a úkoly Racionálním způsobem zprostředkovat vliv specificky zaměřené pohybové aktivity v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu a úrovni tělesné zdatnosti oslabeného jedince Racionálním způsobem zprostředkovat vliv specificky zaměřené pohybové aktivity v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu a úrovni tělesné zdatnosti oslabeného jedince Zlepšení pohybové a funkční výkonnosti organismu s dosažením optimálního tělesného, duševního a pohybového rozvoje Zlepšení pohybové a funkční výkonnosti organismu s dosažením optimálního tělesného, duševního a pohybového rozvoje Úkol zdravotní Úkol zdravotní Úkol vzdělávací Úkol vzdělávací Úkol výchovný Úkol výchovný

5 Zdravotní skupiny podle MZ ČR 3/1981 a úprav 1.1.1991 I. Zdraví jedinci, přiměřeně vyvinutí, vysoký stupeň trénovanosti I. Zdraví jedinci, přiměřeně vyvinutí, vysoký stupeň trénovanosti II. Jedinci zdraví, málo trénovaní II. Jedinci zdraví, málo trénovaní III. Jedinci oslabení s trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje III. Jedinci oslabení s trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje IV. Jedinci nemocní IV. Jedinci nemocní

6 Historie Hippokrates – „ Orgán, který je určen k funkci, musí tuto funkci vykonávat“ Hippokrates – „ Orgán, který je určen k funkci, musí tuto funkci vykonávat“ Cvičení bylo uznáváno jako prostředek léčení Cvičení bylo uznáváno jako prostředek léčení Kung-Fu, kniha z r. 2698 př.n.l. nutnost a nenahraditelnost dech.gymnastiky jako léčebného prostředku při zlomeninách, deformitách páteře, nemocech krevního oběhu Kung-Fu, kniha z r. 2698 př.n.l. nutnost a nenahraditelnost dech.gymnastiky jako léčebného prostředku při zlomeninách, deformitách páteře, nemocech krevního oběhu

7 19.st. Švédsko – Lingův systém švédské nápravné gymnastiky na základech anatomie a fyziologie 19.st. Švédsko – Lingův systém švédské nápravné gymnastiky na základech anatomie a fyziologie 1839 – u nás MUDr. Hirsch založil 1. ortopedický ústav s cvičením švédské gymnastiky 1839 – u nás MUDr. Hirsch založil 1. ortopedický ústav s cvičením švédské gymnastiky MUDr. Spott „ Nástin tělocviku lékařského“ MUDr. Spott „ Nástin tělocviku lékařského“ Malýpetr – pokračovatel v ústavech pro choromyslné Malýpetr – pokračovatel v ústavech pro choromyslné 1844 – první tělocvičný ústav ved. Schmidt 1844 – první tělocvičný ústav ved. Schmidt Hanušová – „Domácí tělocvik pro dívky chybného držení těla“ Hanušová – „Domácí tělocvik pro dívky chybného držení těla“ Jedlička (1913) „Ústav pro léčbu a výchovu mrzáků Jedlička (1913) „Ústav pro léčbu a výchovu mrzáků Škvára – novodobý nestor ZTV, 1950 se ZTV dostává do škol jako vyučovací předmět pro ortopedicky oslabené děti Škvára – novodobý nestor ZTV, 1950 se ZTV dostává do škol jako vyučovací předmět pro ortopedicky oslabené děti

8 Druhy (kategorie) oslabení Oslabení pohybového systému Oslabení pohybového systému Oslabení respiračního systému Oslabení respiračního systému Oslabení kardiovaskulárního systému Oslabení kardiovaskulárního systému Metabolické a endokrinologické poruchy Metabolické a endokrinologické poruchy Oslabení gastrointestinálního systému Oslabení gastrointestinálního systému Nervová a neuropsychická oslabení Nervová a neuropsychická oslabení Smyslová oslabení Smyslová oslabení Gynekologická oslabení Gynekologická oslabení Starší věk Starší věk

9 Didaktický proces v ZTV Úroveň pedagogického procesu ovlivňují činitelé: Projekt výchovy a vzdělávání Projekt výchovy a vzdělávání Subjekt výchovy Subjekt výchovy Objekt výchovy Objekt výchovy Podmínky Podmínky

10 Didaktické zásady Zásada uvědomělosti a aktivnosti Zásada uvědomělosti a aktivnosti Zásady názornosti Zásady názornosti Zásada soustavnosti Zásada soustavnosti Zásada přiměřenosti Zásada přiměřenosti Zásada trvalosti Zásada trvalosti

11 Didaktické metody Metoda vcelku Metoda vcelku Metoda po částech Metoda po částech Současná kompenzace Současná kompenzace Následná kompenzace Následná kompenzace Kompenzace v obecném tělovýchovném pojetí Kompenzace v obecném tělovýchovném pojetí Metoda rytmu, opakování a dávkování Metoda rytmu, opakování a dávkování

12 Složky pohybu Statická – vychází z různých poloh Statická – vychází z různých poloh Dynamická – koordinační vztahy mezi svaly Dynamická – koordinační vztahy mezi svaly Dechová – přívod energetických zdrojů Dechová – přívod energetických zdrojů Relaxační – uvolnění svalstva Relaxační – uvolnění svalstva

13 Vyrovnávací prostředky Cvičení pro správné držení těla a nácviku základních pohybových stereotypů Cvičení pro správné držení těla a nácviku základních pohybových stereotypů Dechová cvičení Dechová cvičení Relaxační cvičení Relaxační cvičení

14 Svalová nerovnováha Svaly převážně tonického charakteru Svaly převážně tonického charakteru - zajištění posturální funkce Svaly fázického charakteru Svaly fázického charakteru - tendence k hypotonii

15 Svalová nerovnováha v oblasti pánve a dolní části trupu

16 Svalová nerovnováha v oblasti hlavy, krku a horní části trupu

17 Svalová nerovnováha v oblasti dolních končetin

18 Zásady pro uvolňování a protahování Protahovaný sval nesmí plnit antigravitační funkci Protahovaný sval nesmí plnit antigravitační funkci Vedený pohyb Vedený pohyb Výdrž Výdrž Využití reflexních mechanismů Využití reflexních mechanismů Výdech Výdech Fixace částí těla Fixace částí těla Plné soustředění na protahování do fyziologické normy Plné soustředění na protahování do fyziologické normy Využití pohybu očí Využití pohybu očí

19 Zásady pro posilování Před posilováním protáhnout a uvolnit antagonistické svalové skupiny Před posilováním protáhnout a uvolnit antagonistické svalové skupiny Excentrická kontrakce Excentrická kontrakce Využití odporu Využití odporu Vhodná poloha Vhodná poloha Výdech Výdech Využití kontrakce ve zkrácení či prodloužení Využití kontrakce ve zkrácení či prodloužení

20 Cvičební jednotka Úvodní část Úvodní část Hlavní část a) vyrovnávací Hlavní část a) vyrovnávací b) kondiční Závěrečná část Závěrečná část

21 LITERATURA Hošková,B., Matoušová,M.(2005). Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. 3.vyd. Praha: Karolinum. Hošková,B., Matoušová,M.(2005). Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. 3.vyd. Praha: Karolinum. Kabelíková,K., Vávrová,M. (1997). Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada. Kabelíková,K., Vávrová,M. (1997). Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada. Kyralová,M. Matoušová,M. a kol. (1995). Zdravotní tělesná výchova II. Praha: Onyx. Kyralová,M. Matoušová,M. a kol. (1995). Zdravotní tělesná výchova II. Praha: Onyx. Véle,F. (2006). Kineziologie. Praha: Triton. Véle,F. (2006). Kineziologie. Praha: Triton. Hošková,B. a kol. Vademecum ZTV – (druhy oslabení) Hošková,B. a kol. Vademecum ZTV – (druhy oslabení) Praha: Karolinum. (vyjde 2012).


Stáhnout ppt "ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc Katedra zdrav.TV a tělovýchovného lékařství UK FTVS."

Podobné prezentace


Reklamy Google