Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Periodická soustava prvků Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 11 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Periodická soustava prvků Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 11 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Periodická soustava prvků Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 11 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Chemický prvek Chemický prvek je látka složená ze stejných atomů (se stejným protonovým číslem) ve 2. polovině 19. století existovaly rozsáhlé informace o prvcích – nepřehledné začaly se objevovat první snahy o uspořádání prvků na základě jejich vlastností v uspořádání prvků byl úspěšný Mendělejev, vytvořil „Periodickou tabulku prvků“, označována také „Mendělejevova tabulka prvků“ 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Na Br H S Si He O

3 Počet objevených prvků Graf zachycuje, jak se měnil počet objevených prvků v letech 1700 – 2000 dnes je známo více než 120 prvků, prvky s protonovým číslem 1 – 92 existují v přírodě, další byly připraveny uměle a jsou nestabilní 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Graf vyjadřující počet objevených prvků v letech 1700 - 2000 1

4 J. L. Meyer Julius Lothar Meyer (1830 – 1895) německý chemik 1862 vytvořil úplně první periodickou tabulku prvků na světě (neúplná – obsahovala pouze 28 prvků) úplnější verzi tabulky zveřejnil 1869 Mendělejev – považován za autora PSP 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 J. L. Meyer 2

5 Dmitrij Ivanovič Mendělejev Dmitrij Ivanovič Mendělejev ( 1834-1907) ruský chemik a tvůrce PSP 1869 uspořádal všech 63 známých prvků + předpověděl existenci dalších dosud neznámých prvků (Ga, Ge, Sc, Po …), v tabulce pro ně nechal volná místa prvky uspořádány podle rostoucího protonového čísla – objevil podobnost ve vlastnostech prvků, která se pravidelně opakuje (prvky s podobnými vlastnostmi seřadil pod sebe) prvky s podobnými vlastnostmi mají stejný počet valenčních elektronů v elektronovém obalu – v PSP jsou umístěny pod sebou 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

6 Periodický zákon D. I. Mendělejev formuloval periodický zákon: Vlastnosti prvků jsou periodicky (pravidelně) závislé na protonovém čísle jejich atomu. grafickým vyjádřením periodického zákona je PSP 6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 3 Mendělejevova původní tabulka

7 Dmitrij Ivanovič Mendělejev ( 1834-1907) Bohuslav Brauner (1855 – 1935) významný český chemik, který spolupracoval s Mendělejevem na jeho pozdějších úpravách PSP 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 45 D. I. MendělejevBohuslav Brauner

8 Uspořádání PSP  Prvky jsou spořádány podle rostoucího protonového čísla  7 vodorovných řádků (1 – 7), tj. periody číslo periody udává počet vrstev elektronů v el. obalu atomu  18 svislých sloupců, tj. skupiny (označeny římskými číslicemi I. A, B až VIII. A, B nebo 1 – 18, obrázek č. 6) – ve skupinách jsou pod sebou prvky s podobnými vlastnostmi – mají stejný počet valenčních elektronů – I.A – VIII.A (1, 2, 13 – 18) hlavní skupiny (římská číslice označující skupinu odpovídá počtu valenčních elektronů atomu daného prvku) – I.B – VIII.B vedlejší skupiny (3 – 12) 8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

9 Jaké informace o prvku ještě vyčteme v PSP? př. umístění v tabulce: 2. perioda (2 elektronové vrstvy obsazené elektrony), VI. A skupiny (6 valenčních elektronů), nekov, elektronegativita 3,5, protonové číslo 8 9 X elektronegativita Z český a latinský název prvku značka prvku O 3,5 8 kyslík, oxygenium ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 protonové číslo

10 Skupiny prvků v PSP Lanthanoidy (prvky s protonovým číslem 58 – 71) a aktinoidy (Z = 90 – 103) jsou většinou vyčleněny pod tabulku (aby nebyla tabulka příliš dlouhá) některé skupiny prvků (vyznačeno na obrázku č. 6):  alkalické kovy (I.A skupina)  kovy alkalických zemin (II.A skupina – jen Ca, Sr, Ba, Ra)  halogeny (VII.A skupina)  vzácné plyny (VIII.A skupina) 10 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

11 Uspořádání prvků v PSP 11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 alkalické kovy vzácné plyny halogeny lanthanoidy aktinoidy kovy alkalických zemin (bez Be, Mg) 6 I.A II.A III.B IV.B V.B VI.B VII.B VIII.B VIII.B VIII.B I.B II.B III.A IV.A V.A VI.A VII.A VIII.A

12 Uspořádání prvků v PSP prvky jsou v PSP rozděleny takto: – nekovy – červeně (vysoké hodnoty X) – kovy – modře (nízké hodnoty X) – polokovy – zeleně elektronegativita (X) – vyjadřuje schopnost atomu prvku přitahovat elektrony chemické vazby 12 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 7

13 Úkoly Doplňte tabulku a odpovězte na otázky s využitím periodické tabulky prvků. Kolik vrstev obsazených elektrony má zinek? Kolik valenčních elektronů má indium? 13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Název prvku Značka prvku ZPerioda v PSP Skupina v PSP Počet valenčních elektronů elektrone gativita křemík Ca 27 Si143IV. A4 1,7 vápník204II. A21,0 fluorF9 VII. A 4,1 4 vrstvy v el. obalu 3 valenční elektrony

14 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 1. Soerfm. File:Known-elements-1700-2000.png. http://commons.wikimedia.org. [Online] 17. 12 2012. [Citace: 17. 4 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Known-elements-1700-2000.png. 2. German. File:Lmeyer.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 3. 12 2006. [Citace: 17. 4 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lmeyer.jpg. 3. ChrisM. File:Periodensystem Mendelejews.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 4. 4 2005. [Citace: 17. 4 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodensystem_Mendelejews.jpg. 4. Soerfm. File:Дмитрий Иванович Менделеев 4.gif. http://commons.wikimedia.org. [Online] 31. 10 2012. [Citace: 17. 4 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98 %D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0% BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2_4.gif. 5. Materialscientist. File:Bohuslav Brauner.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 23. 8 2012. [Citace: 17. 4 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohuslav_Brauner.jpg. 6. Mav. File:IUPAC Periodic Table.PNG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 5. 10 2008. [Citace: 17. 4 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IUPAC_Periodic_Table.PNG. 7. Rovinetti, Riccardo. File:Metalli, semimetalli, nonmetalli.png. http://commons.wikimedia.org. [Online] 31. 1 2014. [Citace: 17. 4 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metalli,_semimetalli,_nonmetalli.png. Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0. 14 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Periodická soustava prvků Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 11 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google