Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura oběhu dokladů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura oběhu dokladů"— Transkript prezentace:

1 Struktura oběhu dokladů
Martina Valešová Tomáš Tůma

2 Cíl projektu Cílem projektu je popsat, jak fungují některé oběhy dokladů; hlavně účetních, ale i těch ostatních.

3 Oběh účetních dokladů Proces oběhu účetního dokladu od jeho vystavení nebo obdržení až po archivaci neprobíhá ve všech účetních jednotkách stejně – záleží zejména na organizačním uspořádání účetní jednotky. Naopak v účetní jednotce, kde je složitá organizační struktura podniku s členěním na závody, střediska aj., je stanovení pravidel oběhu dokladů nutné. V takovém případě se vytváří vnitropodniková směrnice, která spočívá v zajištění plynulého pohybu dokladů v rámci účetní jednotky od okamžiku vyhotovení nebo přijetí dokladů, přes jejich ověření, zaúčtování až po archivaci.

4 Charakteristika problematiky
Oběh účetních dokladů Přezkoušení správnosti Příprava k zaúčtování Zaúčtování dokladů Úschova dokladů Skartace

5 Procesní mapa - grafické znázornění

6 Oběh ostatních dokladů
Nemá přímý vliv na hospodaření a není účetním dokladem, ale jako důsledek těchto dokladů mohou účetní případy vzniknout. Tyto doklady zakládají obvykle závazkový smluvní vztah (např. dle Občanského zák.) nebo jsou interními doklady vycházejícími z potřeby organizace.

7 Oběh ostatních dokladů

8 Dokumentace procesu Dělení dokladů: podle druhu
podle počtu dokumentovaných úč. případů podle místa vzniku a obsahu

9 Typy dokladů - účetní doklady - ostatní doklady Faktura dodavatele
Faktura vydaná Uvedení majetku do užívání Vyřazení majetku Manka a škody Příjmový pokladní doklad Výdajový pokladní doklad Zálohy na výdaje Tuzemské pracovní cesty Zahraniční pracovní cesty Zpracování a výplata mezd Měsíční uzavření mezd Požadavek na přeúčtování mezd Výdejka Žádanka o dopravu Převodka Hromadný příkaz k úhradě - ostatní doklady Objednávka Smlouvy dle Občanského zák. Pracovní smlouva Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o hmotné odpovědnosti Popis práce Čestné prohlášení Žádost o udělení rod. č. cizince Záznam o školení BOZ Žádost o rozvázání prac. poměru Zápočtový list aj.

10 Závěr Oběh dokladů je součástí každého podniku a objevuje se i v běžném životě. Doklady jsou průkazné záznamy, v nichž se zachycuje a ověřuje hospodářská nebo účetní operace.

11 Vzory dokumentů

12

13

14

15 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Struktura oběhu dokladů"

Podobné prezentace


Reklamy Google