Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba elektronového obalu atomu prvku a poloha prvku v periodické tabulce prvků prvky jsou seřazeny do skupin a period podle rostoucí Ar – původně atomové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba elektronového obalu atomu prvku a poloha prvku v periodické tabulce prvků prvky jsou seřazeny do skupin a period podle rostoucí Ar – původně atomové."— Transkript prezentace:

1 Stavba elektronového obalu atomu prvku a poloha prvku v periodické tabulce prvků
prvky jsou seřazeny do skupin a period podle rostoucí Ar – původně atomové váhy, každý prvek měl pořadové číslo – dnes protonové číslo – které udává počet protonů a také počet elektronů umístění prvku v tabulce plyne z počtu elektronů a z jejich umístění v orbitalech el. obalu atomu počet prvků v tabulce bude konečný

2 Umístění prvků v periodách
periody jsou vodorovné řady v periodické tabulce (7) pořadové číslo periody je totožné s hlavním kvantovým číslem, které odpovídá poslední elektronové hladině, která je obsazována elektrony př. druhá perioda – n=2 - poslední obsazovaná el. hladina L (lithium) v první periodě - se nachází 2 prvky:vodík a helium, vysvětlení:tyto atomy prvků si obsazují na hladině K(n=1) orbital 1s, který může být obsazen minimálně jedním, maximálně dvěma elektrony(vodík, helium)

3 ve druhé periodě je celkem osm prvků
vysvětlení:tyto atomy prvků mají na el.hladině K(n=1) zcela zaplněný orbital 1s,pak se postupně obsazují elektrony orbitaly 2s a 2p na hladině L(n=2)

4 ve třetí periodě je celkem osm prvků
tyto atomy prvků mají elektrony v orbitalech 1s na hladině K, 2s 2p na hladině L a 3s a 3p na hladině M

5 ve čtvrté periodě – je celkem 18 prvků
atom draslíku a atom vápníku zaplňují jako poslední orbital 4s na hladině N, pak následují prvky, jejichž atomy si jako poslední zaplňují orbitaly 3d(deset prvků – Sc - Zn) - na hladině L a pak následují prvky, jejichž atomy si jako poslední zaplňují elektrony orbitaly 4p – (Ga – Kr)

6 v páté periodě – situace podobná jako ve čtvrté periodě

7 v šesté periodě je celkem 32 prvků, v sedmé periodě je celkem 20 prvků
v šesté periodě za lanthanem jsou lanthanoidy(Ce – Lu), v sedmé periodě za aktiniem jsou aktinoidy(Th – Lr) (pro lepší přehlednost tabulky byly zařazeny do spodní části tabulky)

8 Umístění prvků ve skupinách
skupiny jsou svislé řady, které se značí arabskými číslicemi 1 – 18 nebo římskými číslicemi v každé skupině jsou pod sebou řazeny prvky, které mají stejné počty elektronů v poslední nebo předposlední elektronové hladině el. obalu, tyto prvky mají proto podobné chemické vlastnosti chemické vlastnosti prvků určují valenční elektrony – jsou to elektrony s nejvyšší energií a nacházejí se: a)u s-prvků v orbitalech ns:1-2e a p-prvků v orbitalech ns:2e a np:1-6e b) u d - prvků v orbitalech ns: 0-2e a (n-1)d:1-10e c)u f - prvků v orbitalech ns: 2e, (n-2)f: 0-14e , (n-1)d: 0-2e

9 Skupinové názvy prvků alkalické kovy kovy alkalických zemin chalkogeny halogeny vzácné plyny tetrely triely pentely

10 Názvy prvků v periodách
lanthanoidy aktinoidy triáda železa triáda lehkých platinových kovů triáda těžkých platinových kovů transurany


Stáhnout ppt "Stavba elektronového obalu atomu prvku a poloha prvku v periodické tabulce prvků prvky jsou seřazeny do skupin a period podle rostoucí Ar – původně atomové."

Podobné prezentace


Reklamy Google